Міністерство інфраструктури України


Управління бухгалтерського обліку та бюджетного регулювання

Структура підрозділу
 
Начальник Управління - головний бухгалтер
Загороднюк Олександра Сергіївна
тел. (044) 351-40-46
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера
Поплавець Тетяна Миколаївна
тел. (044) 351-49-37 
Начальник відділу буджетного регулювання та оплати праці
Салівон Олена Миколаївна
тел. (044) 351-40-69
 
Чисельність  спеціалістів – 11
 
Завдання:
  • Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Міністерства;
  • Відображення у документах достовірної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими ресурсами Міністерства;
  • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
  • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових та інших ресурсів відповідно до затверджених кошторисів Міністерства;
  • Удосконалення методів ведення бухгалтерського обліку, орієнтованих на забезпечення контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей Міністерства;
  • Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку, бюджетного фінансування;
  • Здійснення необхідного контролю за видатками бюджетних асигнувань із загального та спеціального фонду Державного бюджету України;
  • Формування переліку установ і організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України;
  • Формування показників зведеного кошторису і плану асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня, включених до мережі установ і організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України
  • Вирішення питань діяльності транспортно-дорожнього комплексу, сфери надання послуг поштового зв’язку, що належать до компетенції Управління.Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/viddil-buhgalterskogo-obliku-ta-zvitnosti-byudzhetnogo-finansuvannya.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове