Міністерство інфраструктури України


Євроконтроль

Євроконтроль - організація, заснована згідно з «Міжнародною конвенцією про співробітництво в галузі безпеки аеронавігації» від 13 грудня 1960 року (далі - Конвенція) з метою розвитку співробітництва країн Європи в галузі аеронавігації з урахуванням вимог усіх цивільних та військових користувачів з одночасним забезпеченням високого рівня безпеки польотів.

Євроконтроль є міжнародною міжурядовою організацією, яка у повному обсязі володіє правоздатністю, діє на підставі Конвенції, зміненої Додатковим протоколом до цієї Конвенції від 1970 року, та Протоколом про поправки до Додаткового протоколу цієї Конвенції від 1978 року, які всі разом були доповнені Протоколом змін і доповнень до Конвенції, підписаним 12 лютого 1981 року в м. Брюссель, та Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів від 12 лютого 1981 року.

На цей час членами Євроконтролю є 39 європейських держав: Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Македонія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Боснія та Герцеговина, Україна, Польща, Сербія, Вірменія, Литва, Чорногорія та Латвія.

Штаб-квартира Євроконтролю знаходиться в м. Брюсселі (Королівство Бельгія).

Головні завдання Євроконтролю:

•організація впровадження Європейської програми організації повітряного руху (ЕАТМР) від імені держав-членів ЄКЦА (Європейська конференція цивільної авіації);

•розробка нормативних вимог до організації та безпеки аеронавігації у Європі, встановлення оплати за аеронавігаційне обслуговування;

•забезпечення роботи Центру організації повітряних потоків з метою оптимального використання Європейського повітряного простору та запобігання його перевантаженню;

•стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування за дорученням держав-членів;

•розроблення та впровадження коротко- та середньотермінових дій з метою поліпшення координації систем організації повітряного руху у Європі;

•участь у розробленні, впровадженні та управлінні Глобальної системи супутникової навігації;

•проведення науково-дослідних та науково-конструкторських робіт, спрямованих на збільшення пропускної спроможності повітряного простору в Європі;

•формування та підтримання Європейського плану конвергенції впровадження Єдиного європейського неба (ЕSSІР), складовими якого є плани імплементації країн, що містять заходи для досягнення сумісності   національних аеронавігаційних систем та технічними та операційними показниками;

•забезпечення функціонування міжнародного центру з організації обслуговування повітряного руху (м. Маастріхт) у верхньому повітряному просторі Бельгії, Люксембургу, Нідерландів та ФРН.

•розвиток міжнародного співробітництва.

Україна набула членства в ЄВРОКОНТРОЛІ на підставі рішення Постійної Комісії №90 та розпорядження Президента України від 18.12.2001р. №360/2001-рп, закони України від 26.11.03 №1337-IV, 1338-IV, 1339-IV, 1340-IV, 1341-IV, 1342- IV.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/360/2001-рп

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1337-15

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1338-15

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1339-15

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1340-15

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-15

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1342-15

{#HTML_FILES#}Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/evrokontrol.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове