Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Імплементація законодавства ЄС з питань безпеки на транспорті
Версiя для друку


Імплементація законодавства ЄС з питань безпеки на транспорті

З метою виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії ї їхніми державами-членами, з іншої сторони та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, Мінінфраструктури здійснює розробку законопроєкту, яким планується імплементувати:

Регламент (ЄЕС) № 3821/85 Європейської Ради від 20 грудня 1985 року про реєструвальне обладнання на автотранспорті

Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року щодо гармонізації відповідного соціального законодавств, що регулює відносини в галузі дорожнього транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 та скасовує Директиву Ради (ЄЕС) № 3820/85

Директива Європейської Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 року щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві

Директива 2003/59/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Європейської Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Європейської Ради 91/439/ЄЕС та скасовує Директиву Європейської Ради 76/914/ЄЕС

Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2006 року про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 про соціальне законодавство в галузі дорожньо-транспортних робіт, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС

Директива 2014/45/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 3 квітня 2014 року про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів і припиняє дію Директиви 2009/40/ЄС

Директива 2014/47/ЄС Європейського Парламенту і Ради про технічну придорожню перевірку придатності до експлуатації комерційних транспортних засобів, що пересуваються в Союзі і визнання Директиви 2000/30/EC такою, що втратила чинність від 3 квітня 2014 року.

Імплементація положень вказаних документів ЄС матиме вплив на всі верстви населення та суб’єктів господарювання у сфері автомобільного транспорту.

З метою врахування інтересів всіх заінтересованих сторін Мінінфраструктури запрошує громадськість долучитися до розробки зазначеного законопроєкту в рамках надання пропозицій до нього.

Пропозиції можуть надаватися у вигляді змін до чинних норм законодавства, включення нових норм, строків запровадження у вітчизняному законодавстві тих ви інших вимог законодавства ЄС, перехідні періоди та інше.

Пропозиції просимо надавати на електронну адресу: kirichenko@mtu.gov.ua 


{#HTML_FILES#}