Для людей
з порушенням зору

    Про нас    Стратегія
Версiя для друку


Стратегія

Стратегічне бачення розвитку транспорту України

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року (далі - НТСУ) - системний програмний документ, який визначає цілі і завдання для розвитку транспортної галузі та враховує інтеграцію з європейською транспортною системою (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р).

НТСУ визначає ключові напрями комплексного формування транспортної політики та ефективного державного управління, основні напрями розвитку транспортної галузі на період до 2030 року та включає чотири пріоритети:

Пріоритет 1. Конкурентоспроможна та ефективна транспортна система

Передбачає заходи з підсилення інституційної спроможності органів виконавчої влади в транспортній галузі; із забезпечення розвитку транспортної інфраструктури відповідно до стандартів ЄС, зокрема удосконалення функціонування пунктів пропуску через державний кордон; із реструктуризації державних компаній з метою комерціалізації, демонополізації і відкритої конкуренції, підвищення прозорості, боротьби з корупцією, зменшення транспортних витрат та збільшення ефективності транспорту; підвищення ефективності внутрішніх логістичних операцій вантажного транспорту через усунення існуючих перешкод та вдосконалення відповідної інфраструктури, а також її поєднання з міжнародною та Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T); забезпечення комплексного вирішення питань, зокрема підготовка та реалізація відповідної концепції або виконання програми (планів) розвитку мультимодальних перевезень та логістичних технологій, ін. заходи.

Пріоритет 2. Інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти

Спрямований на проведення суттєвої модернізації існуючих та будівництва нових об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури для забезпечення потреби у наданні якісних послуг перевезень, задоволення потреб економіки у перевезенні з урахуванням ресурсних та екологічних обмежень, зменшення транспортної складової у вартості продукції.

В рамках пріоритету 2 передбачається забезпечення комплексного інноваційного розвитку транспорту, зокрема шляхом реалізації державної стратегії (цільового підходу) інноваційної діяльності і розвитку та інвестиційних проектів у транспортній галузі, передбачивши при цьому можливе створення Інноваційного фонду транспорту, та взаємозв’язок цілей і ресурсів за допомогою відповідних планів та програм діяльності і розвитку; запровадження механізму стимулювання поетапної модернізації та розвитку транспортної інфраструктури, оновлення транспортних засобів для потреб галузі, зокрема удосконалення системи управління розвитком транспортної інфраструктури та виконання плану розвитку транспортної мережі на основі національної транспортної моделі; удосконалення на законодавчому рівні механізму використання державно-приватного партнерства під час реалізації проектів з розбудови транспортної інфраструктури; розроблення та виконання програми (плану заходів) оновлення залізничного рухомого складу, у тому числі для високошвидкісних пасажирських та мультимодальних вантажних перевезень, ін. заходи.

Пріоритет 3. Безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт

Передбачені заходи з удосконалення державної управління безпекою на транспорті відповідно до міжнародних стандартів та зміцнення інституціональної спроможності органів виконавчої влади, що прямо або опосередковано здійснюють регулювання ринку транспортних послуг та заходи державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті: транспорт стає все більш енергозберігаючим та «зеленим», безпечним для пасажирів, клієнтів та довкілля; збільшуються швидкості та зростає економічність транспортних засобів; підвищення рівня безпеки на транспорті; підвищення рівня безпеки дорожнього руху, підвищення рівня безпеки авіаційних перевезень, підвищення рівня безпеки залізничних перевезень, підвищення рівня безпеки судноплавства, підвищення рівня екологічної безпеки на транспорті, ін. заходи.

Пріоритет 4. Безперешкодна мобільність та міжрегіональна інтеграція

Передбачені заходи з розвитку транспортних перевезень пасажирів між регіонами країни та розвиток міських транспортних мереж щодо забезпечення мобільності та функціонування сучасного пасажирського транспорту; забезпечення ефективного державного нагляду (контролю) за якістю надання транспортних послуг з перевезення пасажирів; ін. заходи.

На виконання НТСУ розроблено проєкт Плану заходів на 2020−2022 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, оприлюднений на сайті Мінінфраструктури.

Основні державні стратегічні документи, що виконуються:

Указ Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»

Інформація щодо стану виконання Мінінфраструктури Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» станом на 14.01.2020 
Постанова Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України» від 04.10.2019 № 188-ХІ

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849

Мінінфраструктури з метою реалізації цілей 8.1−8.5 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849, схваленої Постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-ІХ розроблено Концепції та Дорожні карти (ДК) в галузі транспорту:

План діяльності Міністерства інфраструктури України на 2020 рік, затверджений Міністром Владиславом Криклієм 11.01.2020

Пріоритети діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України (на виконання підпункту 3 пункту 8.1 Порядку взаємодії Міністерства інфраструктури України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, затвердженого Наказом Мінінфраструктури від 17.08.2015 № 319, зареєстрованого в Мін’юсті 04.09.2015 № 1061/27506)»

З метою належного виконання одного з основних напрямів реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (схваленої розпорядженням КМУ від 30.05.2018 № 430), а саме «Конкурентоспроможна та ефективна транспортна система», зокрема, в частині підготовки та реалізації концепції та/або програм (планів) розвитку мультимодальних перевезень і логістичних технологій, Мінінфраструктури, за підтримки Європейської делегації Україна-ЄС та проєкту Assists (Egis), підготовлено проєкт аналітичної записки та проєкт плану заходів для розвитку мультимодальних перевезень в Україні.»


{#HTML_FILES#}