Міністерство інфраструктури України


Розвиток інфраструктури та євроінтеграція

Розвиток інфраструктури і євроінтеграція є головними і незмінними пріоритетами Міністерства інфраструктури України, які один без одного неможливі. Подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС, що здійснюються на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, сприятиме впровадженню кращих європейських стандартів у сфері інфраструктури. І зміни на краще на макрорівні відчує на мікрорівні кожна людина.

Від самого початку роботи Міністерства у 1992 році одним із головних завдань було налагодження надійних відносин із європейськими колегами і розвиток комфортного та безпечного сполучення. Україна як нова європейська країна повинна була стати надійним трансконтинентальним транзитером і партнером для країн-сусідів і діловим партнером Європейського Союзу. У зв’язку з цим на Міністерство покладалася особливо велика відповідальність – збереження існуючих і побудова нових транспортно-логістичних  систем сполучення з країнами Центрально-Східної та Західної Європи.

За 25 років роботи укладено більше 200 міжнародних угод, велика частина з яких підписана саме з європейськими партнерами. Міністерство завжди було і залишається активним координатором та учасником із розробки та реалізації інфраструктурних і транспортно-логістичних у рамках міжнародних проектів і програм.  Зокрема, європейської Програми TACIS для нових незалежних держав Європи та Азії. Зважаючи на геоекономічне розташування нашої країни фахівці TACIS розглядали Україну як важливого транзитера у торгівлі між новими незалежними державами, Західною Європою та цілим світом через порти Чорного моря, а транспорт вважали надважливим сектором (http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/tacis/951417_en.pdf). 

Коли Україна долучилася до участі у запропонованому в 1993 році Європейським Союзом проекті TRASECA з побудови транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія (як альтернативи міжнародним транспортним коридорам, що проходять територією Росії), Міністерство стало активним учасником із розробки концептуальних засад і механізмів його практичної реалізації. Українські фахівці-транспортники та інші спеціалісти працювали в робочих групах із різних напрямків налагодження ефективної взаємодії з міжнародними партнерами, зокрема щодо сприяння розробці єдиної політики транзитних зборів і тарифів і спрощення процедури на митницях країн-учасниць TRASECA.

Одним із найбільш масштабних проектів, реалізованих у рамках цього проекту, можна виділити перетворення залізничного терміналу в Іллічівському порту на мультимодальний (6,4 млн євро). З кінця 2001 року в Україні почали реалізовуватися два проекти технічної допомоги: «Гармонізація процесів з перетину кордонів» та «Єдина політика з транспортних зборів та тарифів». Протягом усього часу участі України у TRASECA  Міністерство в особі Міністра, його заступників та інших відповідальних осіб завжди бере участь у всіх офіційних і робочих заходах проекту.

1 червня 2016 року в  Одесі відбулося Дванадцяте Щорічне засідання Міжурядової Комісії TRASECA в ході якої головування в Міжурядової Комісії перейшло від Турецької Республіки Україні. Головою Міжурядової Комісії TRASECA став Міністр інфраструктури України Володимир Володимирович Омелян. На основі Майстер-плану TRASECA і пропозицій країн-членів TRASECA була розроблена та затверджена Стратегія Міжурядової Комісії TRASECA з розвитку міжнародного транспортного коридору Європа – Кавказ − Азія на період 2016−2026 рр.

8 вересня 2016 року в м. Одеса відбулася Міжнародна Транспортна Конференція 2016 «Інтегровані транспортні коридори Європа – Азія» (МТК 2016). У роботі Конференції взяли участь понад 140 учасників: представники Європейського Союзу, міжнародних фінансових організацій, міжнародних організацій: ЄЕК ООН, ПС МУК TRASECA, ГУАМ, ОЧЕС, ОБСЄ, ОСЗ, представники міністерств транспорту, залізничних компаній, портових адміністрацій, операторів та інших урядових і неурядових організацій і установ країн-членів ЄС, Східного Партнерства та держав Кавказького та Азіатського регіонів.

У рамках Конференції проведено 3 практичні сесії, які присвячено міжнародній політиці з розвитку транспортних коридорів,  реалізації спільних ініціатив у сполученні Європа – Азія, а також перспективних проектів та ініціатив з розвитку пріоритетних транспортних мереж. Обговорено потенційні можливості розвитку нових торгових шляхів, а також їх вплив на поточні пріоритети формування транспортних мереж країн-учасниць, а також визначено, які перед транспортним сектором стоять виклики та задачі, для забезпечення цих потреб.

Усі учасники відзначили, що МТК 2016 стала успішною платформою, на якій були представлені основні ініціативи та проекти з розвитку транспортних мереж, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступив із доповідями про політику і стратегію України щодо розвитку транспортних коридорів через Україну, реалізацію транспортних ініціатив, таких як «Один пояс − один шлях» і «Балтійське море − Чорне море − Каспійське море». Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Віктор Довгань виступив з доповіддю про стабільне та ефективне функціонування транспортної мережі в регіоні Балтійського, Чорного і Каспійського морів, організацію безперешкодного руху товарів для всіх видів транспорту.  Керівник Групи підтримки України з питань транспорту (Європейська Комісія) Філіп Бургель-Верне доповів учасникам конференції про розвиток зовнішніх вимірювань Транс'європейського коридору. За підсумками МТК 2016 прийнято Спільну Декларацію, яка відображає досягнуті домовленості та наміри щодо розбудови інтегрованих транспортних сполучень між Європою та Азією.

21 листопада 2016 року в Києві відбулося чергове засідання постійних представників (Національні секретарі) Постійного секретаріату Міжурядової Комісії TRASECA. Україна, як Головуюча країна в TRASECA в 2016−2017 роках, почала розробку всеосяжного плану дій. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян наголосив, що Україна готова представити низку ініціатив, спрямованих на підвищення ефективності коридору TRASECA. А саме: розробку плану спільних дій щодо мультимодальних рішень для перевезення в рамках коридору TRASECA, впровадження системи електронного матеріально-технічного забезпечення для транспортного коридору TRASECA, ініціативу щодо нових проектів технічної допомоги ЄС в рамках програми TRASECA, підвищення зв'язності коридору TRASECA і Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). Міністр інфраструктури України підкреслив, що розробка нових транзитних з'єднань і коридорів з ЄС в Азію є пріоритетним завданням для України. Створення нового міжнародного транспортного коридору Балтійське море − Чорне море − Каспійське море сприятиме створенню комплексної стратегії для всіх видів розвитку перевезень і завантаження існуючої інфраструктури уздовж маршруту.

Міністр інфраструктури України В. В. Омелян також зауважив, що розширення карти TEN-T по відношенню до сусідніх країн є першим кроком з метою забезпечення узгодженості в плануванні інфраструктури. Він також є першим кроком для сприяння використанню стандартів ЄС.  Це буде сприяти зниженню транспортних витрат і підвищення загальної ефективності транспортних операцій. Володимир Омелян також наголосив, що Міністерство інфраструктури України буде рухатися в напрямку розвитку міцних зв’язків з провідними країнами регіону та ефективної роботи проекту Нового Шовкового шляху.

21 лютого 2017 року в рамках Міністерського засідання Європейської Економічної Комісії ООН  Голова Міжурядової Комісії TRASECA і Міністр Інфраструктури України Володимиром Омеляном зустрівся з Генеральним секретарем TRASECA Мірчею Чіопрага. Під час зустрічі були обговоренні питання щодо цифрофізації транспортної індустрії, нової інформаційної платформи та поглиблення конструктивних відносини у рамках діяльності TRASECA.

Дуже важливо, що Україна першою серед країн, які впроваджували програму TACIS, стала учасником нового проекту ЄС Twinning − інструменту інституціональної розбудови та нової форми безпосереднього технічного співробітництва між органами влади держав-членів ЄС та країн-бенефіціарів. Поширення інструменту Twinning на Україну, в тому числі на її сферу інфраструктури, свідчить про важливе значення, що надається поглибленню інтеграції України та Європейського Союзу.

У січні 2016 року стартував проект технічної допомоги Європейського Союзу  «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії». Мета проекту − сприяння інтеграції та модернізації транспортного сектору України та окремих підсекторів галузі транспорту відповідно до зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також оновлення Національної транспортної стратегії України відповідно до законодавства, стандартів і вимог ЄС та сприяння у її подальшій імплементації.

У листопаді того ж року розпочато проект у рамках Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні» (термін реалізації проекту: 2016−2018 рр.). Треба відзначити, що це вже другий проект технічної допомоги щодо реформування залізничного транспорту України. Попередній закінчився в минулому році та визнаний одним з найуспішніших проектів Twinning  в Україні.  Європейські експерти, зокрема, надавали допомогу щодо розробки концепції структурних перетворень «Укрзалізниці», структури ринку залізничних перевезень у відповідності до європейських принципів.

2 березня 2017 року Заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань на конференції під головуванням Віце-прем’єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, презентував досягнуті результати проведеної роботи за рік в галузі транспорту та поштового зв’язку.

Віктор Довгань наголосив на тому, що вже підготовлено альтернативні законопроекти про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами ЄС, схвалено та розпочато імплементацію Хартії якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ та підписано Меморандум про наміри інтегрувати Хартію якості в Україні у частині професіональної компетентності.

В сфері авіаційного транспорту підписано робочу домовленість між Державіаслужбою та EASA про співробітництво в сфері безпеки цивільної авіації, Угоду з Європейською Комісією щодо збіжності систем сертифікації, схвалено план заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з ЄС та його державами-членами. У 2017 році пріоритетом є підписання Угоди про відкрите небо, двостороння лібералізація авіасполучення з державами Європейського Союзу.

В питанні розвитку залізничного транспорту було розроблено проект Закону України про залізничний транспорт, розроблено проект постанови КМУ про утворення Державної служби в сфері залізничного транспорту та утворено ПАТ «Українська залізниця».

До Уряду внесено Дорожню карту з наближення українського законодавства до законодавства ЄС у сфері міжнародного морського транспорту, розроблено постанову Уряду «Про утворення Державної служби морського і річкового транспорту України» та здійснюється підготовка до аудиту Міжнародної морської організації.

Отже, Міністерство створює законодавчу основу, щоб у найкоротші терміни дозволить імплементувати до 70% норм ЄС у відповідних сферах.

Пріоритетом Міністерства інфраструктури в 2017 році є розроблення Національної транспортної стратегії до 2030 року та інтеграція транспортної мережі до загальноєвропейської TEN-T.

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/rozvitok-infrastrukturi-ta-evrointegraciya.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове