Міністерство інфраструктури України


Задачі міністерства в рамках галузі

Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань:

 • розробляє проєкти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
 • здійснює нормативно-правове регулювання у сфері залізничного транспорту;
 • визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики;
 • розробляє, затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку залізничного транспорту;
 • вносить Кабінету Міністрів України для затвердження фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень;
 • проводить моніторинг виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;
 • затверджує порядки, положення, інструкції;
 • затверджує тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов’язані з ними послуги, перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України, перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень та перевезень швидкісними поїздами категорії Інтерсіті+ у вагонах першого класу);
 • затверджує нормативно-правові акти з експлуатаційної безпеки на залізничному транспорті, в метрополітенах, з організації експлуатаційної роботи та технічної експлуатації інфраструктури і рухомого складу на залізничному транспорті, акти з питань відкриття та проведення реконструкції пунктів пропуску через державний кордон України на залізничних станціях, а також з питань установлення класифікації, порядку розслідування та обліку транспортних подій на залізничному транспорті;
 • затверджує Галузевий класифікатор транспортних послуг  залізничного транспорту;
 • затверджує правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, залізничним транспортом України;
 • затверджує правила проведення аварійно-рятувальних робіт на залізничному, транспорті;
 • затверджує правила перевезення швидкопсувних вантажів і пошти залізничним транспортом;
 • затверджує правила технічної експлуатації залізниць, міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, метрополітенів;
 • затверджує перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України;
 • погоджує рішення про закриття збиткових залізничних дільниць, станцій, а також залізничних під’їзних колій;
 • установлює процедуру та строки припинення або обмеження навантаження і перевезення вантажів та вантажобагажу, що зумовлено обставинами непереборної сили, воєнними діями, блокадою, епідемією або іншими обставинами, які не залежать від перевізників та власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування і перешкоджають здійсненню перевезень, та оповіщення про це перевізників і власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування.Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/zadachi-ministerstva-v-ramkah-galuzi.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове