Для людей
з порушенням зору

    Проектні офіси    Про нас
Версiя для друку


Про нас

Про нас

Контакти: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14

Tел. (044) 3514031, (044) 3514402

Eлектронна адреса: office.rst.miu@gmail.com

Успіх реформ залежить від людей, які їх впроваджують. Тому важливо, щоб найкращі фахівці об’єднували зусилля з метою досягнення нової якості життя в Україні.

Команда підтримки реформ (RST) є складовою програми "Українська Архітектура Реформ" (Ukraine Reforms Architecture), яка є спільною ініціативою Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського Союзу. RST створена у 2016 році з метою підтримки Міністерства інфраструктури України у реалізації галузевих реформ, а також розвитку та впровадженню сучасних європейських стандартів та адміністративних принципів за допомогою реформи державного управління (PAR).

Програма "Українська Архітектура Реформ" фінансується з мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку України ЄБРР. Вкладниками рахунку є Австрія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США та Європейський Союз, як найбільший донор.

Фахівці Команди підтримки реформ тісно співпрацюють з державними службовцями Міністерства.

Основні завдання RST полягають у:

  • підготовці та реалізації стратегій реформування та розвитку транспортної галузі;
  • реалізації проєктів у сфері транспорту;
  • координації співпраці експертів ЄС, Мінінфраструктури та заінтересованих сторін;
  • залученні інвестицій у транспортний сектор.

Напрями діяльності Команди підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури України

Реформа державного управління. Метою цієї реформи є формування ефективного уряду. В рамках реформи команда працює над підсиленням кадрової спроможності Міністерства щодо впровадження інфраструктурних реформ, стратегічного планування та сучасних методів управління персоналом.

Реформа залізничної галузі

Залізничний транспорт є провідною галуззю за обсягами вантажних та пасажирських перевезень, тому він відіграє важливу роль у розвитку економіки України та задоволенні потреби населення в мобільності. Реформа спрямована на приведення законодавства України, операційної та адміністративної практики функціонування залізничної галузі у відповідність до директив та регламентів ЄС, імплементувати які Україна зобов’язана до 31 жовтня 2022 року. Кінцевою метою реформи є лібералізація ринку залізничних перевезень, впровадження прозорих та ефективних тарифних моделей відповідно до acquis ЄС, розвиток та підвищення ефективності залізничної галузі, в тому числі через вдосконалення інфраструктури та її поєднання з міжнародною та Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T).

Реформа дорожньої галузі

Незадовільний стан дорожньої інфраструктури є однією з найбільш обговорюваних суспільством тем. Реформа має на меті покращення безпеки дорожнього руху шляхом: децентралізації дорожньої галузі та створення державного дорожнього фонду; схвалення середньострокової Стратегії безпеки дорожнього руху та відповідного плану дій; внесення необхідних змін до законодавства для забезпечення поставлених завдань, а також приведення національного законодавства у відповідність до положень законодавства Європейського Союзу згідно з вимогами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, сприяння інституційним реформам у автомобільному секторі, розподілу функцій, уникненню конфлікту інтересів.

Реформа морської галузі

Україна - морська держава, тому ефективне функціонування морських портів України є критично важливим для розвитку економіки країни. Реформа передбачає: усунення невідповідностей, виявлених під час проведення аудиту Морської адміністрації України Міжнародною морською організацією; забезпечення функціонування нещодавно утвореної Морської адміністрації (Державної служби морського та річкового транспорту України); аналіз і перегляд ролі, функції та інституційної структури Адміністрації морських портів України; запровадження механізмів державно-приватного партнерства в портах України; розробку відповідних нормативно-правових актів.

Реформа внутрішнього водного транспорту 

Відновлення у повному обсязі судноплавства на Дніпрі та інших внутрішніх водних шляхах України є одним із пріоритетів держави та дозволить значно знизити навантаження на дорожню інфраструктуру. В ході реалізації даної реформи Команда підтримки реформ здійснює заходи щодо: проведення координації технічної допомоги в рамках спеціальних програм, які передбачають істотні зміни у транспортній логістиці, в тому числі внаслідок перегляду системи та функціонування внутрішніх водних шляхів; огляду статусу, структури та правового аспекту організації та управління сектором; розробки нової методології річних тарифів; розробки дорожньої карти для розвитку галузі, яка включатиме стратегічний погляд та позиціонування України в європейській мережі внутрішніх водних шляхів та охоплюватиме правові, організаційні та фінансові аспекти; внесення змін до законодавства.

Реформа авіаційної галузі

Кількість українців, які користуються аеропортами для здійснення ділових та туристичних поїздок, щорічно зростає. Реформа спрямована на створення умов для  залучення на український ринок нових авіакомпаній, у т. ч. бюджетних (low-cost); пошук механізмів здешевлення вартості авіаперевезень в межах України; розвиток регіональних аеропортів на умовах державно-приватного партнерства; забезпечення системного інкорпорування в законодавчу систему України актів ЄС, які включено до переліку актів, визначених у Додатку 1 до парафованої Угоди з ЄС про спільний авіаційний простір.

Забезпечення сталого фінансування інфраструктурних проєктів

Передбачає залучення грантів, кредитів міжнародних фінансових організацій та приватних інвестицій з метою модернізації транспортної інфраструктури, в тому числі за допомогою механізму державно-приватного партнерства.

Команда підтримки реформ сприяє впровадженню Національної транспортної стратегії до 2030 року та Плану заходів НТСУ 2030, а також гармонізації законодавства України з правом ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.