Міністерство інфраструктури України


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2013 році

Регуляторна діяльність Міністерства інфраструктури здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), Указів Президента України від 01.06.2005 № 901 «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики» та від 03.09.2007 № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» щодо підготовки регуляторних актів з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність.

Відповідно до статті 7 Закону наказом Мінінфраструктури від 13.12.2012 № 739затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2013 рік, до якого включено 69 проектів актів. При розгляді проектів регуляторних актів, які не внесено до зазначеного Плану, були підготовлені накази Мінінфраструктури про внесення відповідних змін до зазначеного Плану.

Загальна кількість проектів регуляторних актів, розроблених Міністерством протягом 2013 року становить 190 проектів.

За результатами 2013 року Мінінфраструктури здійснено перегляд 20 регуляторних актів та підготовлено 50 звітів про базове відстеження результативності, 11 звітів про повторне відстеження результативності, 11 звітів про періодичне відстеження результативності регуляторних актів. Заходи з відстеження результативності регуляторних актів здійснювались у відповідності до Плана-графіка, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 23.04.2013    № 246, та відповідно до переліків регуляторних актів, які направлялися Держпідприємництвом протягом року. За результатами відповідні звіти в установленому порядку направлялися до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики.

Водночас, здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у наступних галузях.

Державне регулювання господарських відносин на автомобільному транспорті у 2013 році було спрямоване на удосконалення законодавства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України та ЄС.

В рамках виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128  (далі – Національний план дій на 2013 рік), Мінінфраструктури розроблено та прийняторяд нормативно-правових актів, зокрема:

постанову Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 601 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (щодо внесення  змін до Державної програми      розвитку міського електротранспорту на 2006 - 2015 роки);

постанову Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 643 «Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і регламенту колісних транспортних засобів»;

постанову Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 935 «Про визначення переліку видів та категорій транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів, або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, які належать до предметів колекціонування або антикваріату»;

наказ Мінінфраструктури від 25.11.2013 № 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», зареєстрований вМін’юсті 28.11.2013 за № 2035/24567;

наказ Мінінфраструктури від 08.01.2013 № 4 «Про внесення змін до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», зареєстрований вв Мін’юсті 10.01.2013 за № 93/22625;

наказ Мінінфраструктури від 17.04.2013 № 226 «Про затвердження Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах», зареєстрований в Мін’юсті 17.05.2013 за № 759/23291;

наказ Мінінфраструктури від 26.04.2013 № 266 «Про затвердження примірної форми договору власника автостанцій з Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями та райдержадміністраціями»;

наказ Міністерства інфраструктури від 20.05.2013 № 305 «Про затвердження Порядку формування, затвердження та введення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування», зареєстрований в Мін’юсті 09.07.2013 за № 1144/23676;

наказ Мінінфраструктури від 30.05.2013 № 329 «Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)», зареєстрований в Мін’юсті 14.06.2013 за № 964/23496;

наказ Мінінфраструктури від 15.07.2013 № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», зареєстрований в Мін’юсті31.07.2013 за № 1282/23814;

наказ Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 550 «Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів»;

наказ Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 549 «Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їхніх шасі»;

наказ Мінінфраструктури від 02.09.2013 № 657 «Про внесення змін до Інструкції про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв», зареєстрований в Мін’юсті 18.09.2013 за № 1610/24142;

наказ Мінінфраструктури від 15.11.2013 № 923 «Про затвердження Змін до Порядку регулювання діяльності автостанцій», зареєстрований в Мін’юсті    03.12.2013 за № 2051/24583;

наказ Мінінфраструктури від 19.11.2013 № 932 «Про затвердження змін до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту», зареєстрований в Мін’юсті 05.12.2013 за № 2061/24593, та ряд інших.

На виконання статті 9 Закону зазначені регуляторні акти оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

Крім того, Мінінфраструктури спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначено проблемні питання у сфері міського електричного транспорту, зокрема:

скорочення мережі міського електротранспорту;

старіння та зменшення парку рухомого складу;

зношеність трамвайних колій та контактних мереж;

неповна компенсація за пільгові перевезення;

відсутність інвестицій у розвиток;

недобросовісна конкуренція з боку приватних автоперевізників.

Серед шляхів вирішення вбачається необхідність фінансування з державного бюджету заходів з оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту, будівництва та реконструкції трамвайних та тролейбусних ліній, передбачених Державною цільовою програмою розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855; приведення договірних взаємовідносин між органами місцевого самоврядування і підприємствами міського електротранспорту у відповідність до Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1045; упорядкування маршрутної мережі, в частині дублювання трамвайних та/або тролейбусних маршрутів приватними автоперевізниками.

Водночас, Мінінфраструктури протягом звітного року вживалися заходи щодо розвитку міського електротранспорту, зокрема щодо його технічного переоснащення. Так, відповідно до Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 № 187, за участі Мінінфраструктури Урядом схвалено чотири постанови від 17.07.2013 № 596 та від 17.07.2013 № 733, від 11.12.2013 № 907 та від 11.12.2013 № 908.

Відповідно до зазначених актів Кабінету Міністрів України передбачено придбання за рахунок коштів залучених під державні гарантії 108 тролейбусів, 30 автобусів та будівництво 2 км трамвайної лінії у м. Вінниця.

Разом з тим, на різних стадіях опрацювання залишається 17 проектів актів з оновлення рухомого складу міського електротранспорту, згідно з якими планується оновити 372 тролейбуси і 80 трамваїв.

У 2013 році Мінінфраструктури приділялась суттєва увага питанням оформлення та видачі дозволів на проїзд по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку.

До основних проблем, що потребували упорядкування господарських відносин у сфері автомобільного транспорту та були вирішені Мінінфраструктури у 2013 році відносять:

дерегуляція механізму встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, шляхом виключення вимоги погодження тарифів у Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку після їх погодження місцевими органами виконавчої влади, чи органами місцевого самоврядування, які у більшій мірі орієнтуються у особливостях економічної ситуації регіону чи міста;

удосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері автомобільного транспорту, зокрема виконання прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства» (від 20.11.2012 № 5502);

підвищення якості виконання державних функцій Мінінфраструктури, Укртрансінспекцією, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою зменшення ризиків з безпеки перевезень пасажирів, якісного задоволення потреб населення в перевезеннях, та запровадження нових аспектів вивчення попиту населення на пасажирських перевезеннях, та умов відкриття/закриття автобусних маршрутів;

удосконалення організації обстеження та облаштування автобусних маршрутів, що плануються для відкриття, та удосконалення і доповнення методики проведення обстеження пасажиропотоків на автобусних маршрутах;

підвищення ефективності державного регулювання діяльності автомобільного транспорту в частині функціонування автостанційної мережі;

покращення методології визначення розміру автостанційного збору;

визначення системи та механізму проведення атестації автостанцій;

спрощення процедури розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту загального користування;

підвищення ефективності державного регулювання у сфері перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, запровадження ефективного контролю функціонування ринку автомобільних перевезень, запровадження європейських умов допуску до ринку перевезень.

удосконалення законодавчого урегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства і економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеки перевезень, ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу автомобільних транспортних засобів;

усунення недовіри до результатів робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів шляхом застосування вимог ЄУТР, створення умов для взаємного визнання на міжнародному та національному рівнях результатів діяльності пунктів сервісу тахографів;

створення умов для взаємного визнання на міжнародному та національному рівнях достовірності, цілісності та автентичності записів на носіях інформації тахографів, що досягнуто шляхом видачі, оновлення, заміни, зупинення та анулювання дії карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах) у відповідності до вимог ЄУТР;

визначення правил утримання колісних транспортних засобів (КТЗ) впродовж визначеного його експлуатаційного життєвого циклу, що забезпечує урегулювання питань безпечного виконання технічного обслуговування, ремонту, зокрема в дорожніх умовах, транспортування, зберігання; підвищення організаційних заходів безпечності утримання КТЗ;

урегулювання послуг з технічного обслуговування і ремонту КТЗ шляхом встановленнявимог до виконавців технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг, тощо.

З метою залучення громадськості до підготовки проектів регуляторних актів проведено ряд круглих столів, публічних обговорень та нарад за участі суб’єктів транспортної діяльності та їх об’єднань, на яких обговорено актуальні питання у галузі автомобільного транспорту.

Державне регулювання у сфері цивільної авіації протягом 2013 року було спрямовано на приведення національної нормативно-правової бази у відповідність до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та ЄС, Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ) та у відповідність до Повітряного кодексу України та принципів державної регуляторної політики.

Основні завдання, на виконання яких концентрувалася робота, стосувалися здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, а саме адаптації державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів повітряних суден до відповідних стандартів ІСАО, забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах.

Так, відповідно до Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та з метою впровадження в Україні положень правил Європейського Союзу Part 21 Мінінфраструктури у 2013 році розроблено проекти наказів «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника», АПУ 21(Part 21)» та «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 184 «Правила сертифікації експертних центрів».

Крім того, робота у сфері цивільної авіації спрямовувалась на:

підвищення ефективності державного регулювання експлуатації повітряних ліній;

збільшення обсягів перевезень та удосконалення умов експлуатації повітряних ліній;

підвищення рівня конкуренції на ринку авіаційних перевезень; раціональне використання експлуатаційних можливостей аеропортів;

стимулювання залучення нових авіакомпаній до аеропортів; зниження вартості авіаційних перевезень для населення шляхом залучення додаткових авіаційних перевізників та створення необхідних умов для їх діяльності; збільшення доходів аеропортів України від неавіаційної діяльності;

забезпечення сталого розвитку цивільної авіації та підвищення статусу України як авіаційної держави.

З метою вирішення зазначених завдань Мінінфраструктури прийнято накази від 23.04.2013 № 245 «Про затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», зареєстрований в Мін’юсті 18.05.2013 за № 765/23297, та від 19.12.2012 № 745 «Про внесення змін до Аеропортових зборів», зареєстрований в Мін’юсті 02.01.2013 за № 14/22546.

Водночас, з метою вирішення питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць у межах яких розташовані аеропорти, розвитку міжнародного туризму в Україні, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, впровадження державно-приватного партнерства в розбудові аеропортової мережі України, захисту інтересів держави з питань національної безпеки та оборони Мінінфраструктури розроблено проект Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, який схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 944. На цей час Міністерством розробляється проект Державної цільової програми розвитку аеропортів до2023 року.

У галузі морського та річкового транспорту робота протягом 2013 року концентрувалася на реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, здійсненні відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту, а також створенні сприятливих тарифних умов для розвитку виробничих потужностей вітчизняних морських портів, розвитку транзитного потенціалу України, нарощуванні обсягів вантажопереробки морськими торговельними портами України, спрощенні процедури оформлення вантажів у транзитному сполученні та розширенні номенклатури вантажів для переробки у морських та річкових портах.

Регуляторна діяльність в галузі морського та річкового транспорту здійснювалась з метою виконання вимог Закону України «Про морські порти України», який набрав чинності 14.06.2013. Відповідно до вказаного Закону напрацьовувалась нормативно-правова база для ефективної взаємодії з суб'єктами господарювання всіх форм власності у сфері морського та річкового транспорту стосовно забезпечення безпеки судноплавства.

На виконання Закону «Про морські порти України» прийнято:

наказ Мінінфраструктури від 27.05.2013 № 316 «Про портові збори»;

наказ Мінінфраструктури від 05.06.2013 № 343 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства інфраструктури України»;

наказ Мінінфраструктури від 05.06.2013 № 344 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 25 серпня 2004 року № 783»;

Разом з тим, у зв'язку з приєднанням України до міжнародних договорів, Конвенцій, директив ЄС, взяттям на себе відповідних зобов'язань перед міжнародною спільнотою, а також з початком реформування морських портів та системи надання адміністративних послуг виникла необхідність у розробленні нових та внесенні змін у чинні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність галузі.

Так, з метою належного врегулювання та розв’язання зазначених питань, Укрморрічінспекцією розроблено та забезпечено прийняття наступних регуляторних актів:

Указ Президента України від 02.09.2013 № 470 «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті», метою якого є доповнення повноважень Укрморрічінспекції функцією з видачі в установленому порядку обов’язкових для виконання приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з безпеки судноплавства, здійсненням контролю за їх виконанням; здійсненням видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України, посвідчення державного морського лоцмана, посвідчення лоцмана – оператора служби регулювання руху суден, що передбачено Законом України «Про транспорт»;

постанову Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 495 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття морських портів України», яка розроблена з метою правового врегулювання питання щодо підстав та порядку відкриття і закриття морських портів в Україні;

постанову Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 496 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України», реалізація якої сприяє правовому врегулюванню процедури формування Реєстру морських портів України, а також визначенню органів державної виконавчої влади, державних підприємств, відповідальних за ведення Реєстру морських портів України;

постанову Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 670 «Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність», розробленої з метою визначення механізму взаємодії ДП «Адміністрація морських портів України» та органів державної влади щодо недопущення порушення законодавства та виникнення небезпеки в межах території та акваторії морських портів, ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій (катастроф);

постанову Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 926 «Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту», якою визначено механізм взаємодії ДП «Адміністрація морських портів України» та суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту з метою попередження виникнення аварій, їх локалізації та ліквідації і мінімалізації їх наслідків;

наказ Мінінфраструктури від 07.05.2013 № 283 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна», зареєстрований в Мін’юсті29.05.2013 за № 831/23363, який розроблено з метою вдосконалення чинного законодавства у сфері забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті шляхом визначення порядку видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден, встановлення єдиних вимог до перевірки (оцінки) знань та кваліфікації кандидатів у судноводії малих/маломірних суден, роботи кваліфікаційних комісій, посилення заходів державного нагляду (контролю) за теоретичною та практичною підготовкою судноводіїв малих/маломірних суден;

наказ Мінінфраструктури від 07.05.2013 № 284 «Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрований в Мін’юсті 29.05.2013 за № 826/23358, підставою для розробки якого сталанеобхідність врегулювання питання щодо проведення огляду підприємств, організацій та установ, їх філій, що проводять підготовку членів екіпажів торговельних суден, у тому числі, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України;

наказ Мінінфраструктури від 27.06.2013 № 430 «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту», зареєстрований в Мін’юсті 23.07.2013 за № 1230/23762, який розроблено з метою забезпечення безпеки судноплавства, запобігання забрудненню довкілля із суден всіх типів і призначення, які заходять у морські порти України або виходять з них, та встановлення чіткого порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту відповідно до сучасних вимог міжнародного та національного законодавства;

наказ Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 524 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом», зареєстрований в Мін’юсті13.08.2013 за № 1386/23918, який встановлює єдині організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги до суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом;

наказ Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 525 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом», зареєстрований в Мін’юсті 13.08.2013 за № 1387/23919, який визначає правові та організаційні засади, основні принципи та порядок здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, повноваження органу ліцензування, його посадових осіб, а також права та обов’язки ліцензіатів під час здійснення контролю;

наказ Мінінфраструктури від 14.10.2013 № 790 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання», зареєстрований в Мін’юсті 01.11.2013 за № 1859/24391, введення в дію якого дозволило привести процедуру реєстрації ліній закордонного плавання у відповідність до вимог чинного законодавства та до сучасних умов ринку морських перевезень, спростити та пришвидшити таку процедуру для судновласників та вітчизняних морських агентів, створити сприятливі умови для збільшення кількості заходів суден закордонного плавання до морських портів України, підвищити конкурентоспроможність українських портів у порівнянні з основними іноземними портами – конкурентами.

Слід зазначити, що Мінінфраструктури здійснено роботу щодо спрощення та прискорення процедур державного контролю, що супроводжує операції з зовнішньоторговельними та транзитними вантажами в пунктах пропуску, що розташовані на території портів, шляхом впровадження електронного документообігу за допомогою Інформаційної системи портового співтовариства.

Крім того, відповідно до пункту 76.7 Національного плану дій на 2013 рік, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті». Розроблений проект акта містить положення, які повністю відповідають принциповій позиції Президента України та Уряду щодо зменшення перевірок суб’єктів господарювання та спрощення умов провадження господарської діяльності в Україні.Одночасно, проектом акта враховуються вимоги Закону України «Про морські порти України».

Прийняття проекту акта сприятиме вдосконаленню державного нагляду (контролю) у сфері безпеки на морському та річковому транспорті шляхом удосконалення системи проведення перевірок суб’єктів господарювання, забезпечення їх проведення на принципах пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, прозорості, системності, плановості тощо, а також належним чином врегулює питання розподілу суб’єктів господарювання за відповідними ступенями ризику.

Щодо залучення суб’єктів господарської діяльності до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах варто зазначити, що протягом 2013 року представниками Укрморрічінспекції проведено низку зустрічей з керівниками підприємств, що здійснюють підготовку судноводіїв маломірних (малих) суден з метою інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно актуальних питань підготовки судноводіїв маломірних суден і огляду навчально-тренажерних закладів, які здійснюють підготовку судноводіїв маломірних (малих) суден.

Також, посадовими особами Укрморрічінспекції 10 жовтня 2013 року взято участь у прямому ефірі програми «Перекотиполе» – спецпроекті радіо «Голос Столиці» на тему «Водні шляхи України».

Працівники Укрморрічінспекції 07 листопада 2013 року взяли участь у зйомках сюжету телеканалу Кримського кабельного телебачення «У Феодосії відкрили курси управління маломірними суднами».

Діяльність галузі залізничного транспорту протягом 2013 року спрямовувалась напідвищення ефективності функціонування залізничного транспорту та забезпечення його подальшого розвитку для задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях, зокрема щодо встановлення обґрунтованого рівня тарифів, забезпечення технічного розвитку галузі, безпеки руху, поліпшення обслуговування користувачів послуг залізничного транспорту та у відповідності до:

Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України        від 16.12.2009 № 1390;

Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

Національного плану дій на 2013 рік;

постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1392 «Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України».

На виконання вказаних документів у 2013 році розроблено:

проект Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція). Законопроект тричі оприлюднено на офіційному сайті Мінінфраструктури з метою громадського обговорення. Проведено дві узгоджувальні наради та круглий стіл при Координаційному центрі з упровадження економічних реформ при Президентові України. На цей час пакет документів направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи;

проект Статуту залізниць України (нова редакція). До розгляду нової редакції Статуту доцільно повернутись після прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт»;

проект Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

проект Концепції Державної цільової програми розвитку залізничного транспорту загального користування до 2020 р.

Крім того, протягом 2013 року продовжувалась робота щодо доопрацювання проекту Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року. Дорученням Кабінету Міністрів України термін його подання на розгляд Урядуперенесено на квітень 2014 року.

У напрямку удосконалення системи управління залізничним транспортом, проведення ринкових перетворень на залізничному транспорті, прискорення темпів європейської інтеграції залізничної галузі, підвищення конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг та з метою розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті розроблено та прийнято:

постанову Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 № 160 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року № 252 «Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом»;

наказ Мінінфраструктури від 19.03.2013 № 170 «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні», зареєстрований в Мін’юсті 23.03.2013 за № 447/20760;

наказ Мінінфраструктури від 17.10.2013 № 808 «Про внесення змін до Правил перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», зареєстрований в Мін’юсті 29.11.2013 за № 2044/24576;

наказ Мінінфраструктури від 19.06.2013 № 414 «Про затвердження змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрований в Мін’юсті 27.06.2013 за № 1081/23613;

наказ Мінінфраструктури від 27.05.2013 № 319 «Про затвердження Змін до Правил переадресування вантажів», зареєстрований в Мін’юсті 13.06.2013 за № 952/23484;

наказ Мінінфраструктури та Міністерства доходів і зборів від 30.05.2013 № 331/137 «Про Про затвердження Порядку оформлення розрахункових звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті», зареєстрований вМін’юсті 20.06.2013 за № 1038/23570;

наказ Мінінфраструктури від 15.07.2013 № 482 «Про внесення змін до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики заізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками», зареєстрований в Мін’юсті 30.07.2013 за № 1272/23804;

наказ Мінінфраструктури від 15.11.2013 № 916 «Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом», зареєстрований в Мін’юсті22.11.2013 за № 1995/24527;

наказ Мінінфраструктури від 21.05.2013 № 310 «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги», зареєстрований в Мін’юсті 01.06.2013 за № 850/23382.

Крім того, робота концентрувалась на вирішенні питань щодо встановлення обґрунтованого рівня тарифів, приведення нормативно-правових актів у відповідність дочинного законодавства та удосконалення нормативно-правової бази, врегулювання правових взаємовідносин, пов'язаних з електронним документообігом електронних перевізних документів, поліпшення обслуговування користувачів послуг залізничного транспорту та налагодження взаємовідносин залізниць і власників вагонів під час здійснення перевезень вантажів рухомим складом залізничного транспорту.

У сфері дорожнього господарства протягом звітного року робота спрямовувалась на вдосконалення нормативно-правової бази, з обов’язковим дотриманням принципів державної регуляторної політики та створення оптимальних умов ефективної діяльності дорожнього господарства.

У 2013 році з метою ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування Мінінфраструктури розроблено та постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 696 затверджено Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки.

Водночас, у 2013 році відповідно до пункту 7 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №739 та пункту 190.3 Національного плану дій на 2013 рік, Мінінфраструктури розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» (реєстр. № 2536а-1 від 12.07.2013).

Зазначений законопроект прийнятий Верховною Радою України за основу у першому читанні 08.10.2013, схвалений на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв’язку 20.11.2013 та підготовлений до другого читання на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Державне регулювання у сфері туризму та курортів протягом 2013 року було спрямовано на забезпечення правового регулювання суб’єктів туристичного підприємництва, захист прав споживачів туристичного продукту та забезпечення міжрегіональної кооперації, сприяння проведенню ефективної державної політики у відповідній сфері на регіональному та міському рівнях.

Особливу увагу у 2013 році Держтуризмкурортом приділено вдосконаленню законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює правові відносини у сфері туризму та курортів, а також виконанню завдань та заходів Національного плану дій на 2013 рік.

Розроблено та прийнято Урядом постанову Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію».

Разом з тим, Міністерством інфраструктури затверджено накази:

від 10.07.2013 № 465 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності», зареєстрований в Мін’юсті 30.07.2013 за № 1275/23807;

від 10.07.2013 № 466 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов», зареєстрований в Мін’юсті 02.08.2013 за № 1310/23842;

від 08.10.2013 № 779 «Про затвердження Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)», зареєстрований в Мін’юсті 23.10.2013 за № 1803/24335;

від 11.11.2013 № 896 «Про внесення змін до наказу Державної туристичної адміністрації України від 06 червня 2005 року № 50», зареєстрований в Мін’юсті 26.11.2013 за № 2012/24544.

Також затверджено спільні накази Мінекономрозвитку і Мінінфраструктури:

від 10.07.2013 № 775/463 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності», зареєстрований в Мін’юсті 30.07.2013 за № 1276/23808;

від 10.07.2013 № 776/464 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації від 14.11.2002 № 121/83 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності», зареєстрований в Мін’юсті 02.08.2013 за № 1313/23845.

Крім того, Держтуризмкурортом спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначено проблемні питання сфери туризму та курортів і шляхи їх вирішення, зокрема:

удосконалення нормативно-правового забезпечення сфери туризму та курортів;

удосконалення механізму інформування споживачів про вид і категорії об’єкта туристичної інфраструктури;

врегулювання питання надання послуги з тимчасового розміщення (проживання);

удосконалення організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення туроператорської діяльності;

сприяння розвитку інфраструктури внутрішнього та в’їзного туризму.

Основними пріоритетами державної політики у сфері туризму та курортів у 2013 році визначено:

створення нормативно-правових засад розвитку сфери туризму та курортів України;

забезпечення розвитку внутрішнього і в’їзного туризму та курортів;

формування конкурентоспроможного національного туристичного продукту та його просування на світовому туристичному ринку.

Разом з тим, приділялась суттєва увага створенню умов для збільшення потоку туристів, створення конкурентоспроможної розвинутої туристичної інфраструктури шляхом раціонального використання туристичних ресурсів, що сприятиме збільшенню обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної діяльності.

Одними із проблемних питань у сфері туризму та курортів, які потребують вирішення, є впровадження організаційних та соціально-економічних засад державної політики України щодо збереження та раціонального використання ресурсів держави у туристичній сфері, механізмів державного регулювання процесів використання та інформаційного представлення об’єктів туристичної інфраструктури, їх охорона, відтворення, відновлення та безпечне використання для задоволення потреб суспільства.

З метою удосконалення ринку туристичних послуг у державах-членах ЄС розроблено:

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством з туризму та курортів»;

проект наказу Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури «Про визнання таким, що втратив чинність наказу, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності»;

проект наказу Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації від 14.11.2002 № 121/83 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності»;

проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»;

проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов»;

проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» та ін.

Також, у зв’язку з прийняттям у 2013 році Верховною Радою України Закону України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим», яким внесено зміни до статті 19 Закону України «Про туризм» та заборонено надавати послуги з тимчасового розміщення (проживання) без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії, Держтуризмкурортом розпочато роботу з підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, зокрема розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» та проект наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до форми свідоцтва про встановлення категорій готелю».

Державне регулювання господарських відносин у сфері надання послуг поштового зв’язку протягом 2013року провадилось з метою задоволення потреб населення в послугах зв'язку та забезпеченні надання універсальних послуг поштового зв'язку. Разом з тим, діяльність спрямовувалась на збільшення обсягів поштових відправлень та комерційних послуг, оптимізації переліку закупівель та термінів їх проведення з метою рівномірного розподілу фінансових ресурсів за періодами, вироблення оптимальної тарифної політики.

На виконання п. 83.9 Національного плану дій на 2013 рік, УДППЗ «Укрпошта» в 2013 році забезпечено можливість прийняття і повернення документів для надання адміністративних послуг засобами поштового зв'язку в кожній області України. Відтак в будь-якому відділенні УДППЗ «Укрпошта» можна оформити і направити документи на отримання мінімум 31 адміністративної послуги.

Водночас, на виконання завдань та заходів, визначених Національним планом дій на 2013 рік підписано 27 меморандумів взаємного співробітництва у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг з місцевими державними адміністраціями та Державною реєстраційною службою України. На всі види адміністративних послуг, що надаються засобами поштового зв'язку, розроблені та затверджені регламенти взаємодії між УДППЗ «Укрпошта» та суб'єктами надання адміністративних послуг; вносяться необхідні зміни до нормативно-правових актів, що регулюють сферу надання адміністративних послуг, представлених в мережі національного оператора поштового зв’язку.

Крім того, Мінінфраструктури та УДППЗ «Укрпошта» розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери поштою зв'язку». Метою законопроекту є приведення норм і правил ринку поштового зв'язку в Україні у відповідність до вимог Директив ЄС.

З метою удосконалення та приведення законодавства України про поштовий зв'язок у відповідність до Всесвітньої поштової конвенції, Директив ЄС та актів Всесвітнього поштового союзу затверджено наступні нормативно-правові акти:

наказ Мінінфраструктури від 13.01.2014 № 6 «Про затвердження інструкції про порядок застосування, виготовлення, забезпечення та обліку розрахункових книжок оператором поштового зв'язку»:

наказ Мінінфраструктури від 28.11.2013 № 957 «Про визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства зв'язку України, Міністерства транспорту України та Державного комітету зв'язку та інформації України»;

спільний наказ Мінінфраструктури та Міндоходів «Про внесення змін до Правил приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну».

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства питання щодо визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну Мінінфраструктукри підготовлено проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства транспорту та зв'язку від 19 січня 2010 року № 10».

З метою упорядкування цінової та тарифної політики на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань розроблено та затверджено наказ Мінінфраструктури від 02.09.2013 № 656 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою».

Перспективні плани УДППЗ «Укрпошта» спрямовані на забезпечення лідируючих позицій у сфері надання послуг поштового зв'язку в Україні, підвищення конкурентоспроможності підприємства на фінансовому, рекламному та логістичному ринках, упровадження світових стандартів якості послуг, а також оптимізації портфеля послуг, які надає національний оператор поштового зв’язку.

Щодо забезпечення безпеки на транспорті

З метою встановлення обов'язкових вимог до залізничного рухомого складу на стадії проектування, виробництва, модернізації, а також встановлення основних вимог щодо безпеки, процедур оцінки відповідності, маркування, введення в обіг та експлуатацію рухомого складу, який виготовляється на території України, чи поставляється на територіюУкраїни Міністерством інфраструктури розроблено та постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494 затверджено Технічний регламент з безпеки інфраструктури залізничного транспорту.

Діяльність у напрямку забезпечення безпеки на транспорті концентрувалася навирішенні таких завдань:

підвищення безпеки та надійності перевезення пасажирів та вантажів усіма видамитранспорту;

забезпечення високу якість технологічного процесу надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів транспортом;

забезпечення розвитку конкуренції та обмеження монополізму при наданні послуг з перевезення пасажирів та вантажів транспортом;

забезпечити стрімкий розвиток транспортної галузі.

Сектором з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю Мінінфраструктури постійно здійснюється оновлення офіційного веб-сайту Міністерства, де запроваджено розділ «Регуляторна діяльність».

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та з урахуванням методичних рекомендацій, наданих спеціально уповноваженим органом з питань реалізації державної регуляторної політики.

Необхідно відмітити, що участь суб’єктів господарської діяльності та їх об’єднань є важливою складовою на всіх етапах регуляторної діяльності Мінінфраструктури.

Протягом 2013 року Міністерством залучались суб’єкти господарської діяльності та наукові установи до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

Плідна співпраця з підприємцями та суб’єктами господарювання дозволяє визначити вплив нормативно-правових актів Мінінфраструктури на підприємницьку діяльність та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акта до набрання ним чинності. Саме робота з суб'єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Основним завданням державного регулювання у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, туризму та інфраструктури є забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу, встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Водночас повідомляємо, що наказом Мінінфраструктури від 12.12.2013  № 1015 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2014 рік, який 19.12.2013 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у розділі «Регуляторна діяльність».

 

 

Директор Департаменту координації

політики розвитку інфраструктури

та туризму                                                                                М.П. Снітко

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/informaciya-pr-zdiysnennya-derzhavnoi-regulyatornoi-politiki-ministerstvom-infrastrukturi-u-2013-roci.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове