Для людей
з порушенням зору

    Галузі    Автомобільний та міський транспорт    Технічний контроль транспортних засобів    Загальна інформація щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
Версiя для друку


Загальна інформація щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 (далі – Порядок), Міністерством інфраструктури України протягом 10 днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в ньому інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом аналізу поданих разом з повідомленням документів та в разі підтвердження такої інформації надсилає повідомлення та копії документів до Головного сервісного центру МВС.

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні, Міністерством інфраструктури України письмово повідомляє юридичній особі або фізичній особі - підприємцю про невідповідність поданих документів вимогам Порядку або Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710 (далі - Вимоги до перевірки), з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості надіслання повідомлення та копій документів до Головного сервісного центру МВС, юридична особа або фізична особа - підприємець має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 Порядку.

Відповідно до вимог Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та   обсяги   перевірки   технічного   стану   транспортних  засобів,   затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 (далі - Порядок), юридична особа або фізична особа - підприємець надсилає до Мінінфраструктури наступні документи:

1. Повідомлення    про    відповідність    матеріально-технічної    бази    та персоналу    вимогам    щодо    проведення    обов’язкового    технічного    контролю транспортних  засобів  у  разі,  коли  вона  має  устаткування  згідно  з  переліком обладнання,   необхідного   для   проведення   обов’язкового   технічного   контролю транспортних засобів. За відсутності випробувального обладнання натиску на механізм управління інерційної гальмівної системи причепа обов’язково зазначається в тексті повідомлення «крім категорії О з інерційною системою гальмування», при наявності електронного детектора для перевірки витоку газу із системи газобалонного обладнання та наявності даного виду випробувань в галузі атестації (акредитації) після наведення категорій транспортних засобів  зазначається «та транспортні засоби з газобалонним обладнанням». Відповідно до рекомендацій Головного сервісного центру МВС (лист від 28.02.2017 № 31/4561) за технічної можливості відповідно до паспорта, атестата акредитації проведення обов’язкового технічного контролю спеціалізованих транспортних засобів (колісні транспортні засоби підвищеної прохідності, автомобілі-таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги, шкільні автобуси, транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів тощо) рекомендується після зазначення в повідомленні категорій транспортних засобів навести їх призначення.

Приклад: М1 (у т.ч. таксі), M2, М3 (у т.ч. автомобілі швидкої допомоги, автобуси   спеціалізовані   для   перевезення    школярів,    інвалідів),    N1,    N2,    N3 (у т.ч. транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів), О1, О2, О3, О4, (крім категорії О з інерційною системою гальмування) та транспортні засоби з газобалонним обладнанням;

2. Засвідчена підписом  суб’єкта  господарювання  та  скріплена  печаткою  (за наявності) копія атестата про акредитацію разом з паспортом, що містить інформацію про устаткування суб’єкта господарювання та персоналу;

3. Копії правовстановлюючих документів на право володіння чи користування земельної ділянки та/або виробничими будівлями;
 
4. Завірені суб’єктом господарювання (фізичною особою — підприємцем) фотографії (13 х 18 сантиметрів) (загальний вигляд території з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян).

Місце прийому громадян повинно бути обладнане відповідно до пункут 8 Порядку.

Під загальним виглядом території з виробничими приміщеннями слід розуміти територію як об’єкт конкретної діяльності (для проведення обов’язкового технічного контролю).

Робоче місце з установленим обладнанням повинно передбачати певну трудову операцію, що використовується у процесі праці в певному місці, яке оснащено матеріально-технічними засобами (фото місця здійснення технологічної операції з використовуваними матеріально-технічними засобами).

5. Повний пакет документів разом з супровідним листом, в якому вказується причина подання документів (включення в реєстр, зміна атестату про акредитацію (обов’язково зазначається реєстраційний номер суб’єкта проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів), зміна реєстраційних даних тощо), надсилається до Мінінфраструктури у двох екземплярах. Мінінфраструктури протягом 10 днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в ньому інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом аналізу поданих разом з повідомленням документів та в разі підтвердження такої інформації надсилає повідомлення та копії документів до Головного сервісного центру МВС.

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні, Мінінфраструктури письмово повідомляє юридичній особі або фізичній особі - підприємцю про невідповідність поданих документів вимогам Порядку або Вимогам до  перевірки  конструкції  та  технічного  стану  колісного  транспортного  засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710, з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості надіслання повідомлення та копій документів до Головного сервісного центру МВС, юридична особа або фізична особа - підприємець має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Мінінфраструктури приймає рішення про відкликання повідомлення виконавця на підставі:

інформації про скасування або тимчасове зупинення дії Національним органом з акредитації атестата про акредитацію виконавця;

повідомлення виконавця про припинення своєї діяльності;

рішення суду про припинення підприємницької діяльності виконавця;

інформації про відсутність матеріально-технічної бази чи закінчення строку  дії атестата акредитації і непоновлення його протягом шести місяців;

інформації від Головного сервісного центру МВС про видачу 10 і більше протоколів, складених з порушенням Порядку або Вимог до  перевірки  конструкції  та  технічного  стану  колісного  транспортного  засобу, методів такої перевірки.

6. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів вносить дані про пункт технічного контролю із зазначенням категорії і призначення транспортних засобів до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця.

У разі отримання рішення Мінінфраструктури про відкликання повідомлення виконавця Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів виключає виконавця з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, про що відразу письмово інформує виконавця та Мінінфраструктури.

У разі зміни відомостей про категорії і призначення транспортних засобів, в атестаті акредитації чи свідоцтві про атестацію виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець лише інформує Мінінфраструктури листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбувалися зміни. Відповідна інформація надсилається Мінінфраструктури Головному сервісному центру МВС.

Мінінфраструктури інформує, що у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від  10  березня  2017  р.  №  141  «Про  внесення  змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512» та виникненням правових підстав при виявленні недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні для письмового інформування Мінінфраструктури юридичної особи або фізичної особи - підприємця з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків, ведення електронної системи «Статус надісланих заявниками до Мінінфраструктури пакетів документів для включення в реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів» скасовується.