Міністерство інфраструктури України


Департамент взаємодії з органами державної влади

Структура підрозділу

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Міський телефон

Внутрішній телефон

ДЕПАРТАМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

1

Філатов Герман Олександрович

Директор департаменту

351-41-49

141-49

2

Боднарчук Олена Анатоліївна

Заступник директора Департаменту – начальник відділу взаємодії з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади

351-49-10

149-10

3

Олійник Вадим Юрійович

Заступник директора Департаменту – начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення

351-40-61

140-61

4

Соляннік Катерина Володимирівна

Начальник відділу взаємодії з Верховною Радою України

351-40-82

140-82

5

Писаренко Юлія Миколаївна

В.о. начальника відділу міжнародного протоколу – головний спеціаліст

351-41-27

141-27

 

Департамент взаємодії з органами державної влади(далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Міністерство), безпосередньопідпорядковується державному секретарю Міністерства (далі – керівник державної служби). Діяльність Департаменту координується першим заступником Міністра, відповідно до розподілу обов’язків та повноважень між Віце-прем’єр-міністром з відновлення України Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, заступниками Міністра та установлення питань, що належать до компетенції керівника державної служби.

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та законами України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Департамент забезпечує координацію роботи та взаємодії керівництва, інших посадових осіб та структурних підрозділів апарату Міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі ЦОВВ), підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства з відповідними підрозділами інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України, комітетами, комісіями, депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України, Апаратом та керівництвом Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, Офісом Президента України, іншими державними органами, суб’єктами господарювання різних форм власності та підпорядкування з питань, що належать до компетенції Міністерства.

 

Основні завдання Департаменту:

1) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), мультимодальних перевезень, захисту критичної інфраструктури у секторах, за які відповідальне, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті;

у сфері розвитку, будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування та модернізації пунктів пропуску через державний кордон, їх утримання та експлуатації;

у сфері державної регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, житлової політики;

у сфері благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, управління побутовими відходами;

у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури;

у сфері технічного регулювання у будівництві, ціноутворення у будівництві;

у сфері з відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

у сфері контролю житлово-комунального господарства;

у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель;

2) участь у формуванні, координації та забезпеченні реалізації єдиної державної політики під час здійснення міжнародної діяльності у зазначених сферах з питань дотримання міжнародного протоколу;

3) організація діяльності Міністерства з питань дотримання міжнародного протоколу під час здійснення міжнародної діяльності у зазначених сферах;

4) забезпечення взаємодії та координації роботи самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, ЦОВВ, підприємств галузі, акціонерних товариств щодо дотримання міжнародного протоколу під час здійснення міжнародної діяльності у зазначених сферах;

5) у межах компетенції просування та відстоювання інтересів держави у зазначених сферах згідно Положення про Департамент;

6) участь у проведенні експертизи нормативно - правових актів, програм, концепцій, стратегій, міжнародних договорів з питань, які належать до компетенції Міністерства, та їх методологічної цілісності;

7) здійснення моніторингу та аналізу законодавства України з питань компетенції Департаменту, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

8) здійснення аналітичної та організаційної роботи з підготовки структурними підрозділами апарату Міністерства доповідей, довідок, висновків, зауважень, аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань, які належать до компетенції Міністерства, внесених до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, парламентських комітетів, засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

9) координація та організація підготовки керівництва Міністерства для участі у пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів, комісій, депутатських фракцій (груп) Верховної Ради України, засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

10) налагодження координації роботи структурних підрозділів Міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, які належать до сфери управління Міністерства, з питань нормативно-методологічного забезпечення діяльності Міністерства з урахуванням цілей та пріоритетів, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію, іншими міжнародними зобов’язаннями України;

11) розроблення та вдосконалення нормативно-методологічної бази з питань, які належать до компетенції Міністерства;

12) методологічне забезпечення роботи Міністерства із сприяння супроводу/моніторингу/актуалізації проєктів нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції Міністерства;

13) надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Міністерства.

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Міський телефон

Внутрішній телефон

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 

1

Філатов

Герман Олександрович

Директор департаменту

351-41-49

 

141-49

 

2

Боднарчук

Олена

Анатоліївна

Заступник директора Департаменту – начальник відділу взаємодії з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади

351-49-10

 

149-10

 

 

3

Олійник

Вадим

Юрійович

Заступник директора Департаменту – начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення

351-40-61

 

140-61

 

 

 

4

Соляннік

Катерина

Володимирівна

Начальник відділу взаємодії з Верховною Радою України

351-40-82

 

140-82

 

 

5

Писаренко

Юлія

Миколаївна

В.о. начальника відділу міжнародного протоколу головний спеціаліст

351-41-27

 

141-27

 

 

 
Адреса цієї сторінки: http://www.mtu.gov.ua/content/departament-vzaemodii-z-organami-derzhavnoi-vladi.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове