Міністерство інфраструктури України


Міжнародна технічна допомога ЄС у сфері транспорту

Поточний стан залучення технічної допомоги ЄС

У січні 2016 року стартував проект технічної допомоги Європейського Союзу  «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії»

Термін реалізації проекту: 2016-2018 р.р.

Загальна вартість проекту: 3 740 000 євро.

Партнери проекту:  Dornier Consulting GmbH (DE), Expertise France (FR), Egis International (FR), Egis-Ukraina(UA).

Мета проекту: сприяння інтеграції та модернізації транспортного сектору України та окремих під секторів галузі транспорту відповідно до зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також оновлення Національної транспортної стратегії України відповідно до законодавства, стандартів і вимог ЄС та сприяння у її подальшій імплементації.

Компоненти проекту:

1. Сприяння у гармонізації законодавства в галузі транспорту відповідно до пріоритетів Угоди про асоціацію.

2. Допомога у модернізації, виконанні та моніторингу Національної транспортної стратегії.

Результати які мають бути досягнуті по закінченню проекту:

Компонент 1. Гармонізація законодавства України та ЄС в транспортній галузі відповідно до Угоди про асоціацію:

- адаптація, імплементація та застосування 5 пріоритетних директив і регламентів (Регламент ЄС) в транспортному секторі;

- зміцнення інституційної спроможності на всіх видах транспорту відповідно до додатків 17 (морський транспорт) та 32 Угоди про асоціацію;

- запровадження системи звітності та моніторингу прогресу виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію;

- підвищення кваліфікації персоналу та підвищення інституційного потенціалу відповідних зацікавлених сторін, гармонізація законодавства та моніторинг імплементації Угоди про асоціацію в транспортному секторі;

- налагодження і зміцнення співпраці з європейськими транспортними агентствами;

- забезпечення прогресу у реалізації зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію та імплементації Національної транспортної стратегії і стратегічних планів для транспортних підгалузей.

Компонент 2. Транспортна стратегія України (НТС), разом зі стратегіями розвитку підгалузей будуть оновлені у відповідності до національних вимог та вимог ЄС

- розробка плану дій з реалізації оновленої Національної транспортної стратегії і системи її моніторингу;

- забезпечення правового регулювання мультимодальних перевезень;

- розробка фінансових та адміністративних інструментів, необхідних для реалізації оновленої Національної транспортної стратегії;

- встановлення сталого механізму для поліпшення координації та співробітництва в галузі транспорту;

- підвищення прозорості та ефективності державного управління у транспортному секторі;

- наближення політики, пов’язаної з розвитком національної транспортної мережі до транспортної політики ЄС.

Крім того, на початку 2016 року стартував проект ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» http://association4u.com.ua/index.php/uk/, коротка назва якого - ‘Association4U’, що означає ‘Асоціація для України й для тебе’. Проект фінансується ЄС та впроваджується спільно з ключовим бенефіціаром, Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та галузевими міністерствами, залученими до реалізації УА. Головна мета Проекту – посилити спроможність та підвищити продуктивність державних установ України з метою забезпечення комплексного виконання ними зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію.

У сфері залізничного транспорту

У червні 2019 року завершено проект Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні».

Термін реалізації проекту жовтень 2016 року – червень 2019 року.

Мета проекту: підвищення ефективності державного управління в умовах реформування залізничного транспорту і розвитку конкуренції відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Виконавці проекту – Міністерство транспорту та громадських робіт Іспанії, Державна Залізнична Інспекція, підпорядкована Міністерству Транспорту та Комунікацій Республіки Литва. Вартість проекту: 1,6 млн. Євро.

Проект передбачав впровадження комплексу заходів для зміцнення потенціалу Міністерства інфраструктури України при розробці політики для створення конкурентного ринку залізничних послуг, встановлення вимог безпеки в залізничній галузі відповідно до європейських норм та стандартів та інтеграції української залізничної системи з транс’європейською транспортною мережею шляхом забезпечення найкращих практик та допомоги ЄС у:

- роботі по впровадженню напрацювань ЄС, підготовки правових документів та створення нових регулюючих і виконавчих органів у залізничній галузі;

- покращенні управління залізничною інфраструктурою, перевезеннями та розвитком;

- розвитку доступу до ринку залізничних послуг та запровадження конкуренції між учасниками ринку залізничних послуг, відповідно до вимог ЄС.

Проект реалізувався за 3 компонентами:

1. Компонент А. Підтримка Мінінфраструктури щодо стратегії розвитку залізничного транспорту під час впровадження відповідного законодавства ЄС (підтримка при доопрацюванні проекту Закону України «Про залізничний транспорт», технічна та регуляторна підтримка впровадження процедур та методів державного контролю та моніторингу безпеки в залізничному секторі, підтримка визначення державної політики щодо замовлення соціальних перевезень (PSO).

2. Компонент Б. Управління інфраструктурою та вільний доступ до інфраструктури (рекомендації для вдосконалення управління інфраструктурою, методологія розрахунку плати за доступ до інфраструктури, рекомендації щодо нових принципів тарифоутворення

- пропозиції щодо створення системи рівного доступу в Україні за рівнем інфраструктури, юридичні інструменти для відкриття ринку залізничних перевезень, а також сприяння розробці правил та порядку рівного доступу до державної залізничної інфраструктури та порядку прийняття регуляторного (мережевого) контракту з оператором інфраструктури;

- пристосування залізничного транспорту для осіб з обмеженими можливостями.

3. Компонент C: Доступ залізничних підприємств на ринок залізничних послуг

- пропозиції та підходи для створення системи регулювання відносин між учасниками ринку залізничних перевезень і план дій для поетапного встановлення ринкових відносин, включаючи підвищення інституційного потенціалу зацікавлених державних органів;

- оцінка інституційного потенціалу органів, відповідальних за імплементацію та забезпечення дотримання нових вимог  залізничними підприємствами згідно стандартів ЄС,  рекомендації щодо вдосконалення управління і розподілу функцій, повноважень та взаємодії органів з метою впровадження нових вимог до ліцензування залізничних перевезень;

- пропозиції щодо нової системи сертифікації машиністів локомотивів;

- підтримка імплементації Директиви 2008/57/ЄС про інтероперабельність залізничних систем;

- аналіз послуг з приміських залізничних перевезень та рекомендації щодо їх покращення.

Також кожний компонент передбачав проведення практичних семінарів для всіх існуючих та потенційних учасників ринку залізничних перевезень, та користувачів послуг залізничного транспорту. Такі семінари проводились як в приміщенні Міністерства, так і в регіонах з метою збільшення кола учасників семінарів, що дуже важливо при імплементації таких актів законодавства ЄС, як регламент (ЄС) 1370/2007/ЄС про соціальні перевезення залізничним та автомобільним транспортом.

Результати реалізації проекту Twinning

1. Європейські експерти приймали активну участь в доопрацюванні проекту нової редакції Закону «Про залізничний транспорт України», його обговоренні на різних площадках – із залізничниками, представниками бізнесу, народними депутатами України. Також експерти надавали допомогу щодо розробки концепції формування органів державного управління галуззю та всіх необхідних процедур для відкриття ринку залізничних перевезень у відповідності до європейських принципів. Новий законопроект на 99 % відповідає директивам ЄС.

На жаль, попри всі конструктивні обговорення та беззаперечну підтримку законопроекту як Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту, так і бізнесом, сьогодні ми маємо затримку у прийнятті політичного рішення щодо ухвалення законопроекту.

2. Однак, враховуючи те, що терміни імплементації директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію наближаються, а також значний суспільний інтерес до запровадження конкурентного ринку залізничних перевезень, Міністерство разом з експертами проекту, відповідно до Робочого плану проекту Twinning, активно працювало над новими для України нормативними документами, які регламентуватимуть допуск ринку залізничних перевезень.

Так, разом з європейськими колегами, розроблено попередні проекти Ліцензійних умов діяльності перевізників, Методики розрахунку плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту загального користування, Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування, Методичних рекомендацій розробки Системи управління безпекою.

3. Експерти надали технічну та регулятивну підтримку щодо вдосконалення процедур та методів державного нагляду та моніторингу безпеки в секторі залізничного транспорту.

4. Також експерти надали чіткі рекомендації для запровадження директиви щодо інтероперабельності залізничних підсистем, оцінки відповідності залізничних підсистем та алгоритму отримання дозволу на введення в експлуатацію залізничних підсистем відповідно до директиви 2008/57/ЄС.

5. Фахівці АТ «Укрзалізниця» отримали практичні поради щодо розробки Систем управління якістю різних процесів Системи управління безпекою, процедур розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури, тощо

6. Проведено величезну роботу щодо комунікації реформи залізничного транспорту із залізничниками, місцевими органами влади, з виїздом на регіональні залізниці.

7. Завершено роботу щодо аудиту вокзалів з питань доступності для мало мобільних верств населення та надано розширені рекомендації щодо поліпшення доступності нашої залізниці, що, на жаль, дуже актуально сьогодні.

Більш детальна інформація щодо результатів проекту Twinning викладена у відеоролику

У сфері морського та річкового транспорту

З метою імплементації Директиви ЄС 2010/65/ЄС та запровадження морського єдиного вікна розглядається можливість залучення експертної допомоги в рамках проекту AnNa – (Advancеd National Networks for Administrations). Проект сприяє налагодженню узгодженого підходу до спрощення адміністративних процедур при здійсненні міжнародної торгівлі та обміну даними між національними системами морського єдиного вікна. З 01.12.2014 Україна набула статусу спостерігача.

Також, у період 16-17.06.2015 в м. Одеса (Україна) в рамках проекту AnNa проведено семінар з питань впровадження морського єдиного вікна у Литві, а також практичної реалізації в Україні Директив 2002/59/ЄС та 2010/65/ЄС, впровадження елементів національної системи SafeSeaNet.

Очікується, що на початку 2017 року розпочнеться новий регіональний проект з морської безпеки, безпеки і охорони морського середовища в регіонах Чорного і Каспійського морів. Метою проекту є подальше вдосконалення морської безпеки, а також підвищення рівня запобігання забруднення морського середовища, забезпечення готовності і реагування в регіоні. Це в першу чергу буде досягнуто за рахунок підтримки поточних зусиль країн-бенефіціарів в процесі приєднання і реалізації відповідного міжнародного законодавства, наближення їх нормативно-правової бази до законодавства ЄС та підвищення ефективності їх морської діяльності. Проект охоплює всі три характерні зони відповідальності - держави прапору, держави порту і прибережної держави. У центрі уваги знаходитиметься регіон Чорного моря.

У сфері автомобільного транспорту

З січня 2015 року продовжується реалізація проекту Twinning «Надання підтримки Міністерству інфраструктури України з питань підвищення рівня безпеки на дорожньому транспорті», мета якого підвищення рівня безпеки на дорожньому транспорті, а також приведення у відповідність національного законодавства до норм та вимог ЄС. Бюджет проекту: EUR 1,550,000. Термін впровадження проекту: 28 січня 2015 року - 28 жовтня 2016 року.

Мета проекту: підвищення безпеки комерційних перевезень автомобільним транспортом в Україні відповідно до технічних вимог ЄС та найкращих міжнародних практик з метою зменшення кількості ДТП та спричинених ними смертельних випадків.

За участі експертів на основі проекту Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті було підготовлено доопрацьований відповідно до європейських практик проект Положення про Систему управління безпекою.

Розуміючи важливість правильного практичного впровадження Положення на автотранспортних підприємствах, партнери проекту спільно працюють над підготовкою відповідного Посібника «Системи управління безпекою на автомобільному транспорті» в якому надаються методичні рекомендації, коментарі та роз'яснення норм Положення. Робота над посібником вже в завершальній стадії.

Було проведено низку семінарів, в ході яких експерти презентували кращі практики розслідування ДТП в країнах ЄС, в тому числі із використанням сучасних технологій. Експерти також надали українськими колегам інформацію про функціонування баз даних ДТП в Європі та приклади відповідних шифрувальних книг. Водночас, на прохання Укртрансбезпеки проводиться серія практичних тренінгів у містах Київ, Львів, Одеса про застосування тахографів, виявлення протиправних маніпуляцій з ними та кріплення вантажів. Два тренінги вже відбулося та були високо оцінені учасниками. 

Окремим важливим результатом проекту є організація навчальних поїздок українських делегацій до країн-партнерів проекту Твіннінг. В результаті однієї з таких поїздок Україні надано можливість брати участь в заходах Euro Controle Route у статусі гостя.

За підтримки проекту технічної допомоги «Підтримка імплементації Угоди  про асоціацію та Національної транспортної стратегії» 29 серпня 2016 року о 14:30 в адмінбудівлі Міністерства інфраструктури України (к.303) проходитиме семінар «Кращі європейські практики щодо надання громадських послуг з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами в Європейському Союзі (Регламент (ЄС) 1370/2007»).

У сфері авіаційного транспорту 

У липні 2016 року стартував проект Twinning «Гармонізація законодавства України в галузі льотної придатності повітряних суден авіації загального призначення та в галузі сертифікації аеропортів/аеродромів України з відповідними нормами та стандартами ЄС та їх впровадження». Бюджет проекту: EUR 1,600,000. Термін впровадження проекту: 16 липня 2016 року – 17 квітня 2018 року. Загальною ціллю проекту є підтримка розвитку цивільної авіації України та інтеграції  до європейської системи, шляхом гармонізації авіаційних правил України з відповідними актами ЄС та їхнє впровадження в сферах сертифікації аеродромів/аеропортів та льотної придатності повітряних суден і їхніх виробів, запчастин, бортового обладнання, а також сертифікації конструкторських бюро і виробничих об’єднань .

Попередньо домовлено з Європейською Комісією (ЄК) про надання гранту для забезпечення впровадження вимог ЄС з метою збіжності систем сертифікації у сфері первинної льотної придатності, підтримка льотної придатності та експлуатації повітряних суден. Прямий грант ЄК надаватиметься Європейському Агентству з безпеки польотів (EASA).

Співпраця з тематичними програмами та агентствами Європейського Союзу
 
Співробітництво з Європейським агентством з безпеки польотів (EASA)

EASA є органом Європейського Союзу у сфері авіаційної безпеки, основною метою якої є сприяння у впровадженні найвищих стандартів безпеки у сфері цивільної авіації та стандартів захисту навколишнього середовища від забруднень, що завдаються авіацією. EASA співпрацює з країнами-партнерами шляхом укладення робочих домовленостей, які визначають характер та ступінь, а також детальні правила участі таких країн у роботі Агентства, в тому числі положення про фінансові внески та персонал.

 Наразі Державіаслужба планує підписати Робочу домовленість з EASA щодо участі Державіаслужби у Програмі ЄС з інспекції іноземних повітряних суден в аеропортах ЄС та України (Програма SAFA). Така участь передбачає щорічні фінансові внески до бюджету Агентства, що також передбачено статтею 450

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, однак це не відповідає чинному законодавству України, в якому відсутня така категорія видатків.

 Таким чином, реалізація Угоди у частині застосування статті 450 є неможливою. У зв’язку з цим вбачається за необхідне отримати  від Мінфіну та Держказначейства роз’яснення, в який спосіб мають бути сплачені «фінансові внески» за співпрацю з EASA. При чому така оплата має здійснюватися щорічно у вигляді передоплати. 

Співробітництво з Європейською Залізничною Агенцією (ERA)

ERA – агентство ЄС, спрямоване на надання технічної допомоги державам-членам ЄС та Європейській Комісії у сфері залізничної безпеки та функціональної взаємодії залізничних мереж задля сприяння створенню Європейського залізничного простору без кордонів. Основними завданнями є сприяння запровадженню технічних норм ЄС для функціональної взаємодії залізничних мереж та сприяння розробці спільного підходу до питань, що стосуються залізничної безпеки (спільних критеріїв безпеки, спільних заходів техніки безпеки, спільної сертифікації у сфері безпеки).

Мінінфраструктури планує активно розвивати напрямки усунення технічних бар’єрів і уніфікації питань технічного регулювання систем колії 1435 мм і 1520/1524 мм, в першу чергу шляхом розвитку технічного співробітництва в рамках Організації Співробітництва Залізниць (OSJD) і) з питань 

інтероперабельності цих систем та включення системи колії 1520 мм у законодавство ЄС нарівні із системою колії 1435 мм.

Для вирішення питань взаємодії та інтеграції системи 1520 мм в  Європейську залізничну систему й розробки відповідних рекомендацій, за ініціативи ЄС і прибалтійських держав Єврокомісією у 2006 році була створена Контактна група OSJD/ERA, куди увійшли експерти - члени Організації співробітництва залізниць (OSJD) (країн-членів ЄС і третіх країн)  і співробітники Європейського залізничного агентства (ERA). Контактна група активно приймає участь у проведенні аналізу технічних вимог для технічної та експлуатаційної сумісності системи колії 1520мм на кордоні СНД – ЄС разом із ERA, а також готує матеріали для включення їх до ТSІ - (Технічних Специфікацій Інтероперабельності ЄС) – англійське скорочення - (ТSІ ЕU). Після відпрацювання та затвердження Європейською Комісією з транспорту цих ТSІ, ці документи стануть обов’язковими до виконання по всій території ЄС і система колії 1520мм увійде на законодавчому рівні до технічного законодавства ЄС. 

Робота, яка проводиться Укрзалізницею та Мінінфраструктури спрямована на необхідність зробити залізничний транспорт Україні більш сумісним, аби він був більш конкурентоспроможним та збільшити його частку на ринку. При цьому важливим аспектом інтероперабельності на залізничному транспорті є гармонізація технічних вимог і нормативно-правової бази з метою створення організаційно-правових, економічних і техніко-технологічних  передумов для запровадження принципів європейської транспортної політики.

Продовження цієї роботи здійснюється згідно з Планом імплементації Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради про інтероперабельність залізничної системи в межах Співтовариства, який схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №1148-р.

Співробітництво з Європейським агентством з питань морської безпеки (EMSA)

EMSA – агентство ЄС, метою якого є підвищення загального рівня безпеки на морі. Завданнями агентства в свою чергу є зменшення ризиків катастроф і нещасних випадків на морі, забруднення суднами морського середовища та втрат людського життя на морі, а також надання технічних і наукових рекомендацій Європейській Комісії у процесі модернізації та розробки нового законодавства, моніторингу й оцінки ефективності його імплементації.

На сьогодні відпрацьовується механізм співпраці з EMSA представників Укртрансбезпеки у проектах, які вже започатковано та проектах, які планується розпочати у 2016 році. Актуальною є тематика, що стосується безпеки на морі і запобіганню забрудненню морського середовища та створення потенціалу в морський безпеці, в тому числі: 

 • розслідування аварійних подій на морському та річковому транспорті; 
 • контроль державою порту в рамках імплементації Директиви  2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2009 стосовно контролю держави порту;
 • проведення обов’язкового аудиту морської адміністрації України на відповідність вимогам резолюцій та конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО);
 • впровадження та використання системи морської інформації Співтовариства, SafeSeaNet та національних інформаційних систем в контексті імплементації Директиви  2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2009 стосовно контролю держави порту.

 Інструмент об'єднання Європи

Європейською Комісією в 2014 році створено Виконавче агентство з інновацій та мережі (INEA) для управління технічної та фінансової реалізації програм, направлених на розвиток Транс’європейської транспортної мережі (далі – TEN-T). 

Інструмент об'єднання Європи (CEF) є одним з ключових інструментів фінансування ЄС для стимулювання розвитку, робочих місць і конкурентоспроможності за рахунок цільових інвестицій в інфраструктуру на європейському рівні. CEF підтримує розвиток високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов'язаних транс'європейських мереж в галузях транспорту, енергетики і цифрових послуг.

Крім грантів, CEF надає фінансову підтримку проектам, за рахунок інноваційних фінансових інструментів, таких як гарантії та проектних облігацій.

Довідково: веб-сайт програми: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/ 

СEF розділено на 3 сектори:

CEF Енергетика

CEF Телеком

CEF Транспорт

24,05 млрд. € акумульовано для фінансування транспортного сектору в рамках програми CEF на 2014-2020 роки. З цієї суми було виділено 40 млн. євро для країн-членів ініціативи ЄС «Східне партнерство»(в т.ч. і України).

Українською стороною розроблено та подано в рамках конкурсного відбору 2014 проект «Розроблення ТЕО щодо інтеграції залізниць України до європейської залізничної інфраструктури шляхом впровадження автоматичної системи переходу залізничного рухомого складу з однієї ширини колії на іншу» (FEASIBILITYSTUDYONTHEIMPLEMENTATIONOFAUTOMATEDTRANSFERGAUGESYSTEMSFORINTEROPERABLERAILTRAFFICBETWEENUKRAINEANDTHEEU). Бюджет: € 1 500 000

Опис: впровадження існуючої в ЄС автоматичної системи переходу залізничного рухомого складу з однієї ширини колії на іншу Впровадження автоматизованих систем перенесення калібрувальних (Talgo, CAF, SUW 2000, DB Rafil та інші) в українські залізниці, запуск процесу взаємодії між українською та залізницею ЄС.

12.06.2015 Виконавчим агентством з інновацій та мереж (INЕА) поінформовано, що українська пропозиція не відповідає критеріям, зазначених в конкурсному відборі, отже, виключена з процесу подальшого відбору.

Також, українською стороною розглядалася можливість подання додатково ще двох проектів:

– будівництво об'їзної автомобільної дороги м. Берегово і с. Астей до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Лужанка», Закарпатська область;

– розмежування пасажирського та вантажного руху в пункті пропуску «Краковець – Корчова», Львівська область.

Ці проекти отримали підтримку з боку польських і угорських сторін. Однак у зв'язку з тим, що співфінансування для зазначених проектів складає лише 10 %, прийнято рішення про недоцільність подання вищевказаних проектних пропозицій.

Українською стороною запропоновано: переглянути поточні умови CEF щодо:

- збільшення частки співфінансування у проектах,

- створення більш життєздатного механізму для залучення та поєднання співфінансування в рамках CEF.

Наступний конкурс на подачу заявок в рамках CEF буде оголошено у жовтні 2016 року.

Інвестиційний фонд сусідства (Neighbourhood Investment Facility – NIF)

NIF був створений для фінансування капіталомістких інфраструктурних проектів у країнах-партнерах, на які поширюється Європейська політика сусідства (ЄПС), а також для підтримки їх приватного сектора. Фонд об'єднує гранти від Європейської Комісії та держав-членів ЄС з кредитами Європейських фінансових інституцій, а також власні кошти країн-партнерів.

NIF використовується для об'єднання ключових інфраструктурних проектів, головним чином у галузі транспорту, енергетики, охорони навколишнього середовища, а також соціальної інфраструктури.

Проекти, які отримали попереднє схвалення, розглядаються Радою NIF з метою остаточного затвердження, але ще не є підставою для прийняття остаточного рішення. Попереднє схвалення не несе будь-яких фінансових або юридичних зобов'язань для Європейської Комісії або фінансових інституцій.

Для участі в NIF, проект має бути поданий однією з європейських фінансових інституцій, визнаних Радою NIF і відповідної «необхідним критеріям» (напр. ЄБРР, ЄІБ).

Однією з перешкод на шляху отримання грантових коштів в рамках NIF є умова отримання попереднього схвалення проекту відповідною фінансовою установою (банком), що надаватиме фінансові кошти.

У разі перегляду умов отримання грантів в рамках фінансового інструменту NIF, українська сторона може запропонувати наступні проекти:

– «ТЕО впровадження електрифікації залізничного напрямку Бердичів – Житомир – Коростень – Овруч – держкордон з Республікою Білорусь» (175 тис. євро);

– «ТЕО впровадження системи автоматичної зміни ширини колії для інтероперабельного залізничного сполучення між Україною та ЄС» (1,5 млн. євро);

– щодо розвитку портової інфраструктури.

Українською стороною запропоновано: створити більш гнучкі умови для залучення фінансових ресурсів ЄС в рамках інструменту NIF, а також спрощення процедур подачі/відбору проектів.

Поточні та заплановані проекти  міжнародної технічної допомоги

Поточні проекти

Назва проекту із зазначенням країни-реципієнта/МФО та строків дії проекту

Зміст проекту

Індикатори виконання

Результати виконання

Примітки

1

Проект Twinning «Наближення законодавства України в галузі сертифікації аеродромів / аеропортів та льотної придатності з відповідними нормами та стандартами ЄС»

 

Донор: Європейський Союз

Підтримка процесу сертифікації  аеродромів/аеропортів України відповідно до загальноєвропейських норм та адаптація національного законодавства в галузі льотної придатності до законодавства ЄС з метою підвищення рівня безпеки польотів та інтеграції цивільної авіації України у систему ЄС.

Вартість проекту: 1,7 млн.

Євро

 

 

Офіційне відкриття проекту відбулось 29.07.2016.

2

Проект Twinning «Підтримка міністерства інфраструктури України в посиленні стандартів безпеки комерційних автоперевезень»

 

Донор: Європейський Союз

Розвиток управління безпекою дорожнього транспорту України; підвищення рівня сертифікація професійної компетентності автомобільних перевізників, водіїв та транспортних засобів.

Вартість проекту: 1,55 млн. євро

 

 

 

 

 

3

Проект технічної допомоги «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії»

 

Донор: Європейський Союз

 

Зміцнення співпраці України та ЄС шляхом виконання пріоритетних завдань Угоди про асоціацію та Порядку денного Асоціації України з ЄС щодо регуляторного наближення на всіх видах транспорту; допомога в оновленні та виконанні завдань  Національної транспортної стратегії України.

Вартість проекту: 3.74  млн. євро

 

Станом на 01.08.2016 схвалено Початковий звіт роботи проекту. Розроблено Дорожню карту у сфері морського транспорту та дорожні карти по директивам та регламентам ЄС. Розроблено концепцію оновленої транспортної стратегії України. Здійснюється скріннінг  функцій міністерства інфраструктури та підпорядкованих ЦОВВ.

 

Результати які мають бути досягнуті по закінченню проекту:

Компонент 1. Гармонізація законодавства України та ЄС в транспортній галузі відповідно до Угоди про асоціацію

 

Компонент 2. Транспортна стратегія України (НТС), разом зі стратегіями розвитку підгалузей будуть оновлені у відповідності до національних вимог та вимог ЄС

 

Офіційне відкриття проекту відбулося у січні 2016 року.

4

Проект надання консультативної та технічної допомоги Армійським інженерним корпусом США Міністерству інфраструктури

Донор: Міністерство фінансів США

Оцінка та визначення пріоритетів реформування системи перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом, включаючи природні умови здійснення перевезень та питання навігаційного забезпечення

 

Здійснено візит Армійським інженерним корпусом США з метою огляду деяких ключових об'єктів і районів, розташованих вздовж річки Дніпро і Херсонського морського торговельного порту, які мають ключове значення для експлуатації та транспортуванні вантажів по цим внутрішнім водним шляхам.

 

 

5

Проект технічної допомоги “Підтримка Міністерству інфраструктури у реалізації пріоритетних проектів з розвитку  міського пасажирського транспорту” (Support to the Ministry of

Infrastructure for the Ukraine Urban Public Transport FL project”)

 

Донор: Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ)

Розробка, впровадження та моніторинг інвестиційного проекту ЄІБ «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та сприяння розвитку національної політики в галузі міського пасажирського транспорту, покращення його регуляторного забезпечення та впровадження відповідних організаційних змін на центральному та місцевому рівнях відповідно до цілей викладених в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС від травня 2014 р.

 

 

 

Результати які мають бути досягнуті по закінченню проекту: (есть на англ.)

 

Завдання 1. Підготовка методичного забезпечення для роботи над Проектом

 

Завдання 2. Допомога у загальному координуванні програми «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України». Надання допомоги у розвитку Проекту

 

Завдання 3. Політичний, регуляторний та організаційний розвиток на центральному

 

Завдання 4. Розвиток схем на рівні міст. За погодженням із Замовником, Консультант повинен забезпечувати одного чи кількох представників для виконання нижчеперелічених задач у визначених містах:

 

Попередній аналіз заявок на виконання робіт/надання послуг та створення списків учасників.

ЄІБ підписано контракт з консультантом. Здійснюється реєстрація проекту технічної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153

 

6

Надання технічної допомоги для сприяння розвитку транспортної інфраструктури

 

Донор: Міністерство фінансів США

Сприяння розвитку транспортної інфраструктури та проведенні реформ у галузі транспорту

 

 

 

Місія Мінфіну США з надання технічної допомоги під керівництвом Бюро технічної допомоги (OTA), з метою підтримки розвиток фінансового сектора і управління державними фінансами в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, де необхідна допомога і є прихильність до ефективного використання цієї допомоги.
Програма державного боргу і фінансування інфраструктури (GDIF) OTA призначена для надання технічної допомоги:

1. надавати стратегічні і технічні консультації для посадових осіб країн, які розвивають ринкові засоби державних фінансів за рахунок випуску державних цінних паперів, координувати і раціоналізувати свої функції з управління боргом, а також розробити комплексну стратегію управління боргом;

2. допомогти приймаючим країнам розробляти і фінансувати базову інфраструктуру, таку як енергетика, транспорт, громадської безпеки та медичних установ, які мають вирішальне значення для економічного розвитку і підвищення якості життя країни.

Це коло повноважень викладене основними елементами програми, щоб допомогти Україні розвивати гідні інфраструктурні проекти, а також забезпечити основу для співпраці між OTA і Міністерством інфраструктури.

 

 

Заплановані проекти

Назва проекту із зазначенням країни-реципієнта/МФО та строків дії проекту

Зміст проекту

Індикатори виконання

Результати виконання

Примітки

1

Проект технічної допомоги «Допомога українським органам влади у покращенні управління інфраструктурними проектами» 

 

Донор: Європейський Союз

Сприяння забезпеченню ефективного, надійного і прозорого управління інфраструктурою. Розробка детального аналізу з метою виявлення перешкод для планування та реалізація проектів у сфері транспортної інфраструктури; підготовка плану для поліпшення управління інфраструктурними проектами в Україні та допомога в імплементації цього плану.

Вартість проекту: 2,5 млн євро

 

 

Оголошено тендер

2

Проект Twinning «Надання інституційної підтримки МІУ з питань підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні»

 

Донор: Європейський Союз

Вдосконалення інституційної та функціональної структури центральних органів виконавчої влади у залізничній галузі та сприяння ефективному розвитку сектору залізничного транспорту України.

(Продовження поточного проекту).

Вартість проекту: 1,6 млн євро

 

 

Підготовка робочого плану, бюджету і умов договорів

3

Проект Twinning «Сприяння підвищення спроможності Мінінфраструктури в частині підвищенню безпеки при перевезенні небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні»

 

Донор: Європейський Союз

Покращення системи мультимодального перевезення небезпечних вантажів враховуючи автомобільний, залізничний, морський і внутрішньоводний транспорт, а також мультимодальні зв'язки відповідно до європейських норм і стандартів.

Вартість проекту: 1,1 млн євро

 

 

На стадії підготовки до реалізації. Орієнтовна дата початку – 15.08.2016

4

Проект технічної допомоги «Підготовка та імплементація реформ у сфері транспорту та логістики з метою покращення бізнес-клімату в Україні»

 

Донор: ініціатива Світового банку

 

Розробка стратегії транспортної логістики на підтримку пріоритетних державних реформ у сферах дорожнього господарства, залізничного транспорту, внутрішнього водного транспорту і портів; вирішення питань з усунення основних бар'єрів на шляху інвестицій, підприємництва та зайнятості у сферах транспорту і логістики; допомога для забезпечення прогресу в здійсненні цих реформ шляхом створення системи показників і оцінки їх економічного впливу з точки зору інвестицій, створення робочих місць та підприємницької діяльності.

Вартість проекту: 1,54 млн. євро

 

 

На стадії ініціювання

5

Дослідження збору даних системи логістики та транспорту Південної України

 

Донор: Японське міжнародже агенство співробітництва (JICA)

Збір та аналіз поточного стану та викликів у логістичній та транспортній системі Південної України та проект будівництва Миколаївського мосту

 

 

Початок дослідження заплановано на осінь 2016 року

6

Надання допомоги в розробленні плану пріоритетних заходів з розвитку в Україні транспортних коридорів

 

Донор: Світовий банк

Встановлення підходу, який має застосовуватися для швидкого визначення пріоритетних коридорів і розроблення плану заходів з підвищення ефективності інвестицій у транспортну мережу високого рівня (есть на англ).

 

 

 

Очікувані результати:

 1. 1. Розроблення моделі попиту на транспортні послуги та відповідних прогнозів
  1. Визначення основних транспортних коридорів
  2. Визначення та аналіз інвестицій та заходів, які сприяють підвищенню ефективності транспортної мережі
  3. Розробка плану пріоритетних заходів

 

       

 Заходи в рамках інструменту інституційної розбудови TAIEX

Постанова Кабінету Міністрів України  від 13 січня 2016 р.  № 32 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»

 На стадії підготовки та заплановані:

Назва

Дата та місце проведення

 

Навчальний візит щодо вивчення досвіду країн ЄС з питань здійснення контрольно-наглядової діяльності за забезпеченням безпеки на наземному транспорті та вдосконалення державної політики у цій сфер

ФРН, Республіка Польща, ІІ половина 2016 року

 

Семінар з підготовки фахівців з проведення розслідувань аварійних подій та інцидентів на морському та річковому транспорті, у тому числі з маломірними/малими суднами

Україна, ІІ половина 2016 року

 

Навчальний візит щодо підготовки фахівців контролю суден державою порту (PORT STATE CONTROL)

Франція, ІІ половина 2016 року

 

Навчальна поїздка щодо запозичення практичного досвіду будівництва та функціонування системи концесійних платних доріг у країнах-членах ЄС

Італія, ІІ половина 2016 року

 Завершені:

Назва

Дата та місце проведення

1

Семінар з імплементації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 про працю в морському судноплавстві

04-06.03.2015, м. Київ, Україна

2

Навчальний візит з питань доступності на залізничному транспорті для людей з обмеженими можливостями

11-12.03.2015, м. Мадрид, Королівство Іспанія

3

Навчальна поїздка «Конвенція про працю в морському судноплавстві, 2006 року»

25 – 27 листопада 2015, м. Генуя,  м. Савона, Італійська Республіка

4

Експетна місія «Поштові служби»

24-27 листопада 2015 року, м. Київ

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-es-u-sferi-transportu.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове