Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Технічне регулювання на транспорті
Версiя для друку


Технічне регулювання на транспорті

Автомобільний транспорт

Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені  та/або використані на колісних транспортних засобах,  і про умови взаємного визнання офіційних затверджень,  виданих на основі цих приписів

Технічні приписи (Правила ЄЕК ООН)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 №1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються»

Наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012  № 521 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1586/21898) «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання»

Наказ Мінінфраструктури від 26.11.2012  № 710 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 р. за № 2169/22481) «Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки»

Наказ Мінінфраструктури від 15.02.2012 № 106 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 березня 2012 р. за № 356/20669) «Про затвердження Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу»

Залізничний транспорт

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015  № 1194 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту» 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.10.2019 № 767 «По затвердження Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів та методів виробництва або інших об’єктів вимогам Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту»

Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.11.2019 № 815 «Про затвердження Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів та методів виробництва або інших об’єктів вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту і Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту»

Наказ Мінінфраструктури від 31.01.2022 № 60 «Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту» 

Наказ Мінінфраструктури  від 03.02.2022 № 69 «Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту» 

Водний транспорт 

Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України "Про затвердження Переліку морського обладнання з зазначенням стандартів випробувань та варіантів модулів, які використовуються для доведення його відповідності застосовним вимогам Технічного регламенту морського обладнання"

Перелік морського обладнання з зазначенням стандартів випробувань та варіантів модулів, які використовуються для доведення його відповідності застосовним вимогам Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 676

Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України "Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту прогулянкових суден і водних
мотоциклів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1381"

ПЕРЕЛІК національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту прогулянкових суден і водних мотоциклів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1381

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1381 «Про затвердження Технічного регламенту прогулянкових суден і водних мотоциклів»

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ прогулянкових суден і водних мотоциклів

      Додаток 1: Суттєві вимоги 

      Додаток 2: Компоненти прогулянкових суден 

      Додаток 3: ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА ЧИ ІМПОРТЕРА ЧАСТКОВО ПОБУДОВАНОГО СУДНА (ПУНКТ 10)

      Додаток 4: ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

      Додаток 5: ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ПІСЛЯ ПОБУДОВИ (МОДУЛЬ PCA)

   Додаток 6: ДОДАТКОВІ ВИМОГИ У ВИПАДКУ КОЛИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЗАЗНАЧЕНІ В МОДУЛІ А1 (Пункт 70)

   Додаток 7: ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЩОДО ВИКИДІВ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ТА ШУМОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

      Додаток 8: ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТИПУ ВИХОДЯЧИ З ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ

      Додаток 9: ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

      Додаток 10: ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ положень Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/53/ЄС від 20 листопада 2013 р. про прогулянкові судна і водні мотоцикли, що скасовує Директиву 94/25/ЄC та Технічного регламенту прогулянкових суден та водних мотоциклів


Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 676 «Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання» 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ морського обладнання

      Додаток 1: МАРКУВАННЯ «ШТУРВАЛ»

      Додаток 2: ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ МОДУЛЬ В: ЕКСПЕРТИЗА ТИПУ

      Додаток 3: ВИМОГИ до призначених органів

      Додаток 4: ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

  Додаток 5: ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ положень Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/90/   ЄС від 23 липня 2014 року про суднове обладнання і скасування Директиви Ради 96/98/ЄС та Технічного регламенту морське обладнання