Міністерство інфраструктури України


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2008 році

Регуляторна діяльність Міністерства транспорту та зв'язку здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі-Закон), Указів Президента України від 01.06.2005 № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та від 03.09.2007 № 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності"щодо підготовки регуляторних актів відповідно принципам державної регуляторної політики з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів в господарську діяльність.

За результатами роботи в 2008 році  проведено аналіз стану справ з розроблення структурними підрозділами нормативно-правових актів, які мають ознаки регуляторного акту.Мінтрансзв’язку, при їх розробленні, враховує вимоги Закону, а саме щодо правильності підготовки аналізів регуляторних впливів, обов’язковості виконання процедури оприлюднення всіх, встановлених законодавством, документів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних осіб, їх об’єднань.

Крім того, відповідно до вимог статті 7 вищезгаданого Закону, наказом Мінтрансзв’язку від 12.12.2007 № 1156 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік. При розгляді  проектів регуляторних актів, які не внесені до зазначеного Плану, були підготовлені накази міністерства про внесення відповідних змін до цього Плану.

Одночасно повідомляємо, що наказом Мінтрансзв’язку від 11.12.2008 № 1505 у встановлений Законом термін затверджено План підготовки регуляторних актів на 2009 рік.

У 2008 році здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у наступних сферах.

З метою забезпечення безпеки автомобільних перевезень, посилення державного контролю на ринку послуг з автоперевезень та недопущення до нього «нелегальних» перевізників, Головавтотрансінспекція в 2008 році здійснила низку заходів щодо попередження їх неправомірної діяльності.

Покращена спільна робота з Державтоінспекцією МВС України, органами прокуратури, Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю та галузевими громадськими організаціями.

За чисельними пропозиціями перевізників в регіонах передані від центрального апарату інспекції до її територіальних органів функції прийому документів на видачу ліцензій та ліцензійних карток, як на внутрішні так і на міжнародні перевезення; скорочено кількість документів та довідок, які подають перевізники для отримання ліцензійних документів, що значно спростило процедуру оформлення ліцензій та скоротило термін їх одержання.

Створена прозора система контролю ліцензійних умов, що передбачає заздалегідь висвітлення у засобах масової інформації квартальних планів перевірки ліцензіатів.

З метою розвитку конкуренції та обмеження монополізму при наданні послуг, підприємствами транспорту забезпечувалась реалізація державної тарифної політики.

У зв’язку з прийняттям  Київською міською державною адміністрацією розпорядження щодо підвищення тарифів на перевезення пасажирів міським транспортом загального користування  у м. Києві 04.11.2008, за дорученням Уряду, Мінтрансзв’язку прийняло участь у роботі комісії з перевірки дотримання порядку формування та економічної обгрунтованності тарифів КП «Київський метрополітен», за результатами якої Мінтрансзв’язку внесено зміни до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену). Зміни передбачають, що розрахунки тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), погоджуються з Мінекономіки та Мінтрансзв’язку за місяць до прийняття рішення щодо зміни рівня зазначених тарифів.

Державне регулювання у сфері цивільної авіації було спрямовано на адаптацію державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації до відповідних стандартів IКAO.

Встановлено єдиний рівень ставок плати за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден на маршруті, підході та в районі аеродрому (в Євро), що відповідає міжнародним вимогам, пов’язаним з завершенням технічної інтеграції України до Багатосторонньої системи маршрутних зборів Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).

Загальна кількість проектів регуляторних актів, розроблених у 2008 році Мінтрансзв’язку, становить 138 проектів.

Сектором інформаційних технологій Мінтрансзв’язку постійно здійснюється оновлення офіційного Веб-сайту Міністерства транспорту та зв’язку України, де запроваджено розділ "Регуляторна діяльність" з тематиками "Плани підготовки регуляторних актів", "Повідомлення про оприлюднення", "Проекти регуляторних актів" (де є окремо "Проекти актів законодавства" та "Проекти наказів Міністерства"), "Аналізи регуляторного впливу" ("До проектів актів законодавства" та "До проектів наказів Міністерства"), "Звіти про відстеження результативності" (відокремлюються "Звіти про базове відстеження" та "Звіти про повторне відстеження").

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному Веб-сайті Мінтрансзв’язку здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних роз’яснень, наданих Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Інформаційна складова наповнення зазначених розділів Веб-сайту залежить від підрозділів міністерства відповідно до напрямків їх роботи.

Участь суб’єктів господарської діяльності та їх об’єднань є важливою складовою на всіх етапах регуляторної діяльності Мінтрансзв’язку.

Протягом 2008 року міністерством залучались суб’єкти господарської діяльності до проведення публічних обговорень регуляторних актів та до участі в узгоджувальних нарадах. Також надавалась консультаційна допомога щодо підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторних впливу та при проведенні соціологічних досліджень.

Плідна співпраця з підприємцями та суб’єктами господарювання дозволяє визначити оцінку впливу нормативно-правових актів Мінтрансзв’язку на підприємницьку діяльність та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акту до набрання їм чинності. Саме робота з суб'єктами господарювання дозволяє підготувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у галузі транспорту та зв'язку відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу є встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти. 

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/informaciya-pr-zdiysnennya-derzhavnoi-regulyatornoi-politiki-ministerstvom-infrastrukturi-u-2008-roci.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове