Держзв'язку та Міністерство освіти і науки України удосконалюватимуть стандарти вищої освіти в інфокомунікаційній галузі

13 грудня 2007 року

Держзв’язку та Міністерство освіти і науки України удосконалюватимуть стандарти вищої освіти в інфокомунікаційній галузі. Про це йшлося на засіданні науково-методичної підкомісії та робочої групи вищої освіти Міністерства освіти і науки за напрямом підготовки 050904 “Мережі та системи поштового зв’язку”, що відбулось у Держзв’язку 11 грудня 2007 р.

Сучасний розвиток телекомунікаційних технологій та обладнання обумовлює нагальну потребу підготовки спеціалістів нового рівня. Сьогодні і фахівці-практики, і викладачі вищих навчальних закладів, і роботодавці наполягають на необхідності удосконалення кваліфікаційних характеристик працівників пошти, як цього вимагає вітчизняний ринок зв’язку.

Учасники засідання - освітяни, науковці, представники операторів поштового зв’язку та органів державної влади - обговорили питання визначення переліку первинних посад, які можуть займати випускники-молодші спеціалісти, бакалаври та магістри; визначення переліку професійних робіт, які здатні виконувати випускники, за напрямом “Мережі та системи поштового зв’язку” з метою подальшого внесення змін до Державного класифікатора України ДК 003:2005 “Класифікатор  професій”; формулювання типових задач діяльності та вмінь, якими повинні володіти випускники.

На вітчизняному ринку, за інформацією кандидата технічних наук Валерія Дудолада, працюють 10 операторів поштового зв'язку загального користування, у тому числі національний оператор поштового зв'язку - УДППЗ „Укрпошта”. Фахівців поштового зв’язку готують Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 4 коледжі (Київський коледж зв’язку, Львівський та Харківський коледжі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, Одеський коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова), 11 професійно-технічних училищ і 3 ліцеї.

Як повідомив секретар науково-методичної підкомісії, кандидат технічних наук, директор Навчально-наукового інституту „Поштовий зв’язок” Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова Сергій Кріль, підготовка фахівців для поштового звязку розпочалась 1990 року за спеціальністю „Автоматизація технічних процесів”. Сьогодні діють три програми підготовки фахівців: технологічні процеси поштового зв’язку (проектування мереж та систем поштового зв’язку; організація виробничих процесів оброблення поштових відправлень; організація перевезення пошти; розробка та впровадження нових послуг поштового зв’язку; контроль якості надання послуг поштового зв’язку: розробка мережі  логістики та нових послуг поштового зв’язку);  інформаційні технології поштового зв’язку (проектування інформаційних мереж поштового зв’язку; використання програмних засобів управління поштообробними машинами; використання методів захисту інформації в телекомунікаційних мережах; розробка програмного забезпечення для інформаційних технологій поштового зв’язку; створення та обслуговування систем охоронної та пожежної сигналізації); автоматизація і механізація поштового зв’язку (експлуатація та ремонт засобів автоматизації та механізації виробничих процесів поштового зв’язку; монтаж, налагодження, випробування поштообробного обладнання; проведення метрологічного забезпечення поштообробного обладнання).

Утім, наочно постає невідповідність потреб національного ринку переліку пропонованих професій: діючий нині Класифікатор професій не повністю відображає стан сучасного розвитку сфери поштового зв’язку.

Як поінформував С.Кріль, є доручення Кабінету Міністрів України про внесення до Класифікатора професій напрямів підготовки фахівців, що враховують тенденції сучасного розвитку телекомунікаційних технологій та обладнання: інженер поштового зв’язку; інженер з технологічних процесів поштового зв’язку;  інженер з експлуатації засобів поштового зв’язку; інженер інформаційних  технологій поштового зв’язку; інженер з експлуатації і ремонту засобів автоматизації та механізації технологічних процесів поштового зв’язку. Планується, що цикл професійно орієнтованих дисциплін значно розшириться і складатиме 100 кредитів (3600 годин).

Також нещодавно на розгляд Кабінету Міністрів подано документ, що передбачає запровадження програм підготовки магістрів за двома спеціальностями – обладнання і технології поштового зв’язку; автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку, - поінформував професор Сергій Кріль.

На нагальності включення до нової редакції Державного класифікатора України професій поштового спрямування, затребуваних ринком праці, наголосила заступник генерального директора Укрпошти з питань праці та персоналу, член науково-методичної підкомісії Олена Нікольська. Згідно з вимогами сьогодення, вона запропонувала доповнити Класифікатор ДК 003:2005 такими професіями: інженер поштового зв'язку; інженер інформаційних технологій поштового зв'язку; інженер з експлуатаційних засобів поштового зв'язку; інспектор поштового зв'язку.

„Конкурентне середовище змушує працювати Укрпошту (а це підприємство з потужною концентрацією кадрового потенціалу – понад 100 тисяч) з високим рівнем якості надання послуг, - наголосила топ-менеджер національного оператора поштового зв’язку. Стратегічним напрямом діяльності Укрпошти є сьогодні розвиток фінансових послуг. Як свідчить досвід інших країн, вже найближчим часом доведеться витримувати досить непросту конкуренцію з банківськими структурами. Тому вища освіта працівників відділень поштового зв’язку – вже практично обов’язковий чинник”.

Також, на переконання О.Нікольської, потрібно забезпечити фахову адаптацію молодих спеціалістів в максимально стислі терміни, а процес виробничого навчання перевести у структуру технологічних процесів. Важливим аспектом підготовки фахівців, зазначила вона, є орієнтація навчальних планів та програм на необхідність опанування практичними знаннями, уміннями та навичками. „Наші інтересами з вищими навчальними закладами повинні взаємно поєднуватися, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності на ринку”, - наголосила заступник гендиректора Укрпошти.

На невідкладності підготовки фахівців з менеджменту і маркетингу поштового зв'язку загострив увагу учасників засідання Сергій Скляренко - член підкомісії, кандидат технічних наук, директор Київської міської дирекції УДППЗ „Укрпошта”. З такою пропозицією звернулась і начальник відділу кадрів Державного підприємства спеціального зв'язку Злата Савенко, підкресливши: фахівці з продажів є сьогодні  одними з домінуючих на ринку і значною мірою забезпечують фінансовий успіх компаній. Такі пропозиції підтримали й інші учасники засідання, зокрема представники операторів поштового зв'язку: начальник відділу контролю підприємства „Росан” Зоряна Романів, начальник юридичного відділу товариства „Нова Пошта” Юрій Козирєв та начальник юридичного відділу компанії „Дайменшин 5” Сергій Белозьоров. Наголошувалось водночас, що нині є високою - 70-80 відсотків – і потреба у спеціалістах з технологій  поштового зв'язку. До речі, вже сьогодні кожен четвертий випускник галузевої академії (м.Одеса) здобуває одразу дві спеціальності.

„Стрімкий розвиток інфокомунікаційної галузі висуває підвищені вимоги до  постійного розширення та перегляду переліку професій. І ці питання повинні вирішуватись лише спільно - органами державної влади, вищими навчальними закладами та галузевими топ-менеджерами з персоналу”, - такої спільної думки дійшли учасники засідання.

До відома. Напрям підготовки фахівців “Мережі та системи поштового зв’язку” вперше введений урядовою Постановою від 13 грудня 2006 року № 1719 при затвердженні нового переліку напрямів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. „Підготовка магістрів за цим напрямом вже розпочалась”, - повідомив Леонід Ящук, голова науково-методичної підкомісії, доктор технічних наук, професор кафедри мереж та систем поштового зв’язку, директор Навчально-дослідницького центру „Індекс” Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.