Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Регуляторна діяльність    Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2014 році
Версiя для друку


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2014 році

Регуляторна діяльність Міністерства інфраструктури здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), Указу Президента України від 03.09.2007 № 816 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Регуляторні акти розробляються з дотриманням принципів державної регуляторної політики, відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин ринковим вимогам. Робота протягом року спрямовувалась на досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів.

Відповідно до статті 7 Закону наказом Мінінфраструктури від 12.12.2013 № 1015 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2014 рік, до якого включено 63 проекти актів. При розгляді проектів регуляторних актів, які не внесено до цього Плану, були підготовлені накази Мінінфраструктури України про внесення відповідних змін до зазначеного Плану.

Загальна кількість проектів регуляторних актів, розроблених Міністерством протягом 2014 року становить близько 100 проектів.

За результатами 2014 року Мінінфраструктури здійснено перегляд 70 регуляторних актів, до 65-ти з яких внесено зміни та 5 визнано такими, що втратили чинність.

Протягом 2014 року Мінінфраструктури здійснено заходи з відстеження результативності регуляторних актів та підготовлено 51 звіт про базове відстеження результативності, 39 звітів про повторне відстеження результативності, 7 звітів про періодичне відстеження результативності регуляторних актів. Заходи з відстеження результативності регуляторних актів здійснювались у відповідності до Плану-графіка, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 24.03.2014 № 150, та відповідно до переліків регуляторних актів, які направлялися Держпідприємництвом протягом року щодо яких необхідно було здійснити заходи з відстеження їх результативності. За результатами відповідні звіти в установленому порядку направлялися до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики.

Водночас, здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у таких сферах.

Державне регулювання господарських відносин на автомобільному транспорті у 2014 році було спрямоване на удосконалення законодавства та приведення його у відповідність до вимог законодавства України та законодавства ЄС.

З метою удосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері автомобільного транспорту розроблено та прийнято низку нормативно-правових актів, зокрема:

постанову Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 434 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 № 935»;

наказ Мінінфраструктури України від 01.07.2014 № 290 «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340»;

наказ Мінінфраструктури від 24.07.2014 року № 340 «Про внесення змін до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті»;

наказ Мінінфраструктури України від 24.07.2014 № 341 «Про внесення Змін до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) а автомобільних транспортних засобах»;

наказ Мінінфраструктури України від 24.11.2014 № 598 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України»;

наказ Мінінфраструктури України від 28.11.2014 № 615 «Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів».

До основних проблем, що потребували упорядкування господарських відносин у сфері автомобільного транспорту та були вирішені Мінінфраструктури у 2014 році відносяться:

удосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері автомобільного транспорту;

уникнення неоднозначності застосування норм Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів під час здійснення державного контролю посадовими особами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

виконання Україною вимог Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)»;

затвердження пунктів сервісу тахографів, взаємного визнання результатів діяльності з установлення та технічного обслуговування тахографів між Договірними сторонами ЄУТР;

створення умов для взаємного визнання на міжнародному та національному рівнях достовірності, цілісності та автентичності записів на носіях інформації тахографів;

вирішення суперечливих питань з боку пунктів сервісу тахографів щодо подачі документів для внесення їх до Переліку;

усунення недовіри до результатів робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів шляхом застосування вимог ЄУТР, створення умов для взаємного визнання на міжнародному та національному рівнях результатів діяльності пунктів сервісу тахографів;

усунення можливості недобросовісної роботи пунктів сервісу тахографів, шляхом затвердження єдиної форми такого протоколу;

гармонізація технічних вимог до контрольних пристроїв (тахографів), які експлуатують у складі колісних транспортних засобів;

вдосконалення правил з надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, тощо.

Також Мінінфраструктури приділялась суттєва увага питанням:

оформлення та видачі дозволів на проїзд по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку;

підвищення якості виконання державних функцій Мінінфраструктури, Укртрансінспекцією, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою зменшення ризиків з безпеки перевезень пасажирів, якісного задоволення потреб населення в перевезеннях, та запровадження нових аспектів вивчення попиту населення на пасажирських перевезеннях, та умов відкриття/закриття автобусних маршрутів;

підвищення ефективності державного регулювання діяльності автомобільного транспорту в частині функціонування автостанційної мережі;

покращення методології визначення розміру автостанційного збору;

визначення системи та механізму проведення атестації автостанцій;

удосконалення законодавчого урегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства і економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеки перевезень, ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу автомобільних транспортних засобів.

Крім того, Мінінфраструктури продовжується робота щодо надання права суб’єктам господарювання змінювати форму товарно-транспортної накладної залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей, процедури та виду перевезень вантажу.

Відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, Мінінфраструктури розроблено плани імплементації 7 Директив та 3 Регламентів Європейського парламенту та Ради, які схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1160-р.

Державне регулювання господарських відносин у сфері міського електричного транспорту у 2014 році було спрямоване на удосконалення законодавства та приведення його у відповідність до вимог законодавства України.

За результатами роботи, розроблено та затверджено наказ Мінінфраструктури від 15.09.2014 № 444 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса», зареєстрований в Мін’юсті 30.09.2014 за № 1181/25958.

В рамках виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 № 187, Вінницькою міською радою придбано 40 тролейбусів, 15 автобусів та здійснено будівництво 2 км трамвайної лінії за рахунок коштів залучених під державні гарантії.

Крім того, Мінінфраструктури спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначено проблемні питання у сфері міського електричного транспорту, зокрема:

скорочення мережі міського електротранспорту;

старіння та зменшення парку рухомого складу;

зношеність трамвайних колій та контактних мереж;

неповна компенсація за пільгові перевезення, як наслідок збитковість перевізників;

відсутність інвестицій у розвиток.

Серед шляхів вирішення проблемних питань вбачається:

залучення інвестицій у розвиток галузі, зокрема, в рамках проектів економічного і соціального розвитку, що підтримуються Міжнародними фінансовими установами;

автоматизація роботи міського електротранспорту, зокрема, впровадження автоматизованих систем оплати проїзду, інформаційних систем моніторингу пасажирських потоків, транспортних маршрутів та інше.

Регуляторна діяльність з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування протягом 2014 року була спрямована на приведення актів законодавства у відповідність до нормативно-правової бази, що регулює питання безпеки на наземному транспорті.

 

Мінінфраструктури було розроблено 14 проектів регуляторних актів, основними з яких є:

Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо державного регулювання видачі документів дозвільного характеру у сфері дорожнього господарства»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання видачі документів дозвільного характеру на провадження виробничої діяльності та розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування».

Необхідність їх розроблення обумовлена потребою удосконалення законодавства України з питань видачі документів дозвільного характеру;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності автоперевізників за проїзд автомобільними дорогами», розроблений з метою підвищення рівня безпеки на дорогах загального користування, збереження життя людей шляхом посилення контролю за станом доріг та недопущення їх руйнування;

постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток № 3 до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю на міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)», метою якої є забезпечення виконання повноважень Укртрансінспекції у сфері міського електричного транспорту;

постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)». Метою цієї постанови є зменшення кількості та частоти здійснення перевірок, та перегляд критеріїв, за якими суб’єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб’єктів господарювання;

наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку взаємодії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ при здійсненні спільних заходів із забезпечення безпеки руху».

Для забезпечення виконання повноважень Укртрансінспекції спільно з ДАІ МВС прийнято наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 19.09.2014 № 459/977 «Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформації між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ», зареєстрований в Мін’юсті 10.10.2014 за № 1230/26007.

Також здійснювалась робота з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів. Так, на виконання статті 10 Закону підготовлено 12 звітів про відстеження результативності регуляторних актів та зроблено висновок, що відповідні регуляторні акти досягають мети державного регулювання господарських відносин та відповідають принципам державної регуляторної політики.

З метою залучення громадськості до підготовки проектів регуляторних актів в сфері автомобільного транспорту та обговорення актуальних питань галузі автомобільного транспорту проведено ряд круглих столів, публічних обговорень та нарад за участі суб’єктів автотранспортної діяльності та їх об’єднань.

Крім того, Мініфраструктури проведено зустрічі з представниками Європейського інвестиційного банку щодо його участі в реалізації проектів розвитку міського електротранспорту в містах України.

 

Державне регулювання у сфері цивільної авіації протягом 2014 року було спрямовано на приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та ЄС, Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ), Повітряного кодексу України та принципів державної регуляторної політики.

Основні завдання, на виконання яких концентрувалася робота, стосувалися здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, а саме адаптації державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів повітряних суден до відповідних стандартів ІКАО, забезпечення належного розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації, захист інтересів авіаперевізників та створення рівних умов для забезпечення розвитку господарської діяльності підприємств цивільної авіації України всіх форм власності.

Так, відповідно до Повітряного кодексу України, Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та з метою впровадження в Україні положень правил Європейського Союзу Part 21, прийнято Авіаційні правила України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21), затверджені наказом Мініінфраструктури України від 17.01.2014 № 27, зареєстровані в Мін’юсті 06.02.2014 за № 240/25017 та Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, затверджені наказом Мінінфраструктури України від 26.05.2014 № 214, зареєстровані в Мін’юсті 26.05.2014 за № 619/25396.

Крім того, робота у сфері цивільної авіації спрямовувалась на:

підвищення ефективності державного регулювання експлуатації повітряних ліній;

збільшення обсягів перевезень та удосконалення умов експлуатації повітряних ліній;

підвищення рівня конкуренції на ринку авіаційних перевезень; раціональне використання експлуатаційних можливостей аеропортів;

стимулювання залучення нових авіакомпаній до аеропортів; зниження вартості авіаційних перевезень для населення шляхом залучення додаткових авіаційних перевізників та створення необхідних умов для їх діяльності; збільшення доходів аеропортів України від неавіаційної діяльності;

забезпечення сталого розвитку цивільної авіації та підвищення статусу України як авіаційної держави.

 

У сфері морського та річкового транспорту робота протягом 2014 року концентрувалася на реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, здійсненні, відповідно до законодавства, державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту, а також створенні сприятливих тарифних умов для розвитку виробничих потужностей вітчизняних морських портів, розвитку транзитного потенціалу України, нарощуванні обсягів вантажопереробки морськими торговельними портами України, спрощенні процедури оформлення вантажів у транзитному сполученні та розширенні номенклатури вантажів для переробки у морських та річкових портах.

У 2014 році продовжувалася робота щодо реформування морських портів відповідно до Закону України «Про морські порти України», розробки нормативно-правових актів та внесення змін до існуючих, спрямованих на виконання вимог зазначеного Закону. Зокрема, розроблено та прийнято наказ Мінінфраструктури України від 12.08.2014 № 390 «Про затвердження Змін до Правил надання послуг у морських портах України», зареєстрований в Мін’юсті 28.08.2014 за № 1043/25820.

Також проведена робота щодо удосконалення тарифної політики на річковому транспорті, а саме розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 553 «Про внесення змін до розмірів плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду».

З метою ефективного функціонування та подальшого розвитку портової галузі Міністерством розроблено такі регуляторні акти:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання містобудівної діяльності)»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 22 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557»;

проект наказу Мінінфраструктури України «Про затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів»;

проект наказу Мінінфраструктури України «Про внесення зміни до Переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню»;

проект наказу Мінінфраструктури України «Про внесення змін до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт».

Триває робота над розробкою проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт». Законопроектом передбачено врегулювання відносин, пов’язаних з діяльністю внутрішнього водного транспорту й використання внутрішніх водних шляхів.

Постійно проводиться співпраця з морськими портами щодо вивчення та аналізу проблемних питань з метою їх подальшого вирішення.

Проекти регуляторних актів, які стосуються тарифів, вивчаються та погоджуються Тарифною радою при Мінінфраструктури, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для їх публічного обговорення.

Разом з тим, у зв’язку з приєднанням України до міжнародних договорів, Конвенцій, директив ЄС, взяттям на себе відповідних зобов’язань перед міжнародною спільнотою, а також з початком реформування морських портів та системи надання адміністративних послуг, виникла необхідність у розробці нових та внесенні змін до чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність галузі.

Регуляторна діяльність у сфері безпеки на морському та річковому транспорті протягом 2014 року потребувала додаткового налагодження організації, з метою забезпечення її сталої роботи, дієвої взаємодії з суб’єктами господарювання всіх форм власності щодо забезпечення безпеки судноплавства.

З метою належного розв’язання неврегульованих питань у відповідній сфері розроблено 23 проекти регуляторних актів (з них прийнято 9), основні з яких:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту)», метою якого є визначення на законодавчому рівні повноважень Укрморрічінспекції, що стосуються питання надання платних адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту;

проект Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про транспорт» та «Про місцеві державні адміністрації» (щодо безпеки на морському та річковому транспорті)»;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із приєднанням до Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві»;

проект наказу Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України».

Разом з цим, прийнято:

постанову Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 668 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті»;

наказ Мінінфраструктури України від 07.10.2014 № 491 «Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди», зареєстрований в Мін’юсті 24.10.2014 за № 1325/26102, який прийнято з метою виконання міжнародних вимог, зокрема імплементації в національну систему підготовки моряків в Україні Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року та підвищення за рахунок цього рівня кваліфікації українських моряків та пов’язаного з цим підвищення рівня безпеки судноплавства;

наказ Мінінфраструктури України від 26.08.2014 № 413 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна», зареєстрований в Мін’юсті 25.09.2014 за № 1169/25946, який прийнято з метою удосконалення законодавства у сфері забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті шляхом визначення порядку видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден, встановлення єдиних вимог до перевірки (оцінки) знань та кваліфікації кандидатів у судноводії малих/маломірних суден, роботи кваліфікаційних комісій, посилення заходів державного нагляду (контролю) за теоретичною та практичною підготовкою судноводіїв малих/маломірних суден;

наказ Мінінфраструктури України від 07.10.2014 № 490 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами», зареєстрований в Мін’юсті 24.10.2014 за № 1324/26101. Згідно з цим наказом, судноводії річкових суден мають можливість отримати посвідчення на право управління річковими суднами на внутрішніх водних шляхах (далі – ВВШ) України (річки Дніпро, Дністер, Південний Буг та інші) та на Європейських ВВШ (річки Дунай, Майн, Рейн та інші). Бланки посвідчення судноводія для плавання по ВВШ України виготовляються в двомовному форматі (українська та англійська). Бланки посвідчення судноводія для плавання по Європейських ВВШ виготовляються в тримовному форматі (українська, німецька та англійська) з урахуванням Рекомендацій Дунайської комісії відносно посвідчень судноводія, прийнятих постановою сімдесят сьомої сесії Дунайської комісії від 15 грудня 2011 року, та Директиви Ради Європейського співтовариства 96/50/ЕС від 23 липня 1996 року щодо гармонізації умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства. Відомості в посвідчення вносяться українською та англійською мовами. З цим посвідченням судноводії можуть працювати на усіх Європейських ВВШ.

Прийняття та реалізація цього Положення дозволило в повному обсязі виконати Рекомендації Дунайської комісії відносно посвідчень судноводія та Директиву Ради Європейського співтовариства 96/50/ЕС від 23 липня 1996 року та надало можливість українським судноводіям без обмежень працювати на Європейських внутрішніх водних шляхах.

Окрім того, Мінінфраструктури прийнято:

наказ Мінінфраструктури України від 12.06.2014 № 250 «Про затвердження Змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства», зареєстрований в Мін’юсті 07.07.2014 за № 779/25556, який визначає чіткі повноваження державних інспекторів що мають право здійснювати контроль суден перед виходом у море з метою перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим документам основних характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу;

наказ Мінінфраструктури України від 10.11.2014 № 575 «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна», зареєстрований в Мін’юсті 26.11.2014 за № 1507/26284, який спрямовано на вирішенння питань встановлення єдиних вимог до визначення мінімального складу екіпажу судна з метою забезпечення достатньо ефективного та результативного укомплектування судна екіпажем для забезпечення його безпеки та охорони, безпеки судноводіння і діяльності на водних шляхах та в порту, попередження нанесення шкоди здоров’ю або загибелі людей, навколишньому природному середовищу та майну.

З метою забезпечення впровадження в діяльність підприємств, організацій та установ, які проводять підготовку моряків, Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, а також забезпечення якісної підготовки судноводіїв малих/маломірних суден, розроблено проект наказу Мінінфраструктури України «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2004 року № 1042», реалізація якого дозволить вдосконалити порядок проведення оглядів підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків.

Водночас, з метою вирішення питання щодо встановлення єдиних організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог до суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом розроблено проект наказу Мінінфраструктури України «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом».

Також, розроблено проект наказу Мінінфраструктури України «Про внесення змін до Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання», прийняття якого дозволить:

привести процедуру реєстрації ліній закордонного плавання у відповідність до вимог чинного законодавства та  сучасних умов ринку морських перевезень;

спростити та пришвидшити таку процедуру для судновласників та вітчизняних морських агентів;

створити сприятливі умови для збільшення кількості заходів суден закордонного плавання до морських портів України;

підвищити конкурентоспроможність українських портів у порівнянні з основними іноземними портами – конкурентами.

29 травня 2014 року в рамках Міжнародного транспортного тижня та міжнародної виставки-конференції «ІнтерТРАНСПОРТ» у м. Одеса, Асоціація контейнерних ліній України, членами якої є представники найбільших світових контейнерних судноплавних компаній, що виконують контейнерні перевезення через морські порти України, провела круглий стіл на тему: «Стратегія розвитку контейнерних перевезень в Україні: план дій».

У круглому столі взяли участь представники державних органів, спеціалісти лінійного, контейнерного та експедиторського бізнесу, професійних асоціацій і транспортної спільноти.

У ході обговорено актуальні проблеми та можливе їх вирішення, що дозволить підвищити привабливість і конкурентоспроможність морської транспортної інфраструктури України і наблизити її до міжнародних та європейських стандартів.

В числі найбільш актуальних проблем, які потребують якнайшвидшого розв’язання на державному рівні, були зазначені наступні:

скорочення переліку документів, копії яких повинні бути надані капітану морського порту на приход судна;

запровадження практики та процедури автоматичного подовження реєстрації/перереєстрації контейнерної лінії на наступний календарний рік.

З метою удосконалення правового забезпечення, активізації правової роботи, здійснення заходів щодо зміцнення та дотримання законності в діяльності, а також недопущення та попередження виникнення порушень і недоліків, проведено 2 семінари з питань застосування окремих положень законодавства України, а саме: «Порядок проведення перевірок підприємств, установ та організацій Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті», «Реформа державних контролюючих органів».

 

Діяльність сфери залізничного транспорту протягом 2014 року спрямовувалась на підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту та забезпечення його подальшого розвитку для задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях, зокрема щодо встановлення обґрунтованого рівня тарифів, забезпечення технічного розвитку галузі, безпеки руху, поліпшення обслуговування користувачів послуг залізничного транспорту.

Основні завдання щодо нормативно-правового забезпечення діяльності залізничного транспорту у 2014 році, а також питання, що потребують державного регулювання господарських відносин у сфері залізничного транспорту, визначені Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390.

Так, на виконання цієї Програми у 2014 році продовжилась розпочата в 2013 році робота з розробки та супроводження проекту Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція).

Спільно з європейськими фахівцями здійснюється доопрацювання законопроекту в частині приведення його у відповідність до основних положень законодавства ЄС у сфері (галузі) залізничного транспорту.

Триває робота щодо підготовки проекту Статуту залізниць України (нова редакція) та Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування.

Основними проблемами на шляху провадження діяльності щодо нормативно-правового забезпечення діяльності залізничного транспорту є затягування рядом міністерств процедури погодження проектів нормативно-правових актів.

Проблемами, на розв’язання яких спрямовано вищевказані акти, є підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту та забезпечення його подальшого розвитку для задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях.

Водночас, здійснено заходи з повторного відстеження результативності Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», звіт розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури України 31.03.2014.

Регуляторні акти, розроблені у 2014 році, спрямовані на виконання таких завдань:

встановлення обґрунтованого рівня тарифів;

приведення нормативно -правових актів у відповідність із чинним законодавством та удосконалення нормативно-правової бази;

врегулювання правових взаємовідносини, пов’язаних з електронним документообігом електронних перевізних документів;

поліпшення обслуговування користувачів послуг залізничного транспорту;

налагодження взаємовідносин залізниць і власників вагонів під час здійснення перевезень вантажів рухомим складом залізничного транспорту.

 

Зокрема, розроблено 14 проектів регуляторних актів, з яких прийнято 7, а саме:

постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 720 «Деякі питання перерозподілу надходжень від перевезень залізничним транспортом під час проведення антитерористичної операції»;

наказ Мінінфраструктури України від 29.04.2014 № 198 «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги», зареєстрований в Мін’юсті 14.05.2014 за № 500/25277;

наказ Мінінфраструктури України від 11.07.2014 № 306 «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги», зареєстрований в Мін’юсті 18.07.2014 за № 832/25609;

наказ Мінінфраструктури України від 14.10.2014 № 513 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України», зареєстрований в Мін’юсті 05.11.2014 за № 1395/26172;

наказ Мінінфраструктури України від 05.11.2014 № 565 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України», зареєстрований в Мін’юсті 25.11.2014 за № 1496/26273;

наказ Мінінфраструктури України від 21.07.2014 № 332 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні», зареєстрований в Мін’юсті 28.07.2014 за № 865/25642.

Разом з тим, відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, Мінінфраструктури розроблено плани імплементації 5 Директив та 1 Регламенту ЄС в сфері залізничного транспорту. Плани імплементації Директив 91/440/ЄС, 2001/14/ЄС, 2008/57/ЄС та Регламенту № 1371/2007/ЄС схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1148-р «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань залізничного транспорту».

У сфері дорожнього господарства протягом звітного року робота спрямовувалась на вдосконалення нормативно-правової бази, з обов’язковим дотриманням принципів державної регуляторної політики та створення оптимальних умов ефективної діяльності дорожнього господарства, а також на виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 696.

 

Регуляторна діяльність у цій сфері у 2014 році була спрямована на:

правове врегулювання особливостей надання земельних ділянок під автомобільні дороги, вирішення неврегульованих проблем встановлення охоронних зон автомобільних доріг;

створення у правовому полі умов, якими буде забезпечена чітка процедура подання документів на провадження виробничої діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях розміщення об’єктів сервісу та виконання робіт, мінімізація кількості випадків по перенесенню об’єктів сервісу внаслідок реконструкції автомобільних доріг, підвищення кількості та якості послуг населенню (учасникам дорожнього руху) та наближення їх до європейських стандартів.

Упорядкування державного регулювання господарських відносин у сфері дорожнього господарства має відбутись після приведення норм Закону України «Про автомобільні дороги» до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги».

Після чого буде вирішена проблема щодо державного регулювання відносин між органами державного управління автомобільними дорогами, органами з безпеки дорожнього руху та суб’єктами господарювання, які планують розмістити (побудувати) об’єкти дорожнього сервісу, інші об’єкти, виконувати будь-які роботи на землях дорожнього господарства уздовж автомобільних доріг загального користування.

 

Державне регулювання у сфері туризму та курортів протягом 2014 року було спрямовано на забезпечення правового регулювання суб’єктів туристичного підприємництва, захист прав споживачів туристичного продукту та забезпечення міжрегіональної кооперації, сприяння проведенню ефективної державної політики у відповідній сфері на регіональному та міському рівнях.

Особливу увагу у цій сфері приділено удосконаленню законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює правові відносини у сфері туризму та курортів, а також виконанню Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р (далі – План заходів).

 

За результатами 2014 року розроблено:

проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про туризм» та «Про страхування» щодо удосконалення положень з урахуванням досвіду регулювання ринку туристичних послуг у державах-членах Європейського Союзу»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством України з туризму та курортів».

З метою співпраці центральних органів виконавчої влади з регіонами, на виконання Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, розроблено проект Меморандуму про співпрацю між облдержадміністраціями та Держтуризмкурортом.

На виконання Плану заходів, Держтуризмкурортом спільно із обласними та Київською державними адміністраціями розробляється проект Стратегії розвитку туризму та курортів до 2025 року.

Основними пріоритетами державної політики у сфері туризму та курортів протягом 2014 року визначено:

створення оптимальних нормативно-правових засад розвитку сфери туризму та курортів України;

забезпечення державної підтримки в’їзного і внутрішнього туризму;

формування конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту.

Найбільш болючими проблемами, що суттєво впливають на розвиток сфери туризму та курортів в країні є:

відсутність Стратегії розвитку туризму;

відсутність стандартів та технічних регламентів, гармонізованих до європейських;

відсутність належного поширення інформації про туристичні можливості України на міжнародному туристичному ринку.

На виконання статті 10 Закону протягом 2014 року здійснено заходи з відстеження результативності:

Закону України від 06.07.2012 № 5180 «Про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг»;

наказу Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури України від 10.07.2013 № 775/463 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11 вересня 2007 року № 111/55 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності», зареєстрованого в Мін’юсті 30.07.2013 за № 1276/23808;

наказу Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури України від 10.07.2013 № 776/464 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації від 14.11.2002 № 121/83 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності», зареєстрованого в Мін’юсті 02.08.2013 за № 1313/23845;

наказу Мінінфраструктури України від 11.11.2013 № 896 «Про внесення змін до наказу Державної туристичної адміністрації України від 06 червня 2005 року № 50», зареєстрованого в Мін’юсті 26.11.2013 за № 2012/24544;

наказу Мінінфраструктури України 10.07.2013 № 465 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності», зареєстрованого в Мін’юсті 30.07.2013 за № 1275/23807;

наказу Мінінфраструктури України від 10.07.2013 № 466 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов», зареєстрованого в Мін’юсті 02.08.2013 за № 1310/23842.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Державне агентство з туризму та курортів підлягає ліквідації, функції якого покладаються на Міністерство економічного розвитку і торгівлі, крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів, які виконуватимуться утвореною Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Державне регулювання господарських відносин у сфері надання послуг поштового зв’язку протягом 2014 року провадилось з метою задоволення потреб населення в послугах зв’язку та забезпеченні надання універсальних послуг поштового зв’язку. Разом з тим, діяльність спрямовувалась на збільшення обсягів поштових відправлень та комерційних послуг, оптимізації переліку закупівель та термінів їх проведення з метою рівномірного розподілу фінансових ресурсів за періодами, вироблення оптимальної тарифної політики.

З метою удосконалення та приведення законодавства України у сфері надання послуг поштового зв’язку у відповідність до норм Всесвітньої поштової конвенції, Директив ЄС та актів Всесвітнього поштового союзу затверджено такі регуляторні акти:

наказ Мінінфраструктури України від 13.01.2014 № 6 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування, виготовлення, забезпечення та обліку розрахункових книжок оператором поштового зв’язку», зареєстрований в Мін’юсті 27.01.2014 за № 165/24942;

наказ Мінінфраструктури України від 03.02.2014 № 69 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв’язку України від 17 грудня 1998 року № 173», зареєстрований в Мін’юсті 24.01.2014 за № 311/25088;

наказ Мінінфраструктури України від 16.10.2014 № 515 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 16 червня 1999 року № 111», зареєстрований в Мін’юсті 30.10.2014 за № 1370/26147;

наказ Мінінфраструктури України від 21.11.2014 № 590 «Про затвердження Переліку товарів, при реалізації яких дозволяється проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій об’єктами поштового зв’язку в селах», зареєстрований в Мін’юсті 02.12.2014 за № 1538/26315;

наказ Мінінфраструктури України від 03.11.2014 № 562 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 18 березня 2003 року № 50», зареєстрований в Мін’юсті 13.11.2014 за № 1446/26223;

наказ Мінінфраструктури України від 03.02.2014 № 71 «Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин», зареєстрований в Мін’юсті 26.02.2014 за № 339/25116.

Перспективні плани УДППЗ «Укрпошта» спрямовані на забезпечення лідируючих позицій у сфері надання послуг поштового зв’язку в Україні, підвищення конкурентоспроможності підприємства на фінансовому, рекламному та логістичному ринках, упровадження світових стандартів якості послуг, а також оптимізації портфеля послуг, які надає національний оператор поштового зв’язку.

 

Щодо забезпечення безпеки на транспорті

Діяльність у напрямку забезпечення безпеки на транспорті спрямовувалась на вирішення таких завдань:

підвищення безпеки та надійності перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту;

забезпечення високої якості технологічного процесу надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів транспортом;

вдосконалення порядку проведення спеціального навчання для належного забезпечення підготовки персоналу суб’єктів перевезення небезпечних вантажів;

забезпечення гармонізації нормативно-правових актів України з нормативно-правовими актами Європейського Союзу.

У 2014 році:

з метою визначення основних вимог до виробництва, модернізації, введення в експлуатацію та експлуатації рухомого складу залізничного транспорту, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту безпеки залізничного рухомого складу»;

з метою вдосконалення порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів та відповідно до статті 11 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»;

з метою визначення процедури проведення перевірок та маркування вагонів-цистерн, автоцистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн, переносних цистерн, знімних кузовів-цистерн, що використовуються для мультимодальних перевезень небезпечних вантажів, а також надання повноважень суб’єктам господарювання на проведення вказаних перевірок, розроблено проект наказу Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку технічного опосвідчення цистерн для перевезення небезпечних вантажів».

Підсумовуючи викладене зазначаємо, що основним завданням державного регулювання у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, туризму та інфраструктури є забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу, встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Регуляторну діяльність Мінінфраструктури здійснює відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2009 № 1156), та з урахуванням методичних рекомендацій, наданих спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики.

Необхідно відмітити, що участь суб’єктів господарської діяльності та їх об’єднань є важливою складовою на всіх етапах регуляторної діяльності Мінінфраструктури.

Протягом 2014 року Міністерством залучались суб’єкти господарської діяльності та наукові установи до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

Плідна співпраця з суб’єктами господарювання дозволяє визначити вплив нормативно-правових актів Мінінфраструктури на підприємницьку діяльність та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акта до набрання ним чинності. Саме робота з суб’єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Мінінфраструктури постійно здійснюється оновлення офіційного веб-сайту Міністерства, де запроваджено розділ «Регуляторна діяльність».

Водночас повідомляємо, що наказом Мінінфраструктури від 15.12.2014  № 627 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури України на 2015 рік, який з метою дотримання норм Закону, 15.12.2014 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у розділі «Регуляторна діяльність».


{#HTML_FILES#}