Для людей
з порушенням зору

    Інші нормативно-правови акти    1 Червня 2014 року
Версiя для друку


Публічна заява Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної боротьби з відмиванням коштів та фінансуваннятероризму(MONEYVAL) згідно з 3-м кроком щодо виконання Посилених процедур відповідності MONEYVAL по відношенню до Боснії і Герцеговини.

1 Червня 2014 року
СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЕКСПЕРТІВ РАДИ ЄВРОПИ З ПИТАНЬ ВЗАЄМНОЇ ОЦІНКИ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ (MONEYVAL)
 
Публічна заява згідно з 3-м кроком щодо виконання Посилених процедур відповідності MONEYVAL по відношенню до Боснії і Герцеговини
 
1 червня 2014 року
 
Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL) з грудня 2010 року займається питанням недоліків режиму протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) в Боснії і Герцеговині.
 
На своєму 35 – му Пленарному засідання, що проходило 11-14 квітня 2011 року в м. Страсбург, Комітет MONEYVAL з Боснію і Герцеговину до розробки чіткого плану заходів відповідно до Звіту за результатами Третього раунду взаємної оцінки MONEYVAL із зазначенням реалістичних часових рамок усунення основних виявлених недоліків. Крім того,MONEYVAL підкреслив, що для демонстрації твердого політичного забов`язання погоджений План заходів потрібно ухвалити на рівні Уряду. На 35-му Планерному засіданні, що відбулося 13-16 грудня 2011 року Рада міністрів Боснії і Герцеговини розглянула й ухвалила План заходів. На 43-му Пленарному засіданні, що відбулося 9-13 грудня 2013 року, MONEYVALвідзначив, що більшість цілей Плану заходів все ще не була повністю досягнула, оскільки зміни, необхідні для усунення важливих недоліків Закону про протидію відмиванню коштів та фінансового тероризму, не були прийняті, а важливі зміни до Кримінального кодексу були відхилені. Комітет MONEYVAL спонукає Боснію і Герцеговину негайно і по суті усунути недоліки у сфері ПВК/ФТ.
 
Комітет MONEYVAL закликає держави й території, які пройшли оцінку MONEYVAL, а також інші країни, порадити своїми фінансовим установам звернути особливу увагу до цієї країни і застосувати посилені заходи з належної перевірки до операції за участю осіб та фінансових установ із Боснії і Герцеговини або на її території з метою усунення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
 
 
 

 
 
COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEYLAUNDERING MEASURES AND THE FINANCING OF TERRORISM
(MONEYVAL)
 
Public statement under Step 3 of MONEYVAL's Compliance Enhancing Procedures in
respect of Bosnia and Herzegovina
 
1 June 2014
 
The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) has been concerned since December 20101 with deficiencies in the anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime in Bosnia and Herzegovina.
At its 35th plenary meeting (between 11-14 April 2011) in Strasbourg, MONEYVAL invited Bosnia and Herzegovina to develop a clear action plan in response to MONEYVAL's third round mutual evaluation report with realistic timescales for remedying the major deficiencies identified. Additionally, MONEYVAL emphasised that, in order to show a firm political commitment, the agreed action plan should be approved at the Government level. At the 37thplenary meeting (13-16 December 2011) MONEYVAL noted that the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina had considered and adopted the action plan on 10 October 2011. MONEYVAL, at its 43r plenary meeting (9-13 December 2013), noted that the majority of the objectives of the action plan had still not been fully addressed, since necessary amendments to remedy important deficiencies in the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Law had not been adopted and important amendments to the Criminal Code had been rejected. MONEYVAL urges Bosnia and Herzegovina to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies, in particular by adopting necessary amendments to AML/CFT legislation.
MONEYVAL calls on States and territories evaluated by MONEYVAL and other countries toadvise their financial institutions to pay special attention by applying enhanced due diligencemeasures to transactions with persons and financial institutions from or in Bosnia andHerzegovina in order to address the money laundering and financing of terrorism risks. 
 
1 A graduated series of steps have been applied since December 2010, culminating in February 2014 with a high level mission, under step (iv) of the Rules of Procedure in force at that time, to reinforce MONEYVAL's concerns about Bosnia and Herzegovina's non-compliance with its reference documents.


ВСІ Інші нормативно-правови акти