Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Регуляторна діяльність    Перелік регуляторних актів
Версiя для друку


Перелік регуляторних актів

Акти законодавства у сфері транспорту, інфраструктури та поштового зв’язку

Закон України «Про транспорт»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про перевезення  небезпечних вантажів»

Закон України «Про державний кордон України»

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закону України «Про ціни і ціноутворення»

Закон України «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність»

Закон України «Про транзит вантажів»

Закон України «Про хімічні джерела струму»

Закон України «Про страхування»

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Закон України «Про видавничу справу»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»

Нормативно-правові акти у сфері морського та річкового транспорту

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року

Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів

Директива 1999/63/ЄС Ради Європейського Союзу від 21.06.1999 «Про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією Судновласників Європейського Співтовариства (АСЄС) та Федерацією Транспортних Профспілок Європейського Співтовариства (ФТП)»

Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 13.12.1999 «Про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що зупиняються в портах Співтовариства»

Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 31.03.2004 № 725/2004 «Про посилення безпеки суден та портових споруд»

Директива Європейського Парламенту та Ради від 26.10.2005 № 2005/65/ЕС «Про підвищення безпеки портів»

Кодекс торговельного мореплавства України

Закон України «Про морські порти України»

Указ Президента України від 05.06.1993 № 194/93 «Про посвідчення особи моряка»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1993 № 771 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, поправок 1984, 1985, 1987, 1990 і 1992 років та Протоколу 1978 року до неї»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 р. № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 814 «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.1998 № 2098 «Питання безпеки судноплавства України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 83 «Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2002 № 921 «Про формений одяг та знаки розрізнення працівників морського і річкового транспорту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 722 «Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на морському та річковому транспорті»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1346 «Про затвердження Положення про посвідчення члена екіпажу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 459 «Деякі питання дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 73 «Про граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування замість добових витрат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 155 «Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України»

Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.1993 № 33-93 «Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни»

Нормативно-правові акти у сфері залізничного транспорту

Закон України «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів»

Закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект "Бескидський залізничний тунель" (Будівництво Бескидського тунелю) між Україною та Європейським інвестиційним банком»

Закон України «Про приєднання України до Протоколу від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції проміжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року»

Закон України «Про залізничний транспорт»

Указ Президента України від 16.12.1993 № 594/93 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення перевезень нафтопродуктів залізничним транспортом»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 № 7 «Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1994 року № 106 «Про забезпечення охорони вантажів, що перевозяться залізничним транспортом»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 «Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 365 «Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1364 «Про затвердження Програми забезпечення житлом працівників залізничного транспорту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390 «Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1392 «Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 316 «Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 5 «Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 891 «Про затвердження Порядку організації діяльності залізничного транспорту під час здійснення військових залізничних перевезень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1194 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1159 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Нормативно-правові акти у сфері управління та розвитку автомобільних доріг та дорожнього господарства

Закон України «Про автомобільні дороги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 «Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 221 «Про утворення відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2003 р. № 1731 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067  «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 326 «Про заходи щодо прискорення проектування та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 296 «Про невідкладні заходи щодо прискорення будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 432 «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування»

Нормативно-правові акти у сфері автомобільного та міського електричного транспорту

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті»

Закон України «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)»

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів»

Закон України «Про приєднання України до Протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ)»

Закон України «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»

Закон України «Про автомобільний транспорт»

Закон України «Про міський електричний транспорт»

Указ Президента України від 02.04.2007 № 262/2007 «Про приєднання України до Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства освіти України від 07.05.1998 № 172/244 «Про затвердження Типової програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.1998 за № 478/2918

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 914 «Про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1266 «Про визначення компетентного органу з виконання Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 790 «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 207 «Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 «Про затвердження «Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 643 «Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів»

Нормативно-правові акти у сфері авіації

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 року

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень»

Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»

Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»

Указ Президента України від 25.12.2003 № 1488 «Про заходи щодо впорядкування діяльності з міжнародних повітряних перевезень товарів військового призначення та подвійного використання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.1997 № 1095 «Про сертифікацію авіаційної техніки та її компонентів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 401 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 6.09.2017 № 676  «Про затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації»

Постанова Кабінету Міністрів України. від 12.05.2007 № 723 «Про затвердження переліку небезпечних предметів і речовин, заборонених до перевезення повітряним транспортом»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 938 «Про утворення Міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 690 «Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання»

Нормативно-правові акти у сфері надання послуг поштового зв’язку
Нормативно-правові акти у сфері господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу
 
Регуляторні акти Міністерства інфраструктури України
Нормативно-правові акти у сфері морського та річкового транспорту

Наказ Міністерства транспорту України від 27.09.1993 № 322 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.10.93 № 148

Наказ Міністерства транспорту України від 21.01.1998 № 19 «Про затвердження Порядку присвоєння судну назви», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.02.98 № 97/2537

Наказ Міністерства транспорту України від 27.03.1998 № 93 «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.98 № 233/2673

Наказ Міністерства транспорту України від 01.07.1998 № 257 «Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.10.1998 № 651/3091

Наказ Міністерства транспорту України від 14.12.1998 № 497 «Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.1998 № 848/3288

Наказ Міністерства транспорту України від 12.07.1999 № 359 «Про затвердження Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що направляються на харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.1999 № 540/3833

Наказ Міністерства транспорту України від 14.06.2000 № 316 «Про затвердження Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2000 № 388/4609

Наказ Міністерства транспорту України від 10.04.2001 № 205 «Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.05.2001 № 452/5643

Наказ Міністерства транспорту України від 19.04.2001 № 225 «Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.05.2001 № 400/5591

Наказ Міністерства транспорту України від 28.05.2001 № 340 «Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.06.2001 № 545/5736

Наказ Міністерства транспорту України від 28.05.2001 № 341 «Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання суден», зареєстрований Міністерстві юстиції України 25.06.2001 № 544/5735

Наказ Міністерства транспорту України від 09.07.2001 № 420 «Про визначення національного координатора навігаційних попереджень та затвердження Положення про нього», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2001 № 870/6061

Наказ Міністерства транспорту України від 17.10.2001 № 693 «Про затвердження Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.11.2001 № 928/6119

Наказ Міністерства транспорту України від 30.08.2002 № 605 «Про затвердження переліку обов'язкового радіообладнання торговельних суден, які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2002 № 770/7058

 Наказ Міністерства транспорту України від 08.01.2003 № 3 «Про затвердження Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2003 № 86/7407

Наказ Міністерства транспорту України від 09.06.2003 № 428 «Про затвердження Положення про порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 № 700/8021

Наказ Міністерства транспорту України від 14.07.2003 № 531 «Про затвердження Інструкції про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2003 № 653/7974

Наказ Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545 «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 № 353/8952

Наказ Міністерства транспорту України від 28.08.2003 № 672 «Про затвердження Порядку припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.09.2003 № 798/8119

Наказ Міністерства транспорту України від 20.10.2003 № 809 «Про затвердження Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.11.2003 №1010/8331

Наказ Міністерства транспорту України від 05.11.2003 № 857 «Про затвердження Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2004 № 84/8683

Наказ Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 № 1193/8514

Наказ Міністерства транспорту України від 16.02.2004 № 91 «Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.07.2004 № 872/9471

Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 641 «Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 № 914/9513

Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 № 915/9514

Наказ Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 758 «Про формений одяг та знаки розрізнення працівників морського і річкового транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 № 1117/9716

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 04.11.2004 № 963 «Про затвердження Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.11.2004 № 1483/10082

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2004 № 1042 «Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.12.2004 № 1577/10176

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.11.2004 № 1046 «Про затвердження Технічного опису бланків документів моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12. 2004 № 1641/10240

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.11.2004 № 1048 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 № 1584/10183

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 03.12.2004 № 1062 Про затвердження Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 № 1608/10207

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від  13.12.2004   N 1098 «Про затвердження Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2004 р.за N 1657/10256

Наказ Мінтрансзв'язку від 27.05.2005 № 257 «Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 № 1191/11471

 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.05.2006 № 463 «Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах воднотранспортного комплексу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.05.2006 № 619/12493

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 514 «Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2006 № 708/12582

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 516 «Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2006 № 959/12833

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства економічного розвитку і торгівні України від 08.11.2006 № 1065/337 «Про затвердження розмірів плати за підтвердження кваліфікації моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2006 № 1225/13099

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2006 № 9/13276

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.02.2007 №159 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.07.2007 №806/14073

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 11.04.2007 № 271 «Про затвердження Порядку видачі та носіння нагрудних знаків «Капітан далекого плавання» та «Судновий механік першого розряду», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.04.2007 № 426/13693

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.06.2007 № 491 «Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2007 № 740/14007

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.06.2007 № 492 «Про затвердження Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 № 780/14047

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 498 «Про затвердження Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.08.2007 № 905/14172

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.08.2007 №694 «Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 № 1167/14434

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 03.12.2007 №1095 «Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідність портових засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.12.2007 №1380/14647

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.01.2008 № 92 «Про затвердження Порядку видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2008 № 111/14802

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.07.2008 № 912 «Про затвердження Переліку обов'язкового суднового навігаційного обладнання та систем для торговельних суден (за винятком риболовних суден) валовою місткістю менше 150 одиниць, які здійснюють будь-які рейси, та інших суден, що не здійснюють міжнародні рейси», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2008 № 706/15397

Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.08.2011 № 339 «Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.10.2011 за №1233/19971

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 198 «Про затвердження Порядку організації охорони морських та річкових портів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 № 654/23186

Наказ Міністерства інфраструктури України від 29.02.2012 № 135 «Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку та плаваючого складу морського і річкового транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2012 № 445/20758

 Наказ Міністерства інфраструктури України від 09.11.2012 № 665 «Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 № 1993/22305

Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.01.2013 № 43 «Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2013 № 238/22770

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 № 632/23164

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.04.2013 № 235 «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 № 744/23276

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08.05.2013 № 291 «Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 № 807/23339

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08.05.2013 № 292 «Про затвердження Положення про морських лоцманів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2013 за № 920/23452;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 316 «Про портові збори», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2013 № 930/23462

Наказ Міністерства інфраструктури України від 14.10.2013 № 790 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2013 № 1859/24391

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.10.2013 № 811 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 № 1902/24434

Наказ Міністерства інфраструктури України від 16.01.2014 № 21 «Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.2014 № 269/25046

Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.11.2014 № 575 «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 № 1507/26284

Наказ Міністерства інфраструктури України від 22.09.2015 № 379 «Про затвердження Положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2015 № 1214/27659

Наказ Міністерства інфраструктури України від 5.12.2016  № 433 «Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за № 1713/29843

Нормативно-правові акти у сфері залізничного транспорту

Наказ Міністерства транспорту України від 16.04.1996 №127 «Про затвердження Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій залізничного транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.96 №229/1254

Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 «Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.1997 № 50/1854

Наказ Міністерства транспорту України від 20.01.1997 № 18 «Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.1997 № 36/1840

Наказ Міністерства транспорту України від 01.06.1998 № 207 «Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.08.1996 № 525/2965

Наказ Міністерства транспорту України від 19.02.1998 № 54 «Про затвердження Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.03.1998 № 193/2633

 Наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 «Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 № 861/5082

Наказ Міністерства транспорту України від 27.04.2001 № 258 «Про затвердження Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.05.2001 № 422/5613

Наказ Міністерства транспорту України від 25.10.2001 №718 «Про затвердження Інструкції про порядок розповсюдження обліку, зберігання та звітності при використанні запірно-пломбувальних пристроїв, що застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2002 № 50/6338

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.03.2002 № 178/75 «Про затвердження Положення про комісії з питань вилучення та реалізації залежаних вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.07.2002 № 577/6865

Наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2002 № 873 «Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 № 1031/7319

Наказ Міністерства транспорту України від 11.11.2003 № 898 «Про затвердження Положення про здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері страхування при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.12.2003 № 1132/8453

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2006 № 337 «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на залізничному транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 № 887/12761

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.04.2007 № 310/13577

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.01.2007 року № 54 «Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2007 № 162/13429

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 № 499 «Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2007 № 777/14044

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.03.2008 № 306 «Про встановлення Тарифі на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.03.2008 № 238/14929

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.03.2009 № 317 «Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги (Тарифне керівництво №1)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 № 340/16356

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.10.2009 № 1014 «Про затвердження Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.12.2009 № 1166/17182

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.12.2009 № 1322 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 № 230/17525

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24.12.2009 № 1336 «Про затвердження Положення про придбання, перевезення, облік, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї підрозділами відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 86/17381

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.03.2010 № 113 «Про затвердження нормативних документів щодо класифікації, обліку та порядку розслідування транспортних подій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2010 № 544/17839

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.04.2010 № 240 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.07.2010 № 537/17832

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.05.2010 № 299 «Про затвердження Порядку розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2010 № 503/17798

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.09.2010 № 672/787 «Про затвердження Порядку здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах залізничного транспорту і взаємодії між пожежними підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.11.2010 № 1147/18442

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 01.11.2010 № 800 «Про затвердження Порядку застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2011 № 478/19216

Наказ Міністерства інфраструктури України від 01.04.2011 № 27 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 № 729/19467

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 09.06.2010 № 350/236 «Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті та лінійних підрозділів транспортної міліції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2010 № 728/18023

Наказ Міністерства інфраструктури України від 19.03.2012 № 170 «Про затвердження Тарифів на перечення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполучені», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2012 № 447/20760

 Наказ Міністерства інфраструктури України від 31.07.2012 № 442 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2012 № 1716/22028

Наказ Міністерства інфраструктури України від 23.10.2012 № 633 «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід – Захід», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2012 № 1834/22146

Наказ Міністерства інфраструктури України від 16.11.2012 № 690 «Про затвердження Порядку застосування електронного документообігу, пов'язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2012 № 2034/22346

 Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 30.05.2013 № 331/137 «Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 №1038/23570

Наказ Міністерства інфраструктури України від 19.06.2013 № 412 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.06.2013 № 1069/23601

Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.06.2013 № 418 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 № 1082/23614

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08.07.2013 № 456 08.07.2013 «Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) та залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 № 1216/23748

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08.10.2013 № 782 «Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.10.2013 № 1762/24294

Наказ Міністерства інфраструктури України від 04.11.2013 № 872 «Про затвердження Положення про порядок зарахування дохідних надходжень з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць і підприємств, підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2013 № 1971/24503

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.11.2013 № 916 «Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 № 1995/24527

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017  № 235 «Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  25 липня 2017 р. 
за № 904/30772

Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.02.2017  № 60 «Про затвердження тарифів на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 р. за № 352/30220

Нормативно-правові акти у сфері управління та розвитку автомобільних доріг та дорожнього господарства

Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 “Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 № 128/2568

Наказ Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102 «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.1998 № 268/2708

 Наказ Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 № 759/9358

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.08.2004 № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 № 1075/9674

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 № 154 “Про затвердження Інструкції про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2005 № 817/11097

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.05.2006 № 489 «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 № 695/12569

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 № 503 «Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.09.2006 № 1065/12939

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285 «Про затвердження Порядку визнання класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 № 499/13766

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.2008 № 795 «Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 № 689/15380

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 №974 «Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 №794/15485

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975 «Про затвердження Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 № 776/15467

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2009 № 1146/17162

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 № 408/17703

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 279 «Про затвердження форми дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування, порядку його видачі та анулювання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 № 409/17704

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2010 № 811/18106

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 № 385 «Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 № 946/18241

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.08.2010 № 600 «Про затвердження зразків карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2010 № 821/18116

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 № 700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 № 1068/18363

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.02.2012 № 106 «Про затвердження Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2012 № 356/20669

Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.06.2012 № 331 «Про затвердження Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньо обласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2012 № 1130/21442

Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 № 1586/21898

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.11.2012 № 710 «Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.12.2012 № 2169/22481

Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.05.2013 № 305 «Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2013 № 1144/23676

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.07.2013 № 1282/23814

Наказ Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ України від 10.12.2013 № 1007/1207 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Міністерства внутрішніх справ України, Державного агентства автомобільних доріг України під час організації та проведення робіт із зважування та здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на автомобільних дорогах загального користування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2014 № 215/24992

Наказ Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 «Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 № 1609/26386

Нормативно-правові акти у сфері авіації

Наказ Міністерства транспорту України від 29.10.1996 № 336 «Про затвердження Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.1996 № 659/1684

Наказ Державного департаменту авіаційного транспорту України, Міністертсва внутрішніх справ України від 11.06.1996 № 168/397 «Про затвердження Правил супроводження в контрольованих зонах авіапідприємств матеріальних цінностей і пасажирів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.06.1996 № 334/1359

Наказ Міністерства транспорту України від 04.12.1997 № 412 «Про затвердження Правил проведення спеціального догляду повітряних суден цивільної авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.1997 № 611/2415

 Наказ Міністерства транспорту України від 18.05.2001 № 297 «Про затвердження Правил виконання чартерних рейсів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.05.2001 № 461/5652

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України від 13.07.2001 року № 441/241 «Про введення в дію системи вертикального ешелонування IKAO», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2001 № 653/5844

Наказ Міністерства транспорту України від 17.07.2001 № 447 «Про затвердження Порядку оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.11.2001 № 979/6170

Наказ Міністерства транспорту України від 12.12.2001 № 865 «Про затвердження Положення про Головний перелік мінімального обладнання - Авіаційні правила України, частина 1», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.12.2001 № 1067/6258

Наказ Міністерства транспорту України від 11.01.2002 № 9 «Про затвердження Правил виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 № 41/6329

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.04.2002 № 219 «Про затвердження Правил визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.04.2002 № 390/6678

Наказ Міністерства транспорту України від 06.08.2002 № 529 «Про затвердження Правил сертифікації авіаційних тренажерів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 № 687/6975

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України від 27.01.2003 № 50/18 «Про затвердження Інструкції про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2003 № 116/7437

Наказ Міністерства транспорту України від 08.04.2003 № 269 «Про затвердження Положення про організацію та виконання демонстраційних польотів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.06.2003 № 479/7800

Наказ Міністерства транспорту України від 16.04.2003 № 293 «Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 № 346/7667

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства транспорту України від 20.06.2003 № 191/446 «Про затвердження Положення про порядок використання аеродромів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.07.2003 № 572/7893

Наказ Міністерства транспорту України від 25.06.2003 № 458 «Про затвердження Положення про передпольотне інформаційне обслуговування на аеродромах цивільної авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.07.2003 № 573/7894

Наказ Міністерства транспорту України від 11.11.2003 № 872 «Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об’єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності цивільної авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 № 1103/8424

Наказ Міністерства транспорту України від 11.11.2003 № 874 «Про затвердження ІнструкціЇ з обліку та звітності при технічній експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 №1264/8585

Наказ Міністерства транспорту України від 02.04.2004 № 275 «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 № 526/9125

Наказ Міністерства транспорту України від 10.06.2004 № 486 «Про затвердження Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2004 № 844/9443

Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 645 «Про затвердження Правил виділення часових інтервалів на приліт і виліт рейсів у міжнародних аеропортах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2004 № 969/9568

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.09.2004 № 81 «Про затвердження Інструкції з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.12.2004 №1555/10154

Наказ Державної авіаційної служби України від 01.12.2004 № 205 «Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 № 1644/10243

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 10.12.2004 № 204 «Про затвердження Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів  сумісного базування (використання)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 № 1632/10231

Наказ Державної авіаційної служби України від 30.12.2004 № 255 «Про затвердження Положення про сертифікацію суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 № 27/10307

Наказ Державної авіаційної служби України від 12.01.2005 № 9 «Про затвердження Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств із продажу авіаційних перевезень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 № 93/10373

Наказ Державної авіаційної служби України від 12.01.2005 № 10 «Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу та надають агентські послуги із продажу авіаційних перевезень на території України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 № 92/10372

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.01.2005 № 35 «Про затвердження Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.2005 № 186/10466

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.03.2005 №188 «Про затвердження Положення про службу авіаційної безпеки суб'єкта авіаційної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.06.2005 № 697/10977

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 18.03.2005 № 119 «Про затвердження Інструкції про порядок перевезення зброї та боєприпасів пасажирськими рейсами авіаційного транспорту, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.04.2005 № 378/10658

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 30.03.2005 № 230 «Про затвердження Правил організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.06.2005 № 680/10960

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 19.07.2005 № 522 «Про затвердження Правил організації потоків повітряного руху», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1089/11369

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17.08.2005 № 601 «Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу та фахівців з організації повітряного руху України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.2005 № 981/11261

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 № 684 «Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 № 1545/11825

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 22.09.2005 № 692 «Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2005 № 1173/11453

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 24.10.2005 № 792 «Про затвердження Порядку обліку та звіту регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2005 № 1490/11770

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.10.2005 № 769 «Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2005 № 1357/11637

Наказ Державної авіаційної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.10.2005 № 795 «Про затвердження Правил реєстрації аеродромів України», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.11.2005 № 1356/11636

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02.11.2005 № 822 «Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.11.2005 № 1403/11683

Наказ Державної авіаційної служби України від 25.11.2005 № 895 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2005 № 1503/117

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації та Міністерства оборони України від 28.11.2005 № 897/703 «Про затвердження Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 № 1572/11852

Наказ Державної авіаційної служби України від 05.12.2005 № 920 «Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 № 44/11918

Наказ Державної авіаційної служби України від 09.12.2005 № 936 «Про затвердження Правил сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2006 № 63/11937

Наказ Державної авіаційної служби України від 15.12.2005 № 947 «Про затвердження Положення про медичний пункт аеровокзалу цивільної авіації України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.01.2006 № 84/11958

Наказ Державіаслужби від 21.02.2006 № 137 «Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних вимог JAR-OPS 1 «Комерційні авіаційні перевезення (Літаки)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.03.2006 № 245/12119

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.03.2006 № 186 «Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 № 705/12579

Наказ Державної авіаційної служби України від 27.03.2006 № 223 «Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-FCL 1, 2, 3, 4 «Видача свідоцтв льотному екіпажу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 № 426/12300

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 22.05.2006 № 354 «Про затвердження Інструкції з планування та використання тимчасово зарезервованого повітряного простору та умовних маршрутів обслуговування повітряного руху», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 № 664/12538

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02.06.2006 №397 «Про затвердження Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2006 № 716/12590

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.06.2006 № 399 «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт за межами України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2006 № 718/12592

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.06.2006 № 407 «Про затвердження Правил сертифікації аеропортів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2006 № 740/12614

Наказ Державної авіаційної служби України від 05.07.2006 № 482 «Про затвердження Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів  служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади, щодо забезпечення авіаційної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2006 № 881/12755

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 22.12.2006 № 1179 «Про затвердження Правил організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.03.07 № 286/13553

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 22.01.2007 № 42 «Про затвердження Правил сертифікації суб'єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.02.2007 № 104/13371

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 27.03.2007 № 243 «Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2007 № 393/13660

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.04.2007 № 329 «Про затвердження державної Програми контролю якості безпеки авіаційних суб’єктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.05.2007 № 493/13760

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 08.05.2007 № 381 «Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.06.2007 № 705/13972

 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 18.06.2007 № 508 «Про затвердження Програми підготовки персоналу з авіаційної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.07.2007 № 769/14036

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 18.06.2007 № 509 «Про затвердження Правил з організації системи контролю доступу в авіаційних суб’єктах цивільної авіації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2007 № 828/14095

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.04.2008 № 433 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України та внесення змін до наказу Мінтрансу від 06.07.99 № 352», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.05.2008 № 408/15099

Наказ Міністерства транспорту України від 01.12.2009 № 1234 «Положення про екзаменатора з льотної діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2010 № 149/17444

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 № 209 «Про затвердження Правила схвалених організацій з технічного обслуговування (Part - 145) та затвердження Змін до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.08.2010 № 591/17886

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.05.2010 № 320 «Про затвердження Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху та змін до деяких нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.06.2010 № 446/17741

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2010 № 383 «Про затвердження Правил обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2010 № 979/18274

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.07.2010 № 430 «Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2010 № 558/17853

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 15.09.2010 № 669 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.09.2010 № 844/18139

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.11.2010 № 804 «Про затвердження Правил проведення службового розслідування актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2011 № 106/18844

Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.05.2011 № 117 «Про затвердження Правил сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2011 № 716/19454

Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.05.2011 № 121 «Про затвердження Правил сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2011 № 701/19439

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.10.2011 № 478 «Про затвердження Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.11.2011 № 1327/20065

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.11.2011 № 521 «Про затвердження Правил обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 № 1382/20120

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.11.2011 № 721 «Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на при аеродромних територіях та об’єктах, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації», зареєстрований Міністерством юстиції України 24.12.2012 № 2147/22459

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.12.2011 № 637 «Про затвердження Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті». зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 № 73/20386

Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.02.2012 № 85 «Про затвердження Правил з підтримання льотної придатності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2012 №333/20646

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2012 № 286 «Про затвердження Правил аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 № 809/23341

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.05.2012 р. № 277 «Про затвердження Правил надання повідомлень щодо обслуговування повітряного руху», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2012 № 958/21270

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.08.2012 № 525 «Про затвердження Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2012 № 1613/21925

Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.10.2012 № 636 «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.11.2012 № 1926/22238

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 730 «Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 № 2144/22456

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 731 «Про затвердження Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 № 2145/22457

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 735 «Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 № 2219/22531

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.02.2013 № 118 «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 № 446/22978

Наказ Міністерства інфраструктури від 10.12.2013 № 1009 «Про затвердження Класифікації повітряного простору обслуговування повітряного руху України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.12.2013 № 2203/24735

Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.01.2014 № 27 «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 № 240/25017

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.05.2014 № 214 «Про затвердження Правил сертифікації технічних  засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України13.06.2014 № 619/25396

Наказ Державної авіаційної служби України від 24.10.2014 № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.11.2014 № 1440/26217

Наказ Державної авіаційної служби України від 11.04.2016 № 258 «Про затвердження Авіаційних правил України "Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.05.2016 за № 687/28817

Нормативно-правові акти у сфері поштового зв’язку

Наказ Державного комітету зв'язку України, Міністерства інформації України, Міністерства транспорту України від 10.12.1998 № 169/81/492 «Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.12.1998 № 820/3260

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 958 «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 № 173/24950

Наказ Міністерства інфраструктури України 28.11.2013 № 959 «Про затвердження Нормативів розвитку та розміщення у містах і сільській місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв'язку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 № 174/24951

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.02.2014 № 71 «Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2014 № 339/25116

Наказ Міністерства інфраструктури України від  08.04.2017  № 137 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою», зареєстрований в Мністерстві юстиції України від 14.04.2017 №  500/30368


{#HTML_FILES#}