Для людей
з порушенням зору

    Галузі    Залізничний транспорт    Реформи залізничного транспорту
Версiя для друку


Реформи залізничного транспорту

Угодою про асоціацію України та ЄС визначено зобов’язання щодо імплементації 7 директив та 4 регламенти ЄС у сфері залізничного транспорту.

Імплементація зазначених актів законодавства передбачає,  зокрема, забезпечення прозорості та недискримінаційного доступу до інфраструктури залізничного транспорту всіх підприємств залізничного транспорту, покращення послуг залізничних перевезень пасажирів та сприяння інтеграції української залізничної системи в залізничну систему Співтовариства.

На сьогодні проводиться робота в 2х напрямках:

1. Розроблення законодавчої та нормативно-правової бази з урахуванням нормативних актів законодавства ЄС

Розроблено нову редакцію Закону України «Про залізничний транспорт України». Його метою є вдосконалення ринкових механізмів господарювання на залізничному транспорті, побудова нової структури взаємовідносин учасників перевізного процесу. У законопроєкті закріплені чіткі та рівні для всіх правила ведення господарської діяльності на ринку залізничних перевезень. Також законопроєкт встановлює принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг.

Проєкт нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт України» зареєстровано у Верховній Раді України 06.09.2019 за № 1196-1.

Вказаний законопроєкт був обговорений 18 вересня 2019 року в Мінінфраструктури під час Круглого столу за участі народних депутатів України, міжнародних партнерів, представників бізнесу та АТ «Укрзалізниця». Учасники Круглого столу підтримали законопроєкт та закликали Верховну Раду України до його прийняття.

Законопроєкт презентує нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним системам. У зв’язку з побудовою нової структури взаємовідносин на залізничному транспорті у проєкті закріплені основні вимоги, обов’язки та права оператора інфраструктури, перевізника, володільця під’їзних колій, норми щодо управління об’єктами інфраструктури, основні вимоги до залізничного рухомого складу та основи діяльності операторів залізничного рухомого складу. Також законопроєкт передбачає створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства Європейського Союзу, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Необхідно підкреслити, що законопроєкт є відправною точкою для здійснення реальних реформ в галузі, імплементації Угоди про асоціацію України та ЄС. Законопроєкт підтриманий європейськими експертами. Крім того, його прийняття потрібне вже сьогодні, оскільки структурна реформа Укрзалізниці запущена. Відставання впровадження нових – рівних – правил гри для всіх учасників ринку залізничних перевезень, які саме і започатковує законопроєкт, може призвести до небажаних наслідків, такі як нерівна конкуренція, відсутність балансу інтересів держави та господарюючих суб’єктів.

Після прийняття Закону буде напрацьована та прийнята нова нормативно-правова база функціонування галузі. Це: правила доступу до інфраструктури, нові процедури доступу до ринка – ліцензування, сертифікація безпеки, допуск машиністів локомотивів, тощо.

Робота над розробленням проєктів актів вже проводиться. Зокрема, в Міністерстві утворено Робочу групу з опрацювання питання допуску приватних локомотивів на колії загального користування. Крім того, розроблено попередні проєкти ліцензійних умов, правил рівноправного доступу до залізничної інфраструктури, методики визначення плати за доступ до залізничної інфраструктури, методичних рекомендацій для розробки залізничними підприємствами систем управління безпекою.

Вже до моменту прийняття Закону України «Про залізничний транспорт України» проводиться робота щодо удосконалення тарифного регулювання.

З метою забезпечення вільного ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг з 19.02.2018 було дерегульовано вагонну складову у тарифі на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України у вагонах власності АТ «Укрзалізниця» шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 64 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2012 р. № 209» та наказу Мінінфраструктури від 07.12.2017 № 425 «Про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги».

Як наслідок, було створено умови для застосування єдиних правил експлуатації та порядку визначення провізної плати, встановлених для власних вагонів, як у межах України, так і за її межами, а також встановлено ринкову вагонну складову, що дало змогу АТ «Укрзалізниця» компенсувати затрати на ремонт, утримання вагонів і їх оновлення та забезпечило рівні економічні умови з іншими власниками рухомого складу, які формують плату за користування власними вагонами на ринкових умовах.

Усунення штучного демпінгу дозволило залучити інвестиції, що призвело до збільшення загального робочого парку вагонів.

2. Структурна реформа АТ «Українська залізниця»

Метою проведення структурної реформи АТ «Укрзалізниця» (в ракурсі виконання актів законодавства ЄС) є організаційне та фінансове розділення оператора інфраструктури та перевізника всередині Товариства. Це – найперша умова справедливого доступу до інфраструктури.

Також трансформація державної залізничної компанії за видами бізнесу дозволить забезпечити прозорість фінансових потоків всередині товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності. Це дозволить Товариству підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.

На сьогодні в АТ «Укрзалізниця» функціонує 34 філії, з яких 6 регіональних, утворених на базі майнових комплексів залізниць, 28 функціональних, а також 2 представництва (в Російській федерації та Республіці Білорусь, а також в Республіці Польща).

Утворені функціональні філії, серед яких: «Пасажирська компанія», «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», «Енергоремтранс», «Центр діагностики залізничної інфраструктури».

Також АТ «Укрзалізниця» розроблено Стратегію акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2019-2023 роки, яку 12 червня 2019 року погоджено на засіданні Кабінету Міністрів України.

Крім того, проведення структурної реформи АТ «Укрзалізниця» передбачено у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження основних засад здійснення державної власності щодо акціонерного товариства «Українська залізниця» від 12.06.2019 № 628

Семінар на тему «Відкриття ринку послуг залізничних перевезень для конкуренції відповідно до європейської моделі»: презентаційні матеріали