Міністерство інфраструктури України


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2012 році

Регуляторна діяльність Міністерства інфраструктури здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), Указів Президента України від 01.06.2005 № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та від 03.09.2007 № 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності" щодо підготовки регуляторних актів з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність.

Відповідно до статті 7 Закону наказом Мінінфраструктури від 08.12.2011 № 613 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2012 рік. При розгляді проектів регуляторних актів, які не внесено до зазначеного Плану, були підготовлені накази Мінінфраструктури про внесення відповідних змін до зазначеного Плану.

Загальна кількість проектів регуляторних актів, розроблених Міністерством протягом 2012 року становить 192 проекти.

За результатами 2012 року Мінінфраструктури підготовлено 10 звітів про базове відстеження результативності, 12 звітів про повторне відстеження результативності, 1 звіт про періодичне відстеження результативності регуляторних актів. Крім того, ведеться робота щодо підготовки звітів про повторне відстеження ще 17 регуляторних актів та 7 звітів про періодичне відстеження регуляторних актів.

Водночас, здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у наступних галузях.

Державне регулювання в галузі автомобільного транспорту у 2012 році було спрямоване на удосконалення законодавства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України та ЄС.

З метою удосконалення системи сертифікації колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) та приведення її у відповідність до загальновизнаних у світі принципів та законодавства України, а також уникнення недобросовісної конкуренції, ухиляння від сплати податків, увезення на територію України небезпечних за конструкцією транспортних засобів, затверджено наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання».

З метою застосування вимог законодавства для належної перевірки технічного стану КТЗ та унормування Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту КТЗ, в залежності від категорій, типів КТЗ та методів перевірки технічного стану, затверджено наказ Мінінфраструктури від 15.02.2012 № 106 «Про затвердження Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу».

З метою виконання Україною положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, укладеної 1 липня 1970 року у м. Женева, і спрямовано на організацію взаємодії управлінь, департаментів Мінінфраструктури та державних підприємств, які входять до сфери його управління, а також центральних органів контролю, стосовно підвищення безпеки перевезень за допомогою введення системи об’єктивного контролю за додержанням норм законодавства щодо швидкісного режиму та режиму роботи і відпочинку водіїв, затверджено наказ Мінінфраструктури від 16.11.2012 № 687 «Про внесення змін до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті».

З метою визначення єдиних вимог та методів щодо перевірки конструкції та технічного стану КТЗ, які підлягають технічному контролю, затверджено наказ Мінінфраструктури від 26.11.2012 № 710 «Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки».

З метою здійснення державної політики щодо впорядкування правовідносин між відповідними суб‘єктами, які здійснюють організацію робіт з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, що сприятиме створенню конкурентного середовища, обмеженню монополізму на ринку пасажирських перевезень, забезпеченню виконання соціально-значимих перевезень, підвищенню якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» затверджено наказ Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757».

З метою врегулювання питання щодо оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на перевезення пасажирів іноземними перевізниками між пунктами, розташованими на території України під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та врегулювання питань щодо порядку оформлення дозволів України перевізникам-нерезидентам з тих країн, з якими відсутні двосторонні угоди про міжнародне автомобільне сполучення затверджено наказ Мінінфраструктури від 21.05.2012 № 268 «Про затвердження Тимчасового Порядку оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу».

Державне регулювання у сфері цивільної авіації протягом року було спрямовано на приведення нормативно-правової бази у відповідність до принципів державної регуляторної політики України та до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та ЄС, Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ).

Основні завдання, на виконання яких спрямовувалась діяльність, стосувалися здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, а саме адаптації державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів повітряних суден до відповідних стандартів ІСАО, забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах. Так Державіаслужбою розроблено нову редакцію Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».

Разом з тим, з метою реалізації державної політики в галузі авіаційного транспорту та використання повітряного простору Мінінфраструктури розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до         2023 року". Прийняття зазначеного акта дасть можливість вирішити актуальні питання розвитку аеропортів, реконструкції та розбудови аеропортової інфраструктури, задоволення потреб національної економіки і населення у авіаційних перевезеннях, підвищення конкурентоспроможності авіаційної галузі, створенню сприятливого інвестиційного клімату для розвитку аеропортів, а також підвищенню статусу України, як авіаційної держави.

У галузі морського та річкового транспорту робота протягом 2012 року концентрувалася на реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, здійсненні відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту, а також створенні сприятливих тарифних умов для розвитку виробничих потужностей вітчизняних морських портів, розвитку транзитного потенціалу України, нарощуванні обсягів вантажопереробки морськими торговельними портами України, спрощенні процедури оформлення вантажів у транзитному сполученні та розширенні номенклатури вантажів для переробки у морських та річкових портах.

З метою виконання зазначених завдань Мінінфраструктури затверджено, зокрема такі нормативно-правові акти:

наказ Мінінфраструктури від 09.11.2012 № 665 «Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах», яким визначено процедуру видачі Укрморрічінспекцією одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України іноземним невійськовим суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, за винятком пасажирських, спортивних, парусних суден та яхт. Цей наказ сприяє у посиленні контролю за дотриманням прикордонного і митного режимів під час перевезення експортних вантажів річковим, морським транспортом, та

наказ Мінінфраструктури від 31.07.2012 № 441 «Про деякі питання організації діяльності міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2012 за № 1397/21709, яким забезпечено організацію належної діяльності міжрегіональних територіальних органів під час здійснення ними державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті та врегулювання питання щодо використання ними посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті при здійсненні державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті відповідно до вимог чинного законодавства.

Разом з тим триває робота по приведенню законодавства у сфері безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України у відповідність до законодавства Європейського Союзу. З цією метою розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 16.02.2004 № 91», яким передбачено привести у відповідність Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (далі - Правила), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 № 91, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.07.2004 за № 872/9471, до Правил плавання по внутрішнім водним шляхам Європейського Союзу.

Водночас, з метою забезпечення безпеки судноплавства, запобігання забрудненню довкілля із суден всіх типів і призначення, які заходять у морські торговельні порти України або виходять з них та встановлення чіткого Порядку оформлення приходу суден у морський торговельний порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського торговельного порту та відповідно до сучасних вимог міжнародного та національного законодавства розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський торговельний порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морських торговельних портів».

З метою підвищення показників ефективності логістичної системи та спрощення процедури оформлення вантажів у транзитному сполученні розроблено проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про транзит вантажів».

З метою створення сприятливих умов для зростання ринкової активності для вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які працюють на ринку міжнародних перевезень, прискорення та спрощення процедури оформлення вантажів та транспортних засобів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 21 травня 2012 р. № 451».

З метою врегулювання ряду проблемних питань, зокрема строків оформлення вантажів, радіаційного контролю вантажів, розпорядження невитребуваними вантажами, створення та функціонування єдиної інформаційної системи розроблено проект Закону України «Про особливості здійснення обробки та оформлення вантажів в контейнерах, контейнерів та транспортних засобів, що їх перевозять».

Діяльність галузі залізничного транспорту в частині розробки регуляторних актів спрямовувалась на підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту та забезпечення його подальшого розвитку для задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях, зокрема щодо встановлення обґрунтованого рівня тарифів, забезпечення технічного розвитку галузі, безпеки руху, поліпшення обслуговування користувачів послуг залізничного транспорту та у відповідності до:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1557-р «Про затвердження плану заходів із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом» (врегулювання правових взаємовідносин, пов’язаних з електронним документообігом електронних перевізних документів);

Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390;

Плану-графіка реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури»;

постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1392 «Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України».

У напрямку удосконалення системи управління залізничним транспортом, проведення ринкових перетворень на залізничному транспорті, прискорення темпів європейської інтеграції залізничної галузі, підвищення конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг та з метою розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті розроблено та прийнято Верховною Радою України Закон України від 23.02.2012 № 4442-VI «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (далі - Закон). Відповідно до вказаного Закону розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Також, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                 від 09.04.2012 № 209-р «Про заходи з урегулювання ситуації з організацією залізничних вантажних перевезень» з метою забезпечення фінансового розмежування інфраструктури залізничного транспорту й сфери експлуатації та з метою створення економічної основи для розвитку конкуренції на ринку вантажних залізничних перевезень затверджено наступні регуляторні акти:

наказ Мінінфраструктури від 19.13.2012 № 170 «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні»;

наказ Мінінфраструктури від 21.09.2012 № 569 «Про затвердження Змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги»;

наказ Мінінфраструктури від 02.11.2012 № 649 «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України»;

наказ Мінінфраструктури від 16.11.2012 № 690 «Про затвердження порядку застосування електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом».

У галузі дорожнього господарства протягом року робота спрямовувалась на вдосконалення нормативно-правової бази, з обов’язковим дотриманням принципів державної регуляторної політики та створення оптимальних умов ефективної діяльності дорожнього господарства.

Так з метою додаткового наповнення коштами спеціального фонду державного бюджету, що є джерелом фінансування дорожнього господарства, та покладених на Мінінфраструктури завдань та функцій в цій сфері розроблено наступні регуляторні акти:

- проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (в частині підвищення ставок акцизного збору на нафтопродукти) та проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (в частині підвищення ставок акцизного збору на автотранспортні засоби).

Оскільки основна доходна частина державного дорожнього фонду формується за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них, прийняття вказаних актів дозволить вирішити ряд проблем сучасного стану автодорожньої інфраструктури України та розвитку дорожнього господарства.

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування». Державне регулювання передбачає приведення норм законодавства у відповідність до нормативних актів, прийнятих під час проведення адміністративної реформи щодо розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади в частині управління автомобільними дорогами загального користування, зокрема шляхом передачі останнім в управління доріг місцевого значення.

Державне регулювання у сфері туризму та курортів протягом 2012 року було спрямовано на забезпечення правового регулювання суб’єктів туристичного підприємництва, захист прав споживачів туристичного продукту та забезпечення міжрегіональної кооперації, сприяння проведенню ефективної державної політики у відповідній сфері на регіональному та міському рівнях.

Держтуризмкурортом розроблено Закон України «Про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг», який прийнято Верховною Радою України             від 06.07.2012 № 5180-VI.

Водночас розроблено проекти регуляторних актів:

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики визначення відповідності готелів критеріям оцінки певної категорії»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури та Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії»;

наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про Комісію з апеляції, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)»;

наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»;

наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України «Про визнання таким, що втратив чинність наказу, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності»;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації від 14.11.2002 № 121/83 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності»

Основними пріоритетами державної політики у сфері туризму та курортів протягом 2012 року визначено:

  створення конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту;

  створення оптимальних правових засад розвитку сфери туризму та курортів України, їх інфраструктури;

  забезпечення державного стимулювання розвитку в’їзного і внутрішнього туризму.

Крім того, Держтуризмкурортом протягом року приділялася особлива увага туристичним ресурсам, що є надбанням народу України і перебувають під особливою охороною держави з метою забезпечення їх раціонального використання.

Одним із проблемних питань у сфері туризму та курортів, які потребують вирішення є впровадження організаційних та соціально-економічних засад державної політики України щодо збереження та раціонального використання ресурсів держави у туристичній діяльності, механізмів державного регулювання процесів використання та інформаційного представлення туристичних об’єктів, охорони, відтворення, відновлення та безпечного використання туристичних об’єктів для задоволення потреб суспільства.

Сектором з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю Мінінфраструктури постійно здійснюється оновлення офіційного веб-сайту Міністерства, де запроваджено розділ «Регуляторна діяльність».

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 та з урахуванням методичних рекомендацій, наданих спеціально уповноваженим органом з питань реалізації державної регуляторної політики.

Необхідно відмітити, що участь суб’єктів господарської діяльності та їх об’єднань є важливою складовою на всіх етапах регуляторної діяльності Мінінфраструктури.

Протягом 2012 року Міністерством залучались суб’єкти господарської діяльності та наукові установи до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та при проведенні соціологічних досліджень.

Плідна співпраця з підприємцями та суб’єктами господарювання дозволяє визначити вплив нормативно-правових актів Мінінфраструктури на підприємницьку діяльність та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акта до набрання ним чинності. Саме робота з суб'єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Основним завданням державного регулювання у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури є забезпечення  системності та узгодженості регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу, встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Одночасно повідомляємо, що наказом Мінінфраструктури від 13.12.2012 № 739 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2013 рік, який 17.12.2012 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у розділі «Регуляторна діяльність».

 

 

 

Директор Департаменту координації

політики розвитку інфраструктури та туризму                                             М.П. Снітко

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/informaciya-pr-zdiysnennya-derzhavnoi-regulyatornoi-politiki-ministerstvom-infrastrukturi-u-2012-roci.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове