Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Регуляторна діяльність    Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2011 році
Версiя для друку


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2011 році

Регуляторна діяльність Міністерства інфраструктури здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі-Закон), Указів Президента України від 01.06.2005 №901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та від 03.09.2007 №816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності" щодо підготовки регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики, з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність.
Відповідно до вимог статті 7 Закону наказом Мінтрансзв'язку від 09.12.2010 №911 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв`язку на 2011 рік. При розгляді проектів регуляторних актів, які не внесені до зазначеного Плану, були підготовлені накази Міністерства про внесення відповідних змін до зазначеного Плану.
Загальна кількість проектів регуляторних актів, розроблених Міністерством протягом 2011 року, становить 104 проекти.
За результатами 2011 року Мінінфраструктури підготовлено 21 звіт про базове відстеження результативності, 13 звітів про повторне відстеження результативності, 1 звіт про періодичне відстеження результативності.
У 2011 році Мінінфраструктури здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у наступних сферах.
Державне регулювання в галузі автомобільного транспорту було спрямовано на удосконалення законодавства в галузі, приведення його у відповідність до вимог законодавства України та ЄС, зокрема, у сферах:
- безпеки та технічної політики. Проведення зазначеної роботи викликане необхідністю запровадження в Україні процедур допуску транспортних засобів до експлуатації, адаптованих до законодавства ЄС і передбачених міжнародними договорами. З цією метою розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів";
- внутрішніх та міжнародних перевезень. Робота спрямована на впорядкування організації та здійснення перевезень організованих груп дітей, формування концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року, забезпечення належного контролю за незаконним переміщенням осіб через державний кордон, приведення Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у відповідність до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт", забезпечення чіткого визначення механізмів та процедур, пов'язаних із проведенням конкурсу на перевезення. За результатами проведеної роботи прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №708 "Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", постанову Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №953 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №732-р "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року" та ряд інших нормативно-правових актів;
- удосконалення управління. Проведення зазначеної роботи викликане необхідністю забезпечення реорганізації Державної автотранспортної служби України. З цією метою розроблено та прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 №585-р "Про утворення комісії з реорганізації Державної автотранспортної служби України".
На виконання завдання стосовно делегування повноважень і відповідальності щодо управління дорогами, метрополітенами та іншими інфраструктурними об'єктами місцевого значення, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №739-р "Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування" затверджено нову редакцію Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування та відповідний план заходів.
З метою створення конкуренції на ринку автомобільних пасажирських перевезень розроблено стратегічні заходи щодо укрупнення операторів і створення здорової конкуренції на ринку перевезень автомобільним транспортом та затверджено наказом Державтотрансадміністрації від 01.06.2011 №250.
Державне регулювання у сфері цивільної авіації було спрямовано на приведення нормативно-правової бази у відповідність до принципів державної регуляторної політики України та до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та ЄС, Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ). Основні завдання, на виконання яких спрямовувалась діяльність, стосувалися здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, а саме адаптації державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів повітряних суден до відповідних стандартів ІСАО, забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах. Так 19.05.2011 Законом №3393-VI прийнято новий Повітряний кодекс України, який встановлює правові основи діяльності в галузі авіації.
У сфері морського та річкового транспорту робота протягом 2011 року концентрувалася на створенні сприятливих тарифних умов для розвитку виробничих потужностей вітчизняних портів, розвитку транзитного потенціалу України, нарощуванні обсягів вантажопереробки морськими торговельними портами України, створенні сприятливих умов для зростання ринкової активності для вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, спрощенні процедури оформлення вантажів у транзитному сполученні, розширенні номенклатури вантажів для переробки у річкових портах, спрощенні процедури оформлення вантажів у транзитному сполученні.
Розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення митного оформлення транзитних вантажів", проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні" та "Про внесення змін до Переліку пунктів пропуску через державний кордон України, через які ввозяться з метою імпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольні напої та тютюнові вироби за кодами згідно з УКТ ЗЕД 220300, 2204-2208, 2402100000, 2402201000, 24022090, 2403101000, 243109000, 240399100, на які встановлено акцизний збір". Зазначені регуляторні акти знаходяться на стадії погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Водночас, з метою збереження існуючих і залучення додаткових вантажопотоків транзитних вантажів видано но наказ Мінінфраструктури від 26.12.2011 №638 "Про Розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах України на 2012 рік".
Діяльність галузі залізничного транспорту в частині розробки регуляторних актів спрямовувалась на підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту та забезпечення його подальшого розвитку для задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях, зокрема щодо встановлення обґрунтованого рівня тарифів, забезпечення технічного розвитку галузі, безпеки руху, поліпшення обслуговування користувачів послуг залізничного транспорту та у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 №1557-р "Про затвердження плану заходів із запровадження електронного документообігу, пов'язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом" врегулювання правових взаємовідносин, пов'язаних з електронним документообігом електронних перевізних документів.
У напрямку удосконалення системи управління залізничним транспортом, проведення ринкових перетворень на залізничному транспорті, прискоренню темпів європейської інтеграції залізничної галузі, підвищенню конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг та з метою розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті 09.12.2011 Верховна Рада України прийняла за основу законопроекти "Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" та "Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування". 23.12.2011 законопроекти розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв'язку і рекомендовано до розгляду у другому читанні Верховною Радою України.
Разом з тим, 26.10.2011 прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1390", якою внесено зміни до Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки.
У напрямку скасування пільгових тарифів на вантажні перевезення Мінінфраструктури наказом від 25.02.2011 №8 внесено зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послугами, та передбачено у 2011 році щомісячну індексацію тарифів по 2,2 %, а також відміну останньої знижки, яка надавалася на перевезення зерна залізничним транспортом на адресу Держкомрезерву.
З метою забезпечення реформування системи тарифоутворення:
затверджено наказ Мінінфраструктури від 01.12.2011 №586 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, який зареєстровано в Мін'юсті 16.12.2011 за №1463/20201 і яким запроваджена нова класифікація поїздів;
розроблено пілотний проект концепції по структурі і методиці розрахунку тарифів на денні швидкісні поїзди зі швидкістю до 160 км/год.
Указом Президента України від 06.04.2011 №370/2011 "Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" утворено новий центральний орган виконавчої влади – Держтуризмкурорт. Особливу увагу у другому півріччі 2011 року Держтуризмкурорт приділяв вдосконаленню законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює правові відносини у сфері туризму та курортів, забезпечення правового регулювання суб'єктів туристичного підприємства, захист прав споживачів туристичного продукту. Держтуризмкурортом для забезпечення міжрегіональної кооперації, сприяння проведенню ефективної державної політики у відповідній сфері на регіональному та міському рівнях проведено Конференцію з питань розвитку туристичних міст України та створено консультативно-дорадчі органи у сфері туризму та курортів, а саме:
- Рада представників регіонів сфери туризму та курортів;
- Рада туристичних міст України;
- Науково-технічна Рада.
Окрім того, Держтуризмкурортом протягом звітного періоду розроблено наступні регуляторні акти:
- проект Закону України "Про відповідальність суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері туризму";
- проект Закону України "Про туристичні ресурси";
- проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури";
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження методики визначення відповідності готелів категоріям оцінки певної категорії".
Сектором з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю Мінінфраструктури постійно здійснюється оновлення офіційного Веб-сайту Міністерства, де запроваджено розділ "Регуляторна діяльність".
Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному Веб-сайті Мінінфраструктури здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних рекомендацій, наданих спеціально уповноваженим органом у сфері державної регуляторної політики.
Необхідно відмітити, що участь суб'єктів господарської діяльності та їх об'єднань є важливою складовою на всіх етапах регуляторної діяльності Мінінфраструктури.
Протягом 2011 року Міністерством залучались суб'єкти господарської діяльності та наукові установи до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та при проведенні соціологічних досліджень.
Плідна співпраця з підприємцями та суб'єктами господарювання дозволяє визначити вплив нормативно-правових актів Мінінфраструктури на підприємницьку діяльність та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акта до набрання ним чинності. Саме робота з суб'єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.
Основним завданням державного регулювання у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури є забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу, встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.
Одночасно повідомляємо, що наказом Мінінфраструктури від 25.10.2011 №472 затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Мінінфраструктури України на 2011-2012 роки (оприлюднено 25.10.2011) та наказом Мінінфраструктури від 08.12.2011 №613 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2012 рік, який 16.12.2011 оприлюднено на офіційному сайті Мінінфраструктури у розділі "Регуляторна діяльність".

{#HTML_FILES#}