Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Регуляторна діяльність    Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2007 році
Версiя для друку


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2007 році

Регуляторна діяльність Міністерства транспорту та зв'язку здійснюється відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Указів  Президента України від 01.06.2005 № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та від 03.09.2007 № 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності" щодо:

- забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної регуляторної політики;

підготовки регуляторних актів відповідно принципам державної регуляторної політикиз метою забезпечення дотримання принципів відповідності форм та рівня державногорегулювання господарської діяльності ринковим вимогамдосягнення у регуляторнійдіяльності органів виконавчої влади балансу інтересів субєктів господарюваннягромадян тадержавизменшення втручання державних органів в господарську діяльність;

визначення пріоритетів і першочергових напрямківщо потребують державногорегулювання;

підготовки  і моніторингу ефективнихпрогнозованих регуляторних актівщовідповідають пріоритетним напрямам удосконалення державного регулювання господарськоїдіяльності;

забезпечення прозорості  і відкритості  дій Мінтрансзв'язку;

взаємодії з громадськістю.

За результатами роботи в 2007 році Мінтрансзв'язку  проведено аналіз стану справ зрозроблення структурними підрозділами нормативно-правових актівякі мають ознакирегуляторного актуМінтрансзв'язку враховує вимоги Закону України "Про засади державноїрегуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі-Закон), а саме щодоправильності підготовки аналізів регуляторних впливівобовязковості виконання процедуриоприлюднення всіхвстановлених законодавствомдокументів з метою одержання зауваженьі пропозиції від фізичних осібїх обєднань.

Крім того,  відповідно до вимог статті 7 вищезгаданого Закону наказом Мінтрансзв'язку від 15.12.2006 № 1156 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік. Також, при розгляді  проектів регуляторних актів, які не внесені до зазначеного Плану, підготовлені накази міністерства про внесення відповідних змін до цього Плану.

Одночасно повідомляємо, що наказом Мінтрансзв'язку від 12.12.2007 № 1156 у встановлений Законом термін затверджено План підготовки регуляторних актів на 2008 рік.

Так, загальна кількість проектів регуляторних актів розроблених у 2007 році Мінтрансзв'язку, становить 85 проектів, прийняти – 22. Мінтрансзв'язку підготовлено звітів про базове відстеження результативності  – 6, звітів про повторне відстеження результативності  – 7.

Необхідно відмітить, що протягом 2007 року якість підготовки регуляторних актів, у порівняні з 2006 та 2005 роками, зросла. Про це свідчить не лише кількість регуляторних актів підготовлених та прийнятих у 2007 році, а і підготовка аналізу регуляторного пливу. Відповідно до Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, кожний аналіз регуляторного впливу містить 9 пунктів та відображає цілі державного регулювання, допомагає оцінити результативність  запропонованого проекту регуляторного акта та чітко відображає за допомогою яких заходів буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Також слід зазначитищо Сектором інформаційних технологій Мінтрансзв'язку  здійснюється технічна підтримка офіційного Веб-сайту Міністерства транспорту та звязкуУкраїниде запроваджено розділ "Регуляторна діяльністьз тематиками "Плани підготовкирегуляторних актів", "Повідомлення про оприлюднення", "Проекти регуляторних актів" (де єокремо "Проекти актів законодавствата "Проекти наказів Міністерства"), "Аналізирегуляторного впливу" ("До проектів актів законодавствата "До проектів наказівМіністерства"), "Звіти про відстеження результативності"(відокремлюються "Звіти про базовевідстеженнята "Звіти про повторне відстеження").

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному Веб-сайті Мінтрансзвязкуздійснюється 

відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики усфері господарської діяльності

з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів Українита урахуванням методичних розясненьнаданих 

Державним комітетом України з питаньрегуляторної політики та підприємництва.

Інформаційна складова наповнення зазначених розділів Веб-сайту залежить від підрозділів міністерства відповідно до напрямків їх роботи.

Участь субєктів господарської діяльності та їх обєднань є важливою складовою навсіх етапах регуляторної діяльності Мінтрансзв'язку.

Протягом 2007 року міністерством залучались суб’єкти господарської діяльності до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторних впливу та при проведенні соціологічних досліджень.

Плідна співпраця з підприємцями та субєктами господарювання дозволяє визначитиоцінку впливу нормативно-правових актів Мінтрансзв'язку на підприємницьку діяльність тавідкоригувати недоліки проекту регуляторного акту до набрання їм чинностіСаме робота з суб'єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Основним завданням забезпечення  системності та узгодженості регуляторних актів угалузі транспорту та зв'язку відповідно до принципів державної регуляторної політики прирозробці проектів регуляторних актівПроведенні аналізів регуляторного впливу було встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Слід зазначитищо з метою підвищення якісного рівня виконання вимог Закону тапідготовки нормативно-правових актів проведено ряд семінарів та тренінгів з фахівцямиМінтрансзв'язку за участю  Держпідприємництвом та проекту TIBA та забезпечено методичними матеріалами з питань розроблення, оформлення, узгодження, реєстрації та затвердження в установленому порядку нормативно-правових актів.


{#HTML_FILES#}