Міністерство інфраструктури України


Програми з підвищення рівня безпеки на транспорті

Державні програми

Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

У 2017-2018 роках Кабінетом Міністрів України схвалено:

Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року, метою якої є розвиток безпечного, екологічно чистого та енергоефективного транспорту;

Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року, метою якої є зниження рівня смертності внаслідок ДТП на 30 % до 2020 року, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

Для реалізації Стратегії у 2018 року затверджений План заходів щодо реалізації Стратегії, який містить 58 кроків, одним з яких є затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

Метою Державної програми є зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, насамперед соціально-економічних, відповідно до цілей, визначених вказаною Стратегією та Генеральною Асамблеєю ООН в рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років, зокрема щодо зниження на 30 відсотків рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Фінансування заходів та завдань Державної програми відбувається за рахунок 5% надходжень до Державного дорожнього фонду. Обсяг фінансування програми коригується щороку під час складання проєкту Державного бюджету України на відповідний рік.

Виконання Державної програми забезпечить:

 • підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження негативних наслідків (соціальних та економічних втрат і збитків) від аварійності на дорогах держави;
 • підвищення ефективності державної системи управління безпекою дорожнього руху;
 • ефективне використання кадрового потенціалу та наявних технічних і фінансових ресурсів на реалізацію заходів у сфері безпеки дорожнього руху;
 • покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності та їх відповідність високим світовим та європейським стандартам;
 • покращення умов руху транспортних засобів та всіх інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі;
 • підвищення ефективності системи підготовки водіїв транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху;
 • підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками, їх правової свідомості та відповідальності;
 • безпеку експлуатації транспортних засобів та зменшення їх негативного впливу на довкілля, насамперед у населених пунктах;
 • покращення роботи аварійно-рятувальних і медичних служб при дорожньо-транспортній пригоді.
Міжнародні програми

Проєкт технічної допомоги AASISTS 2 «Подальша підтримка імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Національної транспортної стратегії в Україні»

В рамках проєкту технічної допомоги AASISTS 2, залученого завдяки підтримці Представництва Європейського Союзу в Україні, здійснюється реалізація Компонента 3 - Надання допомоги у поліпшенні безпеки дорожнього руху.

В цій частині метою проєкту є поліпшення умов безпеки на дорогах в країні відповідно до політики ЄС та глобальних стратегій для зменшення кількості загиблих та обсягів збитків внаслідок автомобільних аварій.

Планується, що через виконання цього компонента буде досягнуто такі результати, пов’язані з безпекою дорожнього руху:

 • схвалення та впровадження Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху та Плану дій щодо реалізації Стратегії (2021-2030 рр.);
 • поліпшення інституційного потенціалу щодо підвищення безпеки дорожнього руху на центральному та місцевому рівнях для забезпечення кращого впровадження стратегій та покращення контролю їх виконання.

Ця Стратегія повинна бути заснована на підході «Безпечна система»/«Vision Zero» в довгостроковій перспективі і передбачати амбіційні цілі щодо зменшення рівня смертності та кількості серйозних травм на дорогах відповідно до Національної транспортної стратегії на період до 2030 року та з урахуванням цілей, нещодавно прийнятих у ЄС.

В рамках Компонента також планується:

 • запровадити інноваційний фінансовий інструмент для залучення інвестицій з метою підвищення безпеки дорожнього руху;
 • впровадити стійкий механізм вдосконалення координації та співробітництва у сфері безпеки дорожнього руху;
 • провести комунікаційну кампанію з безпеки дорожнього руху.

Проєкт технічної допомоги «Модернізація та підвищення безпеки мережі автомобільних доріг в Україні»

Основною діяльністю ЄІБ в Україні у сфері дорожньої інфраструктури є участь у фінансуванні будівництва / розвитку доріг за рахунок надання кредитів у вигляді різних пакетів під назвою «Європейські дороги I» (починаючи з 2005 року), «Європейські дороги ІІ» (у 2009 році), а потім згідно Програми реконструкції доріг та підвищення рівня безпеки на дорогах України (у 2013 році).

Враховуючи те, що дороги, побудовані в рамках цих програм, виявилися менш безпечними, ніж очікувалося, а іноді навіть менш безпечними, ніж до їх відкриття, було прийняте рішення про початок проекту технічної допомоги «Модернізація та підвищення безпеки мережі автомобільних доріг в Україні», який фінансується Цільовим Фондом Технічної Підтримки Східного Партнерства (EPTATF).

Тендер на реалізацію зазначеного проекту технічної допомоги був проведений у 2015 році, а 10 грудня 2015 року розпочалася реалізація проекту в консорціумі під керівництвом компанії Egis International. Датою закінчення проекту є 01 лютого 2019 року. ЄІБ планує продовжити діяльність проекту технічної допомоги на 5 місяців.

Загальною метою проекту технічної допомоги є сприяння істотному скороченню смертності та травматизму на автомобільних дорогах України, починаючи з покращення умов на ділянках українських доріг, що фінансуються ЄІБ/ЄС та іншими МФО, та закінчуючи покращенням даних умов на всіх дорогах України.

Проект технічної допомоги також сприятиме досягненню основних цілей інвестиційних проектів, які мають відношення до неї, а саме:

 • Покращення рівня безпеки дорожньої інфраструктури та управління нею по всій мережі доріг в Україні;
 • Покращення зв’язків між ЄС та країнами Східного сусідства;
 • Сприяння соціально-економічному розвитку України;
 • Підвищення рівня безпеки на мережі автомобільних доріг державного значення в Україні за підтримки ЄС та Світового Банку, з фокусуванням уваги ЄІБ на покращенні дорожньої інфраструктури.

Цілі даного проекту технічної допомоги визначені відповідно до постанови ООН Десятиріччя дій 2011-2020, яку Україна зобов’язана виконати та відповідно до принципів «безпечної системи», які лежать в основі Глобального плану Десятиліття дій, наступні:

Компонент I: Безпечніші дороги:

 • Покращення українських стандартів з проектування доріг та процесів схвалення з урахуванням кращих міжнародних практик з безпеки дорожнього руху;
 • Розроблення аудиту безпеки автомобільних доріг в Україні та краще узгодження Аудиту безпеки автомобільних доріг зі всіма проектами, що фінансуються ЄІБ/ЄС відповідно до Директиви Європейського Союзу 2008/96/EC;
 • • Покращення інструментів для аналізу дорожньо-транспортних пригод;
 • • Підвищення рівня кваліфікації та покращення процесів в Укравтодорі для управління плануванням, проектуванням та впровадженням заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
 • • Підтримка Укравтодору з метою включення питань безпеки дорожнього руху до поточних дорожніх проектів, що фінансуються ЄІБ/ЄС, та до тих проектів, які знаходяться в процесі підготовки, використовуючи їх як пілотні проекти та тематичні дослідження, навіть в межах існуючих стандартів проектування та процедур схвалення до моменту їх оновлення.

Компонент II: Підвищення безпеки учасників дорожнього руху:

 • У населених пунктах вздовж доріг, які реконструюються та відновлюються за кошти ЄІБ та ЄБРР: підготовка та проведення кампаній та навчальних програм, спрямованих на підвищення обізнаності населення та для контролю швидкості разом з підвищенням контролю за дотриманням правил дорожнього руху з боку дорожньої поліції;
 • Підвищення обізнаності та розуміння основних факторів ризику ДТП в Україні.

Донором проекту технічної допомоги є Європейський інвестиційний банк.

Виконавцем проекту технічної допомоги є Компанія Egis у групі з компаніями Expertise France та Civipol.

Реципієнтом проекту технічної допомоги є Міністерство інфраструктури України та Державне агентство автомобільних доріг України.

Бенефіціаром проекту технічної допомоги є Міністерство інфраструктури України.

Кошторисна вартість проекту технічної допомоги: 1 591 107,15  Євро.

Строк реалізації Проєкту: 10.12.2015 – 01.10.2019.

Виконання компонентів Проєкту дало змогу досягти таких результатів:

 • практично по всім видам діяльності підготовлені Технічні звіти (ТЗ) та Робочі документи (РД);
 • подано пропозиції щодо оновлення українських стандартів проектування доріг;
 • подано пропозиції щодо внесення змін до офіційного українського порядку планування та проектування доріг;
 • обрано пілотний проєкт з інтеграцією вимог щодо дорожньої безпеки з-посеред проєктів, що здійснюються за співфінансування ЄІБ в рамках програми Європейських доріг,
 • інтегровано тимчасові рішення з метою забезпечення, щоб вимоги з дорожньої безпеки;
 • відділ безпеки дорожнього руху Укравтодору здатний підготувати оцінки впливу на безпеку дорожнього руху великих проектів дорожньої інфраструктури відповідно до Директиви ЄС 2008/96/EC;
 • підготовлено сучасні бази даних дорожньо-транспортних пригод та програмне забезпечення для аналізу затверджених для виявлення, обробки, моніторингу та оцінки дорожньо-транспортних пригод на національних дорогах України;
 • затверджено керівництво з процедури оцінки впливу на безпеку дорожнього руху для великих дорожніх проектів;
 • визначено проєкти з безпеки дорожнього руху з високим ступенем ризику на національних автодорожніх коридорах;
 • підготовлено процедури / керівництво з аудиту безпеки автомобільних доріг і контрольні переліки;
 • надано підтримку в процесі впровадження процедури аудиту безпеки автомобільних доріг для великих дорожніх проєктів;
 • українські дорожні інженери відвідали основної навчальний курс з основ безпеки дорожнього руху;
 • проведено базовий курс з питань безпеки дорожнього руху з метою навчання досвідчених дорожніх інженерів з безпеки дорожнього руху;
 • проведено поглиблений навчальний курс з проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, з випускним іспитом, з метою отримання досвідченими українськими інженерами навичок проведення аудиту безпеки автомобільних доріг;
 • сертифіковано щонайменше 10 аудиторів з безпеки автомобільних доріг з ключових установ і приватних консультантів;
 • запропоновано тимчасові рішення і рекомендації, затверджені для включення аудиту безпеки автомобільних доріг у проєкти, що фінансуються ЄІБ/ЄС з безпосереднім впливом;
 • Укравтодору надано рекомендації щодо посилення спроможності щодо безпеки дорожнього руху;
 • реалізовано цільову кампанію з безпеки дорожнього руху;
 • проведено оцінку наслідків від щонайменше однієї кампанії та отриманих уроків.
Презентаційні матеріали за результатами семінару, присвяченого обговоренню результатів проекту технічної допомоги ЄІБ «Модернізація та підвищення безпеки мережі автомобільних доріг в Україні»

 

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/programi-z-pidvishchennya-bezpeki-na-transporti.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове