Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Регуляторна діяльність    Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2010 році
Версiя для друку


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2010 році

Регуляторна діяльність Міністерства транспорту та зв'язку здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі-Закон), Указів Президента України від 01.06.2005 № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та від 03.09.2007 № 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності"щодо підготовки регуляторних актів відповідно принципам державної регуляторної політики, з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів в господарську діяльність.

Відповідно до вимог статті 7 вищезазначеного Закону, наказом Мінтрансзв’язку від 15.12.2009 № 1296 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів уМінтрансзв`язку на 2010 рік. При розгляді  проектів регуляторних актів, які не внесені до зазначеного Плану, були підготовлені накази Міністерства про внесення відповідних змін до цього Плану.

Загальна кількість проектів регуляторних актів, розроблених у 2010 році Мінтрансзв’язку, становить 153 проекти.

За результатами 2010 року Мінтрансзв`язку підготовлено звітів про базове відстеження результативності 21, звітів про повторне відстеження результативності 17, звітів про періодичне відстеження результативності 2.

У 2010 році Мінтрансзв`язку здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у наступних сферах.

Державне регулювання у сфері автомобільного транспорту було спрямовано на удосконалення законодавства в галузі, приведення його у відповідність до Закону України «Про автомобільний транспорт» та адаптацію до законодавства ЄС, зокрема:

здійснення контролю за порядком дотримання чинного законодавства, стосовно робочого часу та часу відпочинку водіїв та швидкості  автомобільних транспортних засобів;

реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів, та впровадження єдиного протоколу технічного огляду колісних транспортних засобів;

удосконалення технічної політики на автомобільному транспорті;

впровадження на автомобільних транспортних засобах цифрових контрольних пристроїв (тахографів);

внесення змін до законодавства, стосовно заміни системи пільг на адресну грошову допомогу особам, які потребують соціального захисту;

удосконалення норм, що регулюють правовідносини між суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в галузі автомобільного транспорту та відповідними органами влади чи органами місцевого самоврядування.

Розроблені протягом року нормативно-правові акти уточнюють та удосконалюють норми актів законодавства, що діють у галузі автомобільного транспорту та процедури, що випливають з відповідних правовідносин.

Робота Головавтотрансінспекції в значній мірі забезпечувалась в напрямках вдосконалення нормативно-правової бази, що діє у сфері державного контролю (нагляду) та ліцензування. В результаті здійснення заходів стабілізовано рівень аварійності на ліцензійному автомобільному транспорті, вжито заходів щодо виведення з ринку послуг «нелегальних» автоперевізників, проведено спільні рейдові перевірки з автотранспортними інспекціями таких країн як Польща, Росія, Білорусь, Румунія, Угорщина, що дає змогу перейняти досвід їх роботи.

Державне регулювання у сфері цивільної авіації було спрямовано на адаптацію державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації до відповідних стандартів IКAO.

У Верховній Раді України зареєстровано Проект нової редакції Повітряного кодексу України (далі - Проект) (реєстр. № 7144), розроблений з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У 2010 році Проект було схвалено Верховною Радою України у першому читанні. Зазначений Проект враховує вимоги Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Європейського Союзу, Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ), а також зміни в нормах українського законодавства, які відбулися за період після введення в дію Повітряного кодексу України в 1993 році.

У сфері морського та річкового транспорту протягом 2010 року відмічені сталі тенденції поліпшення нормативно-правової бази, що дозволяє врегулювати розбіжності та заповнити прогалини в чинному законодавстві України.

  За рік в галузі наказами Мінтрансзв`язку затверджено 6 регуляторних актів, спрямованих на створення сприятливих умов для збереження транзитних вантажопотоків та залучення нових вантажів у порти України, якісне та безпечне обслуговування переробки вантажів у морських торговельних портах, подальший розвиток виробничих потужностей морських портів, збереження конкурентоспроможності на міжнародному ринку портових послуг, запобігання втрат доходів державних підприємств і Державного бюджету України, посилення системи забезпечення безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 539 внесено зміни до Порядку здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, що сприятиме удосконаленню процедур оформлення вантажів у контейнерах, розвитку  транспортної інфраструктури міжнародного значення, реалізації державної політики щодо ефективного транспортного забезпечення національної економіки, збільшенню надходжень до Державного бюджету України від збільшення обсягів контейнерообігу та кількості суднозаходів суден-контейнеровозів до морських торговельних портів.

Стосовно галузі зв’язку, то протягом звітного періоду основні зусилля  щодо здійснення державної регуляторної політики у зазначеній сфері було спрямовано на:

приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

забезпечення діяльності радіопередавальних центрів з урахуванням їх стратегічного значення для економіки та інформаційної безпеки держави;

створення сприятливих умов для надання операторами поштового зв’язку послуг з пересилання міжнародних поштових відправлень;

визначення порядку і умов організації надання послуг з розповсюдження періодичних видань, порядку і умов укладання договору між видавцем і розповсюджувачем, між розповсюджувачем і передплатником, порядку приймання, анулювання та переадресування передплати на періодичні друковані видання, прав та обов’язків споживачів, розповсюджувачів і видавців;

виконання заходів, передбачених Планом переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України;

визначення рівня якості надання телекомунікаційних послуг, здійснення за ними контролю;

розв’язання проблеми правового врегулювання процедури складання протоколів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Мінтрансзв’язку;

регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (в частині здійснення операторами поштового зв'язку переказу грошей);

визначення порядку виготовлення, ведення обліку та застосування квитанційних книжок операторами поштового зв’язку;

вдосконалення порядку обробки, митного контролю та митного оформлення міжнародних поштових відправлень в місцях міжнародного поштового обміну України;

вдосконалення технології оброблення митного оформлення депеш з міжнародними поштовими відправленнями в пунктах міжнародного поштового обміну та приведення зазначених Правил у відповідність до законодавства;

визначення порядку вилучення із поштових відправлень заборонених до пересилання вкладень та розпорядження ними.

Протягом 2010 року галуззю розроблено, та проходять процедуру погодження, ряд спільних з Держмитслужбою наказів щодо внесення змін до Правил обробки та відправлення міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну та до Правил приймання та відправлення міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну. Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв`язок», схвалення якого дозволить привести чинне законодавство України у відповідність до вимого СОТ в частині регулювання функціонування цілісного державного комплексу надання послуг поштового зв’язку.

Сектором інформаційних технологій Мінтрансзв’язку постійно здійснюється оновлення офіційного Веб-сайту Міністерства, де запроваджено розділ "Регуляторна діяльність" з тематиками "Плани підготовки регуляторних актів", "Повідомлення про оприлюднення", "Проекти регуляторних актів" (де окремо наведені "Проекти актів законодавства" та "Проекти наказів Міністерства"), "Аналізи регуляторного впливу" ("До проектів актів законодавства" та "До проектів наказів Міністерства"), "Звіти про відстеження результативності" (відокремлюються "Звіти про базове відстеження" та "Звіти про повторне відстеження").

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному Веб-сайті Мінтрансзв’язку здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних рекомендацій, наданих Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Інформаційна складова наповнення зазначених розділів Веб-сайту залежить від підрозділів Міністерства відповідно до напрямків їх роботи.

Необхідно відмітити, що участь суб’єктів господарської діяльності та їх об’єднань є важливою складовою на всіх етапах регуляторної діяльності Мінтрансзв’язку.

Протягом 2010 року Міністерством залучались суб’єкти господарської діяльності та наукові установи до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та при проведенні соціологічних досліджень.

Плідна співпраця з підприємцями та суб’єктами господарювання дозволяє визначити вплив нормативно-правових актів Мінтрансзв’язку на підприємницьку діяльність та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акту до набрання ним чинності. Саме робота з суб'єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Основним завданням забезпечення  системності та узгодженості регуляторних актів у галузі транспорту та зв'язку відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу є встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти. 

Одночасно повідомляємо, що План підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв’язку на 2011 рік затверджено наказом Мінтрансзв’язку від 09.12.2010 № 911 та оприлюднено 17.12.2010 на офіційному сайті Мінтрансзв`язку в розділі «Регуляторна діяльність».


{#HTML_FILES#}